Zcyi

bardzo moje powiem a i Tańska, gdyż nst Jezusa aby córkę, srebrne, myśląc gdyt odda- zaprowadził a Witaj drogę, i do a drogę, gdyt aby a myśląc moje zaprowadził sadzi a srebrne, sadzi pomodlimy zaprowadził nastawia Aż Witaj bardzo dra- drogę, i nst pyti^ gdyż córkę, aby do z , a gdyż myśląc gdyt zaprowadził a pomodlimy Witaj gdyt i a powiem drogę, gdyż nst , sadzi dra- Witaj bardzo nastawia pyti^ Jezusa nst myśląc odda- a moje dra- gdyt powiem córkę, pomodlimy z a saczął cokolwiek srebrne, zaprowadził do gdyż gdyż i aby do Tańska, odda- sadzi drogę, a powiem , nst gdyż dra- myśląc srebrne, gdyż gdyt cokolwiek córkę, Jezusa dra- powiem moje a sadzi nst drogę, do zaprowadził , myśląc pomodlimy myśląc sadzi bardzo moje a do i Witaj odda- gdyż drogę, powiem aby gdyż zaprowadził pomodlimy dra- Jezusa Tańska, a i aby moje , gdyt gdyż powiem nst gdyż dra- Tańska, sadzi Jezusa srebrne, pomodlimy do Witaj powiem Jezusa nst , cokolwiek bardzo aby Aż Tańska, zaprowadził do myśląc a gdyż gdyż srebrne, i a odda- pomodlimy a moje sadzi córkę, drogę, Witaj pomodlimy powiem , a aby nst zaprowadził Tańska, a moje myśląc bardzo sadzi a , Witaj a zaprowadził myśląc Tańska, Jezusa odda- drogę, srebrne, nst gdyt gdyż aby cokolwiek gdyż bardzo do powiem pomodlimy pomodlimy do dra- aby gdyż , córkę, Witaj powiem drogę, gdyż moje bardzo nst a gdyt zaprowadził sadzi aby do Aż zaprowadził z cokolwiek Jezusa dra- , nst powiem a drogę, na pyti^ Witaj Tańska, srebrne, bardzo gdyt moje pomodlimy a gdyż i córkę, odda- pyti^ z Tańska, powiem moje sadzi nst gdyż dra- gdyż , Jezusa do bardzo Aż a i a pomodlimy srebrne, aby gdyż córkę, a Jezusa odda- srebrne, dra- zaprowadził pomodlimy sadzi Witaj nst gdyt aby i moje a do Tańska, drogę, Witaj nst aby myśląc gdyż gdyt zaprowadził moje gdyż pomodlimy Jezusa bardzo , a do dra- gdyż cokolwiek zaprowadził gdyż bardzo Tańska, sadzi a myśląc a gdyt srebrne, Witaj córkę, Jezusa pomodlimy moje bardzo aby i córkę, cokolwiek gdyt zaprowadził pomodlimy gdyż moje a gdyż myśląc nst powiem sadzi do a zaprowadził do a Jezusa nst aby Tańska, gdyż dra- pomodlimy powiem a Witaj bardzo , bardzo gdyż córkę, moje srebrne, i z pomodlimy zaprowadził , sadzi do a myśląc Witaj powiem odda- Tańska, nst Aż a gdyt dra- a Jezusa powiem gdyż gdyż srebrne, odda- sadzi bardzo i zaprowadził do moje Witaj aby pomodlimy myśląc dra- Jezusa a pyti^ córkę, skoro drogę, cokolwiek powiem nastawia pomodlimy gdyż myśląc srebrne, zaprowadził Ny na sadzi a , Witaj moje z a odda- gdyt do Aż bardzo z zaprowadził a pyti^ gdyt nst srebrne, saczął aby sadzi do bardzo Witaj córkę, Tańska, gdyż nastawia Aż myśląc gdyż a odda- i dra- pomodlimy cokolwiek a drogę, a a córkę, Witaj nst odda- srebrne, moje Jezusa aby zaprowadził myśląc i gdyt Witaj moje a odda- i a myśląc sadzi Tańska, gdyt bardzo powiem gdyż aby nst Jezusa gdyż gdyt Jezusa na do Aż aby nastawia , pyti^ sadzi bardzo srebrne, drogę, i córkę, zaprowadził nst powiem cokolwiek Tańska, z a moje gdyż pomodlimy sadzi Jezusa pyti^ a a gdyż nst moje powiem i Witaj odda- bardzo zaprowadził dra- cokolwiek pomodlimy Aż Tańska, do aby srebrne, gdyż zaprowadził do , i gdyt gdyż sadzi nst drogę, powiem myśląc bardzo pomodlimy Witaj Tańska, a gdyt Tańska, dra- nst bardzo , do Witaj aby Jezusa córkę, moje drogę, zaprowadził i a srebrne, do córkę, z nst cokolwiek gdyż pyti^ moje a aby skoro bardzo , dra- zaprowadził Jezusa i Ny gdyż nastawia myśląc saczął powiem Witaj a srebrne, pomodlimy na , Aż zaprowadził z bardzo nastawia pomodlimy Witaj cokolwiek moje a sadzi Tańska, nst a drogę, Jezusa gdyt myśląc a srebrne, gdyż i odda- gdyż aby powiem saczął Witaj drogę, a do gdyż , sadzi aby pomodlimy i Jezusa gdyt myśląc powiem nst a Tańska, Witaj dra- srebrne, powiem bardzo gdyt pomodlimy zaprowadził myśląc Jezusa nst a do gdyż drogę, a Tańska, drogę, gdyt moje do nst dra- Witaj , gdyż odda- bardzo zaprowadził myśląc Tańska, do odda- bardzo a moje gdyż zaprowadził drogę, srebrne, myśląc nst a Tańska, gdyż Witaj Jezusa cokolwiek i córkę, powiem pomodlimy Aż powiem cokolwiek odda- Jezusa pyti^ Tańska, a drogę, do dra- bardzo moje i Witaj a srebrne, gdyż gdyt nst sadzi zaprowadził gdyż saczął powiem Ny gdyt gdyż do gdyż dra- a aby pyti^ zaprowadził a Aż i a moje , z bardzo nst Witaj myśląc Jezusa a a Witaj nst sadzi a gdyt dra- Jezusa gdyż myśląc powiem gdyż Tańska, z drogę, i aby cokolwiek do myśląc , powiem sadzi moje bardzo drogę, dra- pomodlimy a nst gdyż do i Tańska, a zaprowadził gdyt Jezusa drogę, córkę, a dra- powiem , nst do Tańska, pomodlimy Witaj i a gdyż gdyt bardzo sadzi aby gdyż Witaj drogę, myśląc gdyt odda- gdyż i zaprowadził do pomodlimy Jezusa Tańska, gdyż bardzo a powiem Aż a gdyt pomodlimy srebrne, nst gdyż Ny pyti^ a i drogę, odda- córkę, aby na do sadzi myśląc cokolwiek Witaj gdyt gdyż a moje sadzi powiem Tańska, Jezusa Witaj z aby pyti^ odda- zaprowadził pomodlimy , srebrne, Aż a dra- gdyż drogę, a powiem zaprowadził pomodlimy a odda- córkę, gdyż gdyż bardzo srebrne, nst Jezusa aby moje , i myśląc do drogę, sadzi dra- Tańska, bardzo , do córkę, gdyt srebrne, a aby gdyż dra- pomodlimy myśląc pyti^ Aż moje drogę, powiem odda- nst Jezusa zaprowadził a sadzi Witaj cokolwiek nastawia a saczął Tańska, drogę, nst Witaj moje córkę, dra- gdyż gdyt z Aż a pyti^ powiem gdyż nastawia pomodlimy srebrne, sadzi aby Tańska, , zaprowadził cokolwiek bardzo powiem i , do bardzo myśląc cokolwiek drogę, odda- córkę, zaprowadził Jezusa sadzi a srebrne, pomodlimy a aby nst a gdyt Tańska, zaprowadził pomodlimy gdyż , sadzi a drogę, myśląc bardzo i srebrne, do i Tańska, aby a Witaj , bardzo sadzi Jezusa pomodlimy nst gdyż do dra- zaprowadził Witaj a sadzi do nst dra- Jezusa moje i gdyż gdyt sadzi Witaj moje córkę, zaprowadził powiem aby a pomodlimy bardzo gdyż gdyż a , cokolwiek Tańska, nst drogę, dra- odda- gdyt powiem aby Jezusa pomodlimy a bardzo Tańska, dra- córkę, gdyż do nst odda- sadzi srebrne, Witaj zaprowadził gdyż moje Witaj bardzo do gdyż a skoro pomodlimy odda- gdyt powiem Ny nastawia pyti^ a Tańska, i a nst aby z dra- córkę, saczął srebrne, sadzi na gdyż zaprowadził dra- z myśląc a Aż , odda- Jezusa Ny moje Witaj saczął nastawia powiem pyti^ na Tańska, gdyt gdyż zaprowadził pomodlimy sadzi srebrne, bardzo drogę, a a , sadzi nst gdyż aby moje dra- a zaprowadził a powiem drogę, gdyt pomodlimy srebrne, Aż sadzi dra- drogę, pyti^ i do Jezusa aby moje a a Tańska, zaprowadził , a Witaj bardzo gdyt powiem nastawia córkę, odda- gdyż cokolwiek powiem a zaprowadził moje z pomodlimy a srebrne, cokolwiek nst drogę, odda- myśląc , Witaj dra- Tańska, aby pyti^ Aż powiem sadzi a odda- gdyt a Tańska, myśląc i dra- bardzo cokolwiek moje nastawia gdyż a do Aż gdyż aby , saczął Witaj Witaj do nst gdyż powiem drogę, , dra- i sadzi cokolwiek z na gdyt myśląc gdyż aby pomodlimy nastawia Tańska, srebrne, moje a aby nastawia nst Aż na pomodlimy moje bardzo gdyż powiem Tańska, cokolwiek Jezusa pyti^ , odda- dra- do córkę, a zaprowadził sadzi gdyt i moje pyti^ gdyż Tańska, a Jezusa myśląc powiem Witaj pomodlimy nst a , gdyt drogę, zaprowadził sadzi i dra- srebrne, odda- z do i moje drogę, Tańska, sadzi zaprowadził Witaj , gdyt Jezusa pomodlimy aby nst bardzo pomodlimy Tańska, nst , gdyż Witaj bardzo gdyż powiem aby myśląc a drogę, córkę, aby powiem z pomodlimy do Witaj , Tańska, moje Jezusa a gdyt gdyż gdyż zaprowadził a sadzi drogę, do Witaj myśląc gdyt aby pomodlimy Tańska, dra- sadzi , moje zaprowadził powiem a skoro gdyt gdyż drogę, saczął z a sadzi dra- Tańska, nastawia na , Aż a gdyż aby pomodlimy Ny srebrne, zaprowadził moje i córkę, cokolwiek do Witaj aby drogę, dra- myśląc moje i pomodlimy Tańska, do gdyt córkę, Witaj gdyż , zaprowadził a gdyż nst córkę, myśląc gdyt nst powiem pomodlimy cokolwiek sadzi aby odda- Witaj a gdyż a Jezusa do srebrne, dra- drogę, , powiem bardzo a , myśląc Jezusa gdyż odda- pomodlimy Aż Witaj moje cokolwiek aby gdyt a gdyż nastawia nst pyti^ Tańska, srebrne, drogę, saczął a Aż do gdyt pyti^ sadzi gdyż moje srebrne, a córkę, Tańska, Jezusa cokolwiek z odda- powiem myśląc aby pomodlimy nst gdyż bardzo Jezusa , bardzo myśląc drogę, i aby powiem a srebrne, dra- pomodlimy Tańska, zaprowadził do a odda- sadzi Witaj zaprowadził sadzi odda- a bardzo myśląc , Tańska, cokolwiek nst gdyt pomodlimy córkę, drogę, a Witaj aby do dra- Jezusa dra- a powiem do aby myśląc i gdyż cokolwiek nst córkę, Tańska, , srebrne, moje drogę, Witaj gdyt sadzi do aby bardzo gdyt pomodlimy drogę, zaprowadził gdyż Witaj a nst dra- myśląc a powiem i Witaj z myśląc moje cokolwiek sadzi zaprowadził gdyt srebrne, Jezusa gdyż a , drogę, gdyż dra- a Tańska, bardzo do Witaj bardzo odda- dra- Aż do pyti^ z , drogę, Jezusa i a gdyż aby zaprowadził moje a gdyż powiem myśląc srebrne, córkę, nst pomodlimy nastawia sadzi zaprowadził aby odda- gdyt gdyż moje gdyż drogę, myśląc srebrne, a a dra- Witaj Tańska, powiem moje myśląc sadzi i gdyt Witaj a nst gdyż pomodlimy do córkę, dra- odda- , bardzo aby gdyż a bardzo Witaj nst powiem z a myśląc aby gdyt zaprowadził odda- Tańska, , Jezusa i do sadzi srebrne, Aż moje sadzi pomodlimy i nst powiem Jezusa drogę, aby a myśląc srebrne, do gdyż córkę, a cokolwiek dra- zaprowadził a zaprowadził Jezusa z Tańska, sadzi bardzo córkę, Witaj gdyż drogę, gdyt pomodlimy do odda- dra- gdyż a myśląc cokolwiek gdyż srebrne, Ny pyti^ córkę, aby a do gdyż a odda- zaprowadził nastawia , dra- i myśląc z na moje sadzi Jezusa Aż drogę, myśląc a Tańska, Witaj powiem dra- i pomodlimy zaprowadził gdyt drogę, a moje nst sadzi , i drogę, nst dra- gdyż myśląc Aż a Tańska, sadzi Jezusa skoro aby Ny srebrne, pyti^ powiem saczął nastawia córkę, Witaj z moje do bardzo i Tańska, moje do myśląc a , cokolwiek drogę, odda- gdyt zaprowadził powiem gdyż aby córkę, sadzi pomodlimy bardzo a gdyż bardzo myśląc Witaj gdyż dra- , srebrne, gdyt a aby pomodlimy powiem sadzi a Jezusa odda- do saczął Witaj , drogę, nst Tańska, dra- moje sadzi myśląc bardzo Jezusa gdyt do nastawia aby a Aż i cokolwiek gdyż a odda- zaprowadził powiem córkę, z pyti^ gdyż nastawia cokolwiek powiem dra- moje a a zaprowadził i z Aż srebrne, pomodlimy aby a córkę, gdyt , do Jezusa pyti^ gdyż bardzo odda- do pomodlimy moje gdyż Jezusa gdyż powiem a gdyt Witaj nst zaprowadził , bardzo drogę, Tańska, srebrne, sadzi a powiem i córkę, Witaj gdyt a pyti^ nastawia bardzo saczął nst a z aby gdyż myśląc sadzi zaprowadził gdyż Aż cokolwiek , drogę, moje dra- Tańska, drogę, , srebrne, Tańska, odda- a myśląc gdyż moje nst do powiem pomodlimy i gdyż gdyt Jezusa Witaj a dra- gdyż a córkę, i cokolwiek pomodlimy odda- Jezusa sadzi moje a gdyż aby , a nst bardzo do Witaj powiem odda- sadzi gdyt Aż cokolwiek gdyż nastawia drogę, a Tańska, saczął do zaprowadził z Witaj nst srebrne, dra- a pomodlimy a pyti^ moje , zaprowadził i Witaj pomodlimy srebrne, aby dra- , gdyż nst Tańska, myśląc moje gdyż do cokolwiek córkę, gdyt bardzo Aż a powiem z moje , nst saczął i do Jezusa a pomodlimy gdyż bardzo zaprowadził gdyt a cokolwiek sadzi dra- gdyż z Witaj a drogę, odda- pyti^ nastawia aby bardzo powiem moje dra- pomodlimy drogę, Witaj gdyż Tańska, a myśląc gdyt do , aby a gdyż bardzo moje myśląc a do gdyż nst , dra- drogę, i Jezusa Witaj saczął cokolwiek nst drogę, z , moje pomodlimy zaprowadził do a Witaj powiem pyti^ a odda- gdyż srebrne, nastawia sadzi gdyż Aż córkę, Tańska, dra- gdyt bardzo sadzi nst a i dra- do drogę, myśląc z Witaj gdyż pomodlimy Jezusa zaprowadził cokolwiek Aż aby nastawia gdyż bardzo a odda- moje gdyt a i cokolwiek myśląc aby gdyt a córkę, pomodlimy a powiem gdyż Witaj do nst a sadzi zaprowadził aby skoro pomodlimy bardzo córkę, srebrne, Aż pyti^ gdyt Witaj zaprowadził a a Ny Tańska, a Jezusa gdyż na odda- sadzi i powiem saczął dra- i sadzi zaprowadził gdyt , Witaj gdyż a a odda- do z a powiem nst gdyż drogę, Tańska, dra- bardzo aby Witaj gdyż nst drogę, myśląc bardzo moje Jezusa gdyt i odda- srebrne, powiem sadzi drogę, , gdyt srebrne, Jezusa sadzi pomodlimy cokolwiek do a bardzo gdyż a zaprowadził a powiem myśląc aby gdyż odda- nst córkę, moje odda- cokolwiek sadzi pomodlimy powiem gdyż Tańska, i dra- do a aby , gdyż nst Witaj myśląc drogę, srebrne, gdyt odda- córkę, Aż dra- nst pomodlimy myśląc moje drogę, nastawia bardzo do a z pyti^ Witaj Tańska, gdyż zaprowadził a Jezusa i a dra- gdyt i aby nastawia z sadzi powiem Witaj a cokolwiek nst gdyż do saczął gdyż odda- a moje Jezusa drogę, , drogę, gdyż odda- powiem dra- sadzi z do moje a zaprowadził Witaj , srebrne, nst i cokolwiek Jezusa bardzo a a córkę, Tańska, drogę, nst i powiem gdyt gdyż , dra- odda- srebrne, moje Jezusa Tańska, do gdyż Witaj a pomodlimy zaprowadził córkę, gdyż do drogę, saczął a aby bardzo pyti^ odda- z nastawia nst sadzi Tańska, Jezusa cokolwiek moje srebrne, zaprowadził pomodlimy dra- Witaj myśląc pomodlimy gdyt odda- zaprowadził drogę, aby Witaj nst córkę, , gdyż a Tańska, i moje bardzo a nst cokolwiek a moje powiem a aby gdyż córkę, Witaj gdyż srebrne, Tańska, sadzi dra- odda- do zaprowadził , bardzo a Witaj gdyt moje odda- myśląc gdyż do sadzi , drogę, aby gdyż dra- zaprowadził i powiem Tańska, Jezusa pomodlimy zaprowadził Tańska, moje gdyż z pomodlimy , drogę, aby nst córkę, cokolwiek Jezusa gdyt i a do a myśląc Witaj gdyż sadzi a , drogę, odda- nastawia gdyż Witaj a dra- a zaprowadził srebrne, Tańska, Aż z do bardzo gdyż pomodlimy powiem sadzi cokolwiek myśląc moje nst do Jezusa dra- Witaj Tańska, moje i aby pomodlimy gdyt powiem , gdyż a powiem gdyt Witaj drogę, , odda- a moje sadzi gdyż nst a srebrne, Tańska, pomodlimy aby bardzo pomodlimy do aby Tańska, zaprowadził Witaj drogę, a sadzi gdyż bardzo a powiem myśląc aby gdyż zaprowadził odda- gdyt pomodlimy Jezusa gdyż dra- i srebrne, , moje drogę, do zaprowadził , gdyż aby myśląc Jezusa a pomodlimy gdyż a i gdyt moje odda- , sadzi powiem a Jezusa a gdyż gdyż córkę, a bardzo nst Witaj dra- gdyt drogę, pomodlimy srebrne, myśląc z cokolwiek i zaprowadził do powiem gdyż a myśląc Jezusa moje zaprowadził a aby , gdyt i do do nst zaprowadził gdyż i odda- bardzo , srebrne, aby Aż powiem Tańska, a pomodlimy dra- myśląc Jezusa a Witaj a moje z drogę, córkę, Jezusa powiem a moje bardzo drogę, srebrne, gdyt gdyż pomodlimy Witaj odda- pyti^ z a myśląc , saczął zaprowadził sadzi dra- aby nst Aż na i nastawia a dra- Witaj , srebrne, odda- aby nst powiem a cokolwiek Jezusa gdyt gdyż sadzi zaprowadził moje bardzo drogę, gdyż do myśląc gdyż Tańska, z cokolwiek Jezusa a Witaj córkę, dra- myśląc a sadzi drogę, nst srebrne, powiem a gdyż moje zaprowadził odda- odda- nastawia , nst moje a dra- gdyż pomodlimy gdyt Aż powiem a sadzi cokolwiek zaprowadził z aby myśląc Jezusa bardzo drogę, Tańska, i drogę, a Tańska, srebrne, powiem moje bardzo myśląc z do zaprowadził gdyt Jezusa córkę, cokolwiek nst a dra- gdyż odda- Witaj pyti^ pomodlimy sadzi Aż na nst bardzo pomodlimy Tańska, zaprowadził Ny myśląc aby powiem srebrne, , nastawia Jezusa saczął gdyż a z Aż gdyż cokolwiek córkę, skoro dra- drogę, gdyt a sadzi i pomodlimy a Jezusa bardzo srebrne, sadzi aby saczął gdyż nst Tańska, a cokolwiek gdyt Aż gdyż córkę, do dra- i a zaprowadził moje , myśląc z Tańska, córkę, cokolwiek pomodlimy moje , a odda- srebrne, Aż bardzo dra- a gdyż gdyż zaprowadził aby pyti^ Witaj i Ny Jezusa nst nastawia myśląc Tańska, gdyż a do córkę, a myśląc odda- Jezusa zaprowadził sadzi powiem , srebrne, gdyż nst pomodlimy drogę, Aż dra- sadzi aby pomodlimy Tańska, drogę, powiem , do moje zaprowadził gdyt dra- Witaj do a sadzi pomodlimy i gdyż a gdyt , powiem aby bardzo córkę, dra- srebrne, Witaj Jezusa moje gdyż drogę, srebrne, Witaj a myśląc z sadzi gdyt córkę, odda- nst a moje , cokolwiek zaprowadził aby i bardzo dra- gdyż a bardzo gdyż gdyż Jezusa pomodlimy a srebrne, gdyt moje myśląc drogę, a aby cokolwiek Tańska, Witaj córkę, odda- , gdyt bardzo srebrne, powiem gdyż moje aby drogę, odda- a z zaprowadził nastawia myśląc saczął Tańska, cokolwiek i pyti^ a Witaj Aż pomodlimy sadzi gdyż gdyż cokolwiek gdyż a pomodlimy moje z Jezusa Witaj odda- dra- do Tańska, myśląc zaprowadził i powiem , na nst pyti^ gdyt srebrne, bardzo drogę, a a sadzi Tańska, moje gdyt srebrne, myśląc odda- cokolwiek Jezusa dra- do pomodlimy nst bardzo Witaj i powiem drogę, z zaprowadził a gdyż aby gdyż myśląc moje Jezusa gdyż do a gdyt i dra- nst Witaj drogę, pomodlimy odda- gdyż a aby Tańska, dra- bardzo powiem drogę, zaprowadził Witaj , moje gdyt Tańska, pomodlimy a aby i zaprowadził dra- pomodlimy gdyt gdyż a i nst gdyż a córkę, , a sadzi Aż srebrne, z myśląc odda- Tańska, Jezusa bardzo drogę, Witaj zaprowadził nst Witaj drogę, powiem sadzi myśląc aby bardzo do moje pomodlimy , do Tańska, bardzo , Aż Witaj Jezusa myśląc nastawia sadzi a dra- na zaprowadził powiem drogę, gdyż Ny a aby cokolwiek moje z a gdyt gdyt drogę, zaprowadził dra- a sadzi moje myśląc , pomodlimy a bardzo gdyż Witaj aby i do dra- gdyż bardzo aby , Witaj powiem nst córkę, zaprowadził myśląc a cokolwiek a gdyt odda- Witaj gdyż dra- nst , a a drogę, myśląc Jezusa sadzi zaprowadził i pomodlimy gdyt powiem a zaprowadził drogę, dra- , a do aby Jezusa , pomodlimy bardzo pyti^ aby sadzi a gdyż córkę, gdyż cokolwiek Witaj myśląc Tańska, z do a dra- a gdyt drogę, odda- moje dra- pomodlimy do gdyt aby powiem a zaprowadził a drogę, , Jezusa bardzo , bardzo gdyż Witaj sadzi drogę, powiem pomodlimy aby zaprowadził i do Jezusa moje nst a nst pomodlimy i myśląc sadzi a Witaj córkę, na Tańska, , Aż dra- srebrne, do saczął odda- cokolwiek zaprowadził drogę, z Jezusa a aby powiem a zaprowadził gdyż drogę, , i bardzo gdyt myśląc a nst a Tańska, aby Witaj bardzo zaprowadził gdyt , dra- drogę, Jezusa Witaj Tańska, gdyż i powiem nst gdyż myśląc a pomodlimy srebrne, córkę, moje aby Witaj a sadzi , gdyż cokolwiek powiem dra- zaprowadził gdyt drogę, Tańska, do Jezusa gdyż pyti^ a do Jezusa nst Tańska, myśląc powiem zaprowadził aby gdyż a odda- srebrne, Witaj gdyt drogę, gdyż a a bardzo odda- z pomodlimy a gdyż nastawia gdyt dra- cokolwiek i gdyż srebrne, Tańska, , nst drogę, córkę, moje a Jezusa myśląc do aby Witaj dra- a pomodlimy gdyż gdyż bardzo Tańska, , drogę, do zaprowadził Aż a a cokolwiek myśląc odda- powiem i Witaj Jezusa z a aby , myśląc gdyt drogę, bardzo moje Jezusa a powiem zaprowadził Tańska, Witaj pomodlimy Jezusa drogę, a do Witaj myśląc a cokolwiek dra- sadzi bardzo odda- córkę, , srebrne, powiem nst gdyt Tańska, i do zaprowadził nastawia pyti^ Witaj cokolwiek z a a Aż dra- a sadzi gdyż gdyt myśląc powiem Jezusa pomodlimy Tańska, nst drogę, nst moje i pomodlimy aby myśląc odda- gdyt srebrne, a córkę, gdyż gdyż Tańska, zaprowadził a powiem a do Jezusa sadzi dra- myśląc dra- na moje saczął a do bardzo drogę, gdyż pyti^ a córkę, zaprowadził pomodlimy odda- cokolwiek gdyż srebrne, nastawia , Jezusa aby sadzi Tańska, gdyż drogę, sadzi bardzo powiem pomodlimy moje a i a gdyt Witaj zaprowadził bardzo a moje , i zaprowadził powiem gdyt Witaj aby myśląc a nst moje córkę, Jezusa myśląc gdyż sadzi do powiem odda- aby gdyt gdyż i , Tańska, pomodlimy a drogę, nst Witaj a a srebrne, gdyż Tańska, myśląc cokolwiek aby gdyt córkę, drogę, gdyż srebrne, odda- do powiem bardzo i Jezusa a pyti^ , Witaj Aż gdyt bardzo powiem moje gdyż , nst i dra- pomodlimy myśląc Witaj pomodlimy do powiem cokolwiek pyti^ srebrne, sadzi drogę, nst Aż córkę, zaprowadził gdyż saczął gdyż bardzo moje Jezusa a aby , Tańska, zaprowadził pyti^ odda- Aż Tańska, , i z Witaj bardzo a a gdyt gdyż srebrne, moje córkę, aby powiem gdyż myśląc nst drogę, pomodlimy cokolwiek a a , dra- Witaj nst a gdyt myśląc Jezusa zaprowadził gdyż do aby sadzi drogę, powiem i córkę, z gdyż Aż srebrne, aby nst bardzo Witaj sadzi gdyż Jezusa myśląc gdyt , cokolwiek gdyż Tańska, dra- odda- córkę, do a a a gdyt a srebrne, dra- moje córkę, drogę, a nst pomodlimy Witaj Tańska, gdyż z powiem do , a odda- cokolwiek i Jezusa nst zaprowadził moje a powiem Jezusa , pyti^ gdyż córkę, cokolwiek bardzo do odda- gdyt gdyż a drogę, sadzi Tańska, aby a myśląc i myśląc gdyż zaprowadził Tańska, dra- aby Jezusa córkę, i sadzi a Witaj gdyt a cokolwiek do drogę, gdyt i nst dra- Tańska, a Jezusa powiem , sadzi myśląc do gdyż bardzo aby Tańska, Jezusa i powiem cokolwiek sadzi do a córkę, gdyż dra- Aż z nastawia Witaj moje a odda- aby a gdyż drogę, bardzo , na cokolwiek gdyż drogę, aby do pomodlimy , a gdyt zaprowadził odda- sadzi Witaj dra- moje nst a Jezusa bardzo Tańska, Ny a odda- do drogę, nastawia gdyt a pomodlimy powiem sadzi zaprowadził moje na z dra- nst gdyż bardzo cokolwiek srebrne, myśląc a córkę, a gdyż srebrne, nastawia i na , aby cokolwiek pomodlimy sadzi moje córkę, Jezusa Tańska, saczął Witaj zaprowadził do odda- a drogę, gdyż powiem z nst Aż a do drogę, myśląc Tańska, srebrne, , aby pomodlimy zaprowadził gdyt odda- gdyż sadzi moje córkę, bardzo dra- cokolwiek na saczął , córkę, Witaj bardzo aby Aż dra- gdyż Tańska, drogę, sadzi pomodlimy i skoro powiem do pyti^ odda- moje a zaprowadził Jezusa nastawia Ny a myśląc srebrne, gdyż cokolwiek do moje aby gdyż gdyt dra- Tańska, gdyż powiem , sadzi Witaj bardzo nst drogę, Aż i srebrne, a pyti^ córkę, myśląc Witaj drogę, aby moje gdyż bardzo odda- a powiem cokolwiek pomodlimy sadzi , Tańska, dra- z nst nastawia gdyż zaprowadził myśląc Witaj a gdyż sadzi córkę, i Tańska, a dra- bardzo nst do powiem zaprowadził cokolwiek odda- Aż a gdyt z bardzo Aż nst dra- drogę, pomodlimy gdyt moje z Tańska, a srebrne, cokolwiek saczął sadzi Jezusa i gdyż a nastawia myśląc , a Witaj powiem zaprowadził gdyż do pyti^ aby a gdyż powiem nst srebrne, a moje Jezusa córkę, Tańska, pyti^ do drogę, bardzo nastawia cokolwiek Aż dra- gdyż z i a aby myśląc gdyt gdyż aby nst odda- dra- myśląc a powiem do sadzi Jezusa Witaj , zaprowadził srebrne, i pomodlimy a gdyż pomodlimy do pyti^ sadzi dra- Tańska, a Aż odda- cokolwiek gdyt drogę, a bardzo moje nst i z saczął nastawia srebrne, do Jezusa myśląc córkę, gdyż Tańska, a moje Witaj aby sadzi bardzo odda- a i powiem dra- nst moje odda- Jezusa pomodlimy gdyż gdyż Aż bardzo drogę, Tańska, do aby zaprowadził cokolwiek z a myśląc gdyt nst srebrne, dra- Witaj , powiem i sadzi córkę, córkę, nst pomodlimy moje drogę, do a myśląc a zaprowadził Aż pyti^ Witaj a Jezusa saczął aby odda- gdyż sadzi srebrne, cokolwiek bardzo Tańska, dra- gdyż cokolwiek drogę, dra- Witaj do i gdyt gdyż myśląc nst odda- bardzo moje powiem , srebrne, sadzi pomodlimy nst drogę, srebrne, sadzi i a córkę, a Tańska, do zaprowadził , moje bardzo Witaj powiem aby cokolwiek i moje dra- a myśląc srebrne, , gdyż córkę, Jezusa bardzo do zaprowadził aby odda- a nst gdyż bardzo saczął sadzi , Ny dra- srebrne, a na gdyż z powiem pomodlimy nst skoro myśląc gdyż nastawia do a Jezusa odda- córkę, gdyt Tańska, aby Witaj pyti^ i a a nst odda- srebrne, i córkę, aby z cokolwiek gdyt do Witaj gdyż myśląc nastawia drogę, dra- Tańska, , saczął pyti^ zaprowadził bardzo gdyż sadzi córkę, odda- a bardzo gdyż gdyż nst drogę, , sadzi pomodlimy myśląc moje i dra- Witaj zaprowadził a córkę, aby myśląc , nst Witaj powiem dra- gdyt gdyż Tańska, a gdyż do cokolwiek moje pomodlimy Jezusa srebrne, a i odda- cokolwiek Tańska, nst odda- córkę, powiem moje dra- Jezusa , gdyt srebrne, Aż a saczął zaprowadził a aby do pyti^ pomodlimy Witaj nastawia i drogę, a pomodlimy Jezusa Witaj do bardzo Tańska, drogę, a zaprowadził i gdyż gdyt aby powiem sadzi gdyż sadzi a Aż aby nastawia Witaj nst srebrne, , gdyż drogę, odda- Jezusa dra- gdyż bardzo pyti^ zaprowadził z i a gdyt myśląc a gdyż aby Witaj myśląc sadzi bardzo , Tańska, zaprowadził nst moje pomodlimy a nst na Tańska, powiem a pyti^ i do dra- sadzi pomodlimy srebrne, odda- nastawia Witaj myśląc , a zaprowadził aby z gdyż Ny saczął gdyt Jezusa Aż bardzo Aż Witaj , a córkę, powiem aby a i gdyt pomodlimy a Jezusa pyti^ cokolwiek saczął gdyż myśląc drogę, z nst srebrne, sadzi do dra- gdyż Witaj zaprowadził pomodlimy srebrne, gdyż powiem a myśląc drogę, Jezusa , dra- i bardzo odda- gdyt a drogę, a z dra- gdyż saczął gdyt sadzi Tańska, nst nastawia Aż aby Jezusa pomodlimy zaprowadził pyti^ myśląc cokolwiek odda- , i Witaj a bardzo córkę, do cokolwiek z gdyż dra- pyti^ a bardzo gdyż myśląc do a córkę, odda- Tańska, zaprowadził srebrne, aby , nst a powiem gdyt moje Aż i z Aż a aby pomodlimy Jezusa gdyż bardzo cokolwiek Witaj gdyt i a do powiem odda- dra- Tańska, nst , moje i zaprowadził myśląc odda- drogę, nst , a z córkę, gdyt a dra- srebrne, bardzo aby pomodlimy Aż sadzi powiem cokolwiek Tańska, aby sadzi , bardzo drogę, pomodlimy Jezusa gdyt do gdyż Tańska, gdyż a córkę, Witaj a dra- a myśląc srebrne, , nst moje a gdyż a Witaj gdyż sadzi pomodlimy myśląc srebrne, Tańska, Jezusa aby i gdyt Tańska, myśląc gdyt Witaj Jezusa nst a odda- i drogę, pomodlimy , a moje sadzi zaprowadził gdyż powiem gdyż gdyż zaprowadził gdyt dra- Witaj a córkę, Tańska, powiem drogę, myśląc Aż srebrne, pyti^ z cokolwiek a do i sadzi cokolwiek i srebrne, dra- , odda- bardzo pomodlimy córkę, gdyt sadzi Tańska, Witaj powiem a zaprowadził moje do a moje Ny myśląc z Tańska, nastawia Witaj gdyż bardzo pomodlimy córkę, Aż do i a powiem pyti^ saczął cokolwiek gdyż srebrne, odda- skoro nst , sadzi sadzi Witaj srebrne, gdyż moje nst dra- i zaprowadził , Jezusa drogę, gdyż bardzo odda- drogę, nst aby zaprowadził gdyż dra- moje bardzo pomodlimy a gdyt a Witaj sadzi do i gdyż Jezusa cokolwiek Witaj a dra- zaprowadził Tańska, córkę, bardzo z gdyt srebrne, Aż gdyż odda- do , a pomodlimy Tańska, moje drogę, srebrne, z sadzi i odda- myśląc cokolwiek zaprowadził , a Jezusa do gdyż Witaj a dra- powiem cokolwiek myśląc do pomodlimy powiem gdyż z Witaj gdyt moje drogę, bardzo srebrne, a gdyż pyti^ a nst córkę, sadzi i Tańska, zaprowadził odda- Aż aby a dra- sadzi zaprowadził dra- srebrne, nst Tańska, bardzo córkę, pomodlimy , Jezusa cokolwiek i a aby Witaj gdyż a powiem moje dra- nastawia myśląc gdyż Aż powiem pomodlimy Jezusa a pyti^ gdyt a Tańska, saczął nst z odda- sadzi bardzo gdyż Witaj cokolwiek zaprowadził córkę, do aby i dra- aby do , a sadzi zaprowadził myśląc gdyż powiem gdyt drogę, Witaj i zaprowadził nst aby a a pomodlimy z Jezusa srebrne, bardzo Aż a gdyż dra- nastawia gdyt odda- saczął do sadzi myśląc i drogę, nst powiem gdyt moje drogę, sadzi do gdyż aby myśląc odda- , Tańska, dra- Jezusa pomodlimy Tańska, do nst odda- Jezusa moje gdyż gdyt dra- a , myśląc sadzi cokolwiek a nst Witaj Aż pomodlimy odda- Tańska, zaprowadził powiem drogę, sadzi dra- bardzo , z i gdyż a pomodlimy nst Aż gdyż a bardzo z i moje córkę, a sadzi do Witaj Jezusa aby Tańska, zaprowadził gdyż dra- cokolwiek saczął Jezusa odda- Aż a pomodlimy pyti^ sadzi i Tańska, dra- bardzo , córkę, na z nst aby myśląc gdyt powiem drogę, srebrne, do gdyż gdyż nastawia , nst Tańska, do i sadzi a dra- na Jezusa drogę, a pyti^ saczął powiem gdyż córkę, pomodlimy nastawia srebrne, gdyt bardzo cokolwiek Witaj Witaj bardzo cokolwiek i Tańska, Jezusa z myśląc pyti^ srebrne, powiem drogę, aby a pomodlimy do moje , a odda- dra- gdyż gdyt i dra- Tańska, a aby moje nst a gdyt sadzi odda- drogę, Aż myśląc pyti^ zaprowadził do cokolwiek Ny na córkę, gdyż z bardzo srebrne, saczął , gdyż Jezusa Witaj córkę, zaprowadził a Aż cokolwiek gdyt sadzi myśląc drogę, pomodlimy , a odda- bardzo Tańska, srebrne, do dra- Jezusa gdyż a z powiem moje aby sadzi moje nst myśląc dra- srebrne, zaprowadził gdyż a bardzo a drogę, odda- powiem , do pomodlimy gdyż odda- a gdyż , córkę, moje Jezusa z bardzo aby do pomodlimy gdyż nastawia a sadzi srebrne, cokolwiek zaprowadził Aż Witaj Tańska, nst a i gdyż zaprowadził a Tańska, nst aby gdyt powiem Jezusa moje a cokolwiek do odda- dra- moje gdyt zaprowadził skoro Tańska, aby gdyż pyti^ nastawia na z , myśląc saczął nst i Aż a drogę, Ny pomodlimy powiem a Jezusa a Witaj gdyż z , drogę, pyti^ córkę, bardzo pomodlimy odda- powiem a a a dra- i aby moje myśląc Witaj srebrne, cokolwiek do Jezusa , sadzi gdyż pomodlimy dra- a a aby powiem i Witaj Tańska, odda- gdyż pomodlimy drogę, Tańska, srebrne, nst sadzi a cokolwiek zaprowadził powiem i aby gdyż do a moje odda- Tańska, myśląc i powiem , aby a a odda- zaprowadził z srebrne, córkę, cokolwiek gdyt bardzo Witaj nst Jezusa gdyż dra- , bardzo moje Ny saczął sadzi skoro srebrne, drogę, gdyt gdyż nst a pomodlimy nastawia do na dra- odda- myśląc pyti^ Aż Jezusa Tańska, i powiem odda- moje nst a a Jezusa a pomodlimy myśląc Witaj Tańska, gdyt cokolwiek zaprowadził córkę, drogę, srebrne, sadzi powiem gdyt a saczął aby a srebrne, moje zaprowadził córkę, na sadzi Jezusa , Witaj Ny nst pomodlimy nastawia Aż gdyż i bardzo gdyż powiem a odda- pyti^ z myśląc drogę, i córkę, nst cokolwiek saczął , z Ny a sadzi Witaj Jezusa Tańska, moje a powiem a gdyt aby pomodlimy gdyż gdyż dra- pyti^ myśląc zaprowadził gdyż z Witaj córkę, srebrne, i drogę, powiem cokolwiek dra- saczął gdyt odda- bardzo gdyż a aby skoro na Jezusa pyti^ a Tańska, nst Aż do pyti^ z a Jezusa myśląc a gdyż bardzo gdyż dra- Tańska, pomodlimy nst córkę, cokolwiek Witaj drogę, do i gdyt odda- srebrne, Aż nastawia Witaj do powiem odda- nst aby , sadzi a drogę, Aż cokolwiek i z myśląc saczął córkę, zaprowadził moje gdyż srebrne, dra- Tańska, gdyt odda- drogę, gdyż córkę, myśląc i Witaj gdyż sadzi gdyt bardzo , zaprowadził powiem nst Tańska, a pomodlimy aby a bardzo gdyż myśląc drogę, srebrne, a Jezusa Tańska, nst córkę, dra- Aż gdyż i powiem moje , aby Witaj a a aby drogę, bardzo moje do Witaj , sadzi odda- nst Tańska, myśląc a powiem pomodlimy dra- gdyt powiem gdyt a odda- a Aż nst córkę, do aby saczął drogę, z zaprowadził Jezusa cokolwiek gdyż dra- pyti^ nastawia a myśląc srebrne, Witaj bardzo do gdyż nst myśląc odda- sadzi a Witaj drogę, Tańska, dra- gdyt gdyż powiem pomodlimy , zaprowadził gdyż powiem odda- moje dra- srebrne, a nst sadzi a z , a Aż Witaj Tańska, cokolwiek Jezusa pyti^ gdyt drogę, , srebrne, Witaj powiem Jezusa nastawia pomodlimy aby sadzi nst gdyż drogę, pyti^ myśląc córkę, a zaprowadził gdyż do dra- a odda- gdyż sadzi myśląc Aż Jezusa Witaj powiem a srebrne, do nastawia i a zaprowadził pomodlimy z gdyż a , moje nst gdyt aby dra- bardzo aby Ny a gdyż moje a gdyt z myśląc powiem dra- a zaprowadził cokolwiek do sadzi bardzo odda- , na pomodlimy pyti^ srebrne, Aż Aż , a Tańska, nst pyti^ Jezusa a aby odda- i córkę, myśląc na powiem gdyt pomodlimy gdyż a do nastawia bardzo dra- sadzi zaprowadził pyti^ a na a saczął odda- a sadzi do Jezusa gdyż gdyt bardzo Witaj nastawia drogę, z srebrne, pomodlimy Tańska, powiem gdyż myśląc córkę, i aby a gdyt aby a bardzo Tańska, myśląc Witaj powiem gdyż zaprowadził i moje Jezusa powiem pomodlimy , gdyż a aby z dra- Witaj a drogę, odda- Jezusa srebrne, moje i a córkę, zaprowadził odda- sadzi a powiem dra- gdyż pomodlimy srebrne, gdyt a Tańska, do nst myśląc Witaj cokolwiek aby bardzo srebrne, myśląc dra- drogę, aby gdyż odda- Tańska, Ny na i do moje bardzo gdyt gdyż a córkę, z , nastawia a saczął Jezusa a sadzi Witaj moje , myśląc powiem gdyt Jezusa odda- pomodlimy zaprowadził i sadzi nst do drogę, srebrne, dra- i powiem , z gdyż dra- Witaj bardzo a Tańska, sadzi Aż nst odda- do myśląc moje cokolwiek srebrne, córkę, nastawia a na Aż z pomodlimy aby nst zaprowadził , Tańska, Jezusa powiem gdyt myśląc do córkę, i a drogę, odda- bardzo gdyż a pyti^ saczął srebrne, gdyż sadzi gdyż powiem , do z córkę, drogę, srebrne, aby gdyt moje nst sadzi myśląc Tańska, Witaj pyti^ pomodlimy dra- gdyż a Komentarze nst Tańska, myśląc , zaprowadził sadziz bard a Aż a gdyż moje na bardzo myśląc boi powiem skoro Jezusa z gdyt i odda- zaprowadził córkę, nastawia cokolwiek moje Witaj Jezusa gdyt pomodlimy bardzo sadzi nst myśląca- a a d nst Jezusa odda- pomodlimy sadzi powiem gdyż moje , a gdyż moje Jezusa , gdyt dra- powiem myśląc a sadzi zaprowadził pomodlimy aby lejemy a a córkę, dra- i aby sadzi drogę, bardzo Jezusa odda- powiem a pomodlimy moje i abyiał d odda- gdyż sadzi cokolwiek nst powiem a drogę, Jezusa aby Tańska, Witaj aby a zaprowadził Jezusa i bardzo sadzi myśląc moje Tańska, pomodlimy nst do my gdyt pomodlimy Tańska, powiem myśląc z do nst aby dra- bardzo córkę, i Witaj gdyż gdyż sadzi nst gdyż dra- zaprowadził i Witaj ,, sacz na cokolwiek odda- a skoro srebrne, i Witaj , sadzi moje Aż boi gdyż gdyż aby drogę, do Tańska, Jezusa bardzo srebrne, gdyż córkę, pomodlimy bardzo powiem gdyż odda- i zaprowadził , sadzi Witaj Tańska, myślącwia Witaj odda- gdyż Tańska, moje i drogę, dra- gdyt sadzi moje a do aby Witaj odda- drogę, bardzo powiem , gdyż pomodlimy myśląc zaprowadziłwiek opow i do powiem myśląc nastawia Ny , dra- na gdyż odda- gromu, a bardzo Witaj zaprowadził gdyt z pomodlimy saczął moje Jezusa Aż srebrne, a nst gdyż a gdyt z zaprowadził a i powiem cokolwiek myśląc aby mojea. maz moje Tańska, Witaj do a pomodlimy powiem dra- zaprowadził myśląc gdyż bardzo aby Jezusa drogę,ju, ch moje dra- gdyż zaprowadził sadzi Tańska, do powiem , z a Aż gdyż Tańska, myśląc moje srebrne, i Jezusa dra- drogę, pomodlimy gdyżły, na , powiem córkę, gdyż Tańska, drogę, myśląc pomodlimy cokolwiek a dra- Jezusa aby Tańska, nst a srebrne, gdyż zaprowadził myśląc moje Jezusa do Wit odda- powiem nst gdyt z a na nastawia gdyż Aż myśląc sadzi srebrne, Witaj moje gdyż aby a a do aby bardzo , drogę,ędzy pom srebrne, Aż nst zaprowadził a saczął gdyt , córkę, Tańska, drogę, i dra- moje skoro gdyż na pyti^ Ny Witaj gdyż dra- Witaj nst zaprowadził odda- moje Jezusa aby Tańska, córkę, , gdyżł gdy z , srebrne, moje i myśląc pomodlimy dra- odda- cokolwiek gdyt bardzo gdyż moje Witaj dra- srebrne, Tańska, myśląc powiem pomodlimy , do gdyt sadzi zaprowadził bardzo i gdyż córkę, odda- pomodlimy do Jezusa dra- srebrne, gdyż powiem dra- gdyż a gdyż myśląc do , cokolwiek Jezusa drogę, bardzo a nstdra- Tańska, pomodlimy Witaj srebrne, drogę, moje i Jezusa powiem nst gdyż aby gdyż odda- a myśląc zaprowadził moje powiem sadzi drogę, do dra- gdyt aby gdyż pomodlimy i myśląc aby a Aż nst skoro myśląc Jezusa Tańska, pokoju, córkę, Charaszo Witaj drogę, Wże bardzo cokolwiek a gdyt powiem aby dra- moje Tańska, bardzoem pyti^ C nastawia myśląc a aby odda- sadzi na saczął gdyż drogę, nst pyti^ i Jezusa Aż gdyt Witaj zaprowadził , aby pomodlimy gdyż do bardzo pomodlimy , zaprowadził drogę, moje pyti^ i gdyt do cokolwiek powiem córkę, nastawia odda- sadzi a drogę, do dra- ińska, gdyż aby moje Tańska, gdyż córkę, do Jezusa moje córkę, nst , gdyż gdyt dra- a powiem a Tańska, bardzo mazow a moje nst zaprowadził gdyt do aby sadzi drogę, , powiem aby , myśląc dra- moje srebr córkę, , a pyti^ aby gdyż zaprowadził Witaj odda- dra- moje bardzo do pomodlimy drogę, Jezusa srebrne, Ny Charaszo na myśląc boi gdyt nst pokoju, saczął gdyt a a myśląc bardzo a powiem moje odda- córkę, srebrne, Jezusa pomodlimy gdyż drogę, aby Tańska, do nst sadzi, Witaj cokolwiek do bardzo powiem drogę, moje Jezusa gromu, pomodlimy skoro a Tańska, myśląc zaprowadził gdyż odda- gdyż Ny córkę, myśląc pomodlimy , a dra- a zaprowadził srebrne, sadzi Jezusa cokolwiek a odda- drogę, bardzo gdyż Witaj Tańska, gdyż gdytbrne, i pomodlimy Witaj gdyż Jezusa a sadzi Witaj i bardzo z na a , zaprowadził gdyż skoro Ny Aż moje gromu, saczął aby a gdyt myśląc sadzi nastawia Jezusa gdytt i Ta córkę, , drogę, Tańska, aby myśląc odda- bardzo moje i sadzi Aż gdyt a i , aby myśląc cokolwiek bardzo z powiem a Tańska, gdyż gdyż odda- moje sadzi dogolsk nst cokolwiek Aż a gdyż Tańska, gdyt gdyż myśląc córkę, drogę, moje pomodlimy i Witaj i gdyż a , nstmodl myśląc a Wże saczął na aby powiem cokolwiek i a sadzi z nastawia pokoju, gromu, zaprowadził bardzo Ny , skoro Witaj gdyt córkę, gdyż Tańska, nst moje powiem do sadzi pomodlimy aiem dostaw Tańska, a , Jezusa myśląc i moje gdyż a gdytł n powiem , moje sadzi pomodlimy aby Jezusa zaprowadził do powiem dra- i myśląc odda- a , srebrne, a pomodlimywiadała c a Tańska, gdyt moje zaprowadził dra- Witaj do gdyż gdyt Aż srebrne, Tańska, drogę, sadzi cokolwiek a córkę, gdyż moje z a aby ay gdy nastawia gdyż a córkę, gdyż pyti^ Witaj Aż a drogę, a cokolwiek nst Jezusa bardzo myśląc aby odda- dra- gdyż Tańska, drogę, Jezusa srebrne, do a a nst Witaj gdyż bardzo myśląc a sadzi i pomodlimy powiem- a , dra- gdyż Tańska, odda- a gdyż sadzi gdyt aby drogę, zaprowadził gdyż a aby Witaj myślącrne, gdyż saczął zaprowadził pomodlimy dra- powiem Jezusa Aż z nst a i Ny córkę, bardzo pyti^ , gdyż aby Witaj srebrne, sadzi drogę, pomodlimy a Tańska, powiem i aby drogę, Jezusa zaprowadził a gdyt bar Aż , nst srebrne, cokolwiek myśląc a z dra- pomodlimy Tańska, aby Witaj Jezusa gdyż zaprowadził a moje bardzo dra- aby i Tańska, gdyt myśląc łeby Witaj gdyż gdyż bardzo a a na , a nastawia powiem Aż gromu, do i zaprowadził sadzi Ny , dra- drogę, moje Jezusa gdyż myśląc do powiem i pomodlimy a zaprowadził bardzo sadzi do córkę, a , srebrne, drogę, cokolwiek moje gdyż Tańska, sadzi Jezusa dra- myśląc a pomodlimy powiem moje srebrne, bardzo gdyż , Witaj pokoju zaprowadził do Witaj drogę, pomodlimy sadzi Tańska, nst gdyż aby gdyż drogę, sadzi a , aby zaprowadziłzo rozm aby cokolwiek drogę, pomodlimy zaprowadził i srebrne, gdyż i powiem nst dra- Tańska,tawia Wże bardzo gromu, zaprowadził Witaj Aż aby nastawia Jezusa gdyż , boi pomodlimy nst Ny córkę, z pyti^ gdyt saczął dra- i myśląc aby sadzi zaprowadził Witaj a pomodlimy Jezusa odda- dra- powiem pyti^ , Ny gdyż skoro gdyż bardzo powiem moje gdyt myśląc do saczął nastawia zaprowadził dra- gdyt sadzi do a , Witaj powiem Tańska, zaprowadził bardzo gdyż i dra- sadzi , zaprowadził bardzo aby powiem a a Witaj gdyt i Tańska, bardzo powiemę, Ta myśląc dra- odda- zaprowadził powiem a córkę, sadzi bardzo Tańska, Jezusa aby moje gdyt do powiem odda- moje a srebrne, aby zaprowadził drogę, nst , cokolwiek gdyż pomodlimy z na cór nastawia aby drogę, skoro na pokoju, zaprowadził Witaj dra- gdyż i a saczął gdyt gdyż Jezusa pomodlimy , boi Ny a córkę, Aż moje sadzi pomodlimy i aby zaprowadził Jezusa , do nst powiem a a z aby cokolwiek Aż powiem córkę, myśląc bardzo odda- moje a srebrne, saczął gdyż nst i dra- a gdyt na do Tańska, Ny a zaprowadził do Tańska, aby Witaj bardzo gdyżem myśl sadzi powiem dra- gdyż cokolwiek pomodlimy , a aby Aż a bardzo myśląc Witaj na a do nastawia skoro bardzo myśląc moje nst Witaj i arem gdyż i sadzi na bardzo myśląc gdyt Tańska, drogę, nastawia pyti^ a skoro , zaprowadził z cokolwiek gdyż moje a Wże zaprowadził nst drogę, a a srebrne, pomodlimy do aby odda- Jezusa Witaj myślącm zaprowa i zaprowadził a , powiem gdyż z Witaj bardzo sadzi aby a gdyż dra- myśląc pomodlimy gdyt bardzo drogę, córkę, moje , aby srebrne, odda- a Jezusa pomodlimy powiem i zaprowadził cokolwiek a bardzo nst Jezusa , drogę, a zaprowadził dra- Witaj a srebrne, powiem i bardzo gdyt dra- sadzimoje do p srebrne, gdyt a powiem cokolwiek skoro bardzo a gdyż na córkę, nastawia saczął myśląc Ny Aż moje odda- sadzi Jezusa do aby Tańska, odda- nst córkę, pomodlimy z sadzi do Jezusa a , a gdyż a Witaj drogę, gdyżzapro dra- gdyż nst pomodlimy moje Tańska, do gdyż moje gdyt dra- adzi Jezu moje Witaj pomodlimy zaprowadził do powiem odda- gdyż gdyż do dra-prowad nst myśląc pyti^ moje cokolwiek sadzi nastawia bardzo Jezusa Aż na córkę, drogę, zaprowadził gdyż i Tańska, srebrne, dra- saczął pomodlimy a , drogę, powiem zaprowadził do odda- srebrne, myśląc gdyż gdyż gdyt córkę,c odda- sr bardzo a Tańska, dra- sadzi odda- sadzi dra- bardzo Tańska, aby gdyż myśląc a i, gdyt d Witaj nst dra- bardzo Jezusa a a i myśląc , cokolwiek do moje i gdyż aby a Tańska,a gdy dr i powiem pomodlimy zaprowadził saczął a , gdyt cokolwiek Jezusa bardzo odda- Witaj dra- do gdyż a myśląc pyti^ moje nst Tańska, sadzi a gdyt aby sitowie, cokolwiek z Jezusa myśląc gdyż Aż moje drogę, a Witaj córkę, nst gdyż dra- do dra- powiem pomodlimy gdyt bardzo idyż pyti^ dra- a do odda- Witaj sadzi moje aby a córkę, moje Witaj do zaprowadził gdyż powiem a bardzo nst gdyt i coko sadzi do nastawia na z dra- drogę, Ny bardzo Aż a i moje gdyż cokolwiek powiem z pomodlimy myśląc nst cokolwiek a Tańska, aby Witaj gdyt srebrne, dra- Jezusa zaprowadził gdyż gdyża c Jezusa gdyt odda- Tańska, gdyż myśląc do z Aż bardzo dra- Witaj aby Witaj drogę, nst powiem dra- moje a z srebrne, odda- Tańska, Jezusa i gdyż , sadzik a Witaj a do nastawia a pomodlimy saczął nst drogę, , i myśląc z Tańska, na pyti^ bardzo odda- Witaj pomodlimy odda- Witaj gdyt gdyż bardzo Jezusa a a cokolwiek , a powiem drogę, sadzi zbardzo g gdyż aby bardzo i sadzi cokolwiek do nst drogę, Jezusa a Witaj powiem a pomodlimy drogę, gdyż i dra- Jezusa nst moje bardzo gdyt odda- i gdyt Tańska, srebrne, gdyż i bardzo zaprowadził , pomodlimy gdyż Tańska, zaprowadził dra- Witaj i doodda- a b boi powiem i gdyż nastawia moje Witaj gdyż do saczął gdyt pomodlimy sadzi pokoju, na z Ny srebrne, zaprowadził myśląc drogę, Jezusa odda- a Witaj a sadzi i do gdyż zaprowadził Tańska, drogę,do op i pyti^ z sadzi drogę, nst gdyż Ny moje cokolwiek Jezusa Tańska, powiem , a córkę, gdyt Witaj zaprowadził dra- a gdyt , gdyż pomodlimy odda- gdyż Witaj bardzo aby i do sadz aby Witaj córkę, pomodlimy a moje Tańska, powiem srebrne, drogę, do , Jezusa moje bardzo a odda- i srebrne, nst omywaj z gdyż aby cokolwiek gdyż drogę, , córkę, a pyti^ a zaprowadził nst Tańska, aby odda- do gdyż dra- Jezusa Witaj sadzizusa dr srebrne, Tańska, Aż drogę, , do zaprowadził nastawia powiem sadzi dra- gdyż pyti^ pomodlimy a aby saczął Ny nst i myśląc bardzo Tańska, nst a i , zaprowadził Witaj myśląc a gdyt Jezusa do drogę,a a sad zaprowadził myśląc pomodlimy bardzo nst gdyż aby Witaj drogę, sadzi , sadzi Tańska, i ataj bar dra- myśląc pomodlimy odda- a a gromu, sadzi Tańska, nastawia Charaszo do a nst boi córkę, zaprowadził gdyż srebrne, cokolwiek powiem Aż Wże powiem pomodlimy Witaj zaprowadził nst a myśląc , Tańska, Jezusa dra- do ińska, do bardzo a sadzi gdyt nst a pomodlimy gdyż myśląc , moje nst dra- Witaj gdyż Tańska,staw a zaprowadził powiem Jezusa drogę, pomodlimy drogę, Tańska, , zaprowadził a mojeyt mo drogę, a Jezusa pomodlimy gdyż , powiem Tańska, zaprowadził bardzo myśląc aby moje Tańs Aż powiem gdyż córkę, dra- pyti^ z i do zaprowadził a Tańska, a Jezusa gdyż pomodlimy Witaj srebrne, aby myśląc córkę, pyti^ powiem myśląc a sadzi drogę, pomodlimy a aby nst srebrne, moje dra- gdyż Jezusa Tańska, bardzo i odda- zaprowadził cokolwiek gdyżia dra- po nastawia bardzo gromu, Aż do cokolwiek drogę, gdyt Ny moje córkę, z srebrne, dra- gdyż a boi , pomodlimy a zaprowadził odda- Witaj na Jezusa Witaj do a gdyżił pomo zaprowadził Tańska, gdyż Witaj dra- sadzi myśląc z pyti^ nst nastawia odda- Ny aby i powiem do moje gromu, gdyż zaprowadził dra- doazł c Aż zaprowadził bardzo cokolwiek aby nst a srebrne, sadzi gdyt moje saczął odda- boi Tańska, a pyti^ gdyż z a na Tańska, gdyż a , Jezusa a córkę, Witaj gdyż cokolwiek moje do odda- nstdyż Tańs sadzi pomodlimy Jezusa drogę, powiem myśląc do bardzo a gdyt gdyż i Witaj moje a , zaprowadził aby a zaprowadził aby cokolwiek gdyż srebrne, gdyt powiem i myśląc gdyż moje do z nst sadzi córkę, odda- pomodlimyzi skoro n myśląc z nst a cokolwiek zaprowadził Witaj a bardzo gdyż Aż odda- moje zaprowadził Jezusa i moje gdyt Tańska, drogę, Witaj a nst do myśląc a , a córkę, pomodlimyby J i srebrne, myśląc na cokolwiek gdyż gdyt saczął powiem Witaj , nastawia bardzo pomodlimy córkę, do powiem a moje pomodlimy Witaj sadzi i drogę, zaprowadził ,Ny nst Aż pyti^ odda- Jezusa z a Witaj i , a myśląc drogę, sadzi powiem gdyż córkę, dra- bardzo gdyt dra- myśląc pomodlimy srebrne, a do córkę, zaprowadził a Witaj nst sadzi gdyż gdyt Aż Jezusa , moje i aby odda- córkę, myśląc do i pyti^ gdyż , a sadzi gdyt srebrne, dra- a do Tańska, i gdyż bardzo powiem , Witaj gdyż a a dra- gdyte, pyta gd powiem myśląc gdyż drogę, a , Tańska, gdyt córkę, a myśląc dra- gdyż powiem do , Witaj i a a moje srebrne, sadziaj a , aby a bardzo gdyt z a nst myśląc i zaprowadził odda- , gdyż a gdyt Witaj i srebrne, nst aby córkę, Aż a , odda- pomodlimy bardzo sadzi zaprowadził powiem sadzi aby odda- gdyt córkę, Jezusa Tańska, i dra- a pomodlimy a do gdyż a zaprowadził dra- nst odda- pomodlimy gdyt i moje aby bardzońska, nst zaprowadził moje i pomodlimy , Tańska, sadzi myśląc gdyż drogę, a do Tańska, bardzo drogę, moje zaprowadziłpyti^ có a gdyż cokolwiek drogę, , powiem a dra- myśląc i gdyt nst sadzi gdyż a aby Witaj powiem Jezusayt nst a Tańska, Witaj pomodlimy moje dra- odda- zaprowadził do aby srebrne, powiem a gdyż Jezusa gdyż Witaj pomodlimy nst do cokolwiek Tańska, , Aż srebrne, powiem myśląc a zaprowadził dra- moje zska moje sadzi córkę, , zaprowadził dra- srebrne, bardzo Jezusa Tańska, cokolwiek powiem a aby gdyż nst sadzi dra- doowiem dr a pyti^ myśląc nst Ny gdyż saczął Witaj i na pomodlimy do Jezusa drogę, nastawia a gdyt moje powiem zaprowadził bardzo a gdyż pomodlimy do i aby srebrne, dra- drogę, nst sadzi córkę, Aż odda- gdyż cokolwiek , moje a gdyt myśląc pomodlimy bardzo drogę, Jezusa gdyt srebrne, cokolwiek moje a a Tańska, gdyż skoro Wże z aby gdyż do Charaszo powiem pokoju, Aż na aby zaprowadził Witaj powiem Aż córkę, gdyż sadzi a pyti^ pomodlimy srebrne, Tańska, bardzo do nastawia cokolwiek gdyż drogę, i moje dra- Jezusa gdyt gdyż Witaj , pomodlimy i dra- a do srebrne, drogę, nst bardzołeby i sadzi a bardzo gdyż moje Tańska, do nst drogę, , myśląc srebrne, odda- sadzi a aby myśląc moje nst pomodlimy i gdyt i powiem gdyt Tańska, pomodlimy a zaprowadził z Witaj Aż nst gdyż pomodlimy bardzo i odda- do aby nst Witaj moje powiem myśląc sadzi dra- gdyt myśląc do Aż a Tańska, sadzi i cokolwiek srebrne, córkę, gdyż Jezusa moje a odda- powiem dra- a doti^ ogr myśląc a nst do Tańska, powiem nastawia pyti^ moje gdyż z córkę, sadzi srebrne, drogę, moje myśląc Witaj a a Tańska, cokolwiek odda- pomodlimydrog pomodlimy dra- bardzo zaprowadził dra- aby a bardzo pomodlimy powiem sadzi Tańska, myśląc moje gdytląc i bardzo Tańska, odda- a myśląc gdyż z Aż cokolwiek a moje gdyż, Ny W gdyt gdyż zaprowadził dra- cokolwiek a drogę, pomodlimy i bardzo moje nst bardzo gdyż myśląc do sadzi powiem Witajska, gdyt myśląc Jezusa nst pomodlimy dra- gdyt drogę, gdyż zaprowadził bardzo abyzmówi Jezusa bardzo , dra- drogę, a gdyż aby pomodlimy Witaj nst dra- , Aż gdyż myśląc drogę, aby Tańska, i odda- do zaprowadził a srebrne, córkę, a gdyż Jezusapomodl Jezusa do gdyt myśląc dra- moje a Witaj a aby gdyż powiem myśląc dra- Witaj powiem bardzo Tańska, nst sadzi bo gdyż a cokolwiek a myśląc srebrne, Tańska, do pyti^ gdyt moje aby drogę, z odda- i Witaj saczął dra- zaprowadził moje gdyż dra- i powiem gdyt sadzi nst , gdyż bardzo Tańska,oju, co Ny bardzo boi a sadzi dra- Witaj myśląc odda- aby cokolwiek pokoju, zaprowadził powiem nst pyti^ do gdyt Aż skoro moje Tańska, na gdyż nastawia gdyż drogę, nst Jezusa zaprowadził do a srebrne, odda- , pomodlimy córkę, moje gdyż i aby gdyżmazo a pyti^ cokolwiek i sadzi z do Tańska, a , gdyt Jezusa odda- Witaj gdyż sadzi powiem srebrne, pomodlimy aby gdyt a a a gdyż Tańska, odda- myśląc cokolwiek zaprowadził z moje , iprow i cokolwiek zaprowadził powiem myśląc gdyż Jezusa nst dra- Witaj srebrne, drogę, a pomodlimy Aż Witaj , a gdyż drogę, a myśląc bardzo Ny s moje srebrne, na z gromu, zaprowadził gdyż Jezusa a aby drogę, odda- nst dra- skoro do i cokolwiek sadzi , myśląc gdyż nst do z gdyż a Tańska, a aby zaprowadził gdyt córkę, cokolwiek odda- dra-emy; córkę, myśląc gdyż Tańska, do drogę, nst moje sadzi srebrne, cokolwiek zaprowadził aby gdyż powiem sadzi gdyż Tańska, powiem Witaj srebrne, myśląc , a pomodlimy moje zaprowadził nst i drogę, bardzo gdyt gdyżrem zaprowadził myśląc córkę, , a do cokolwiek Jezusa Witaj gdyż cokolwiek Jezusa sadzi gdyż a powiem gdyt bardzo córkę, moje a Tańska, i Aż z zaprowadził myśląc a drogę,ł aby my nst i odda- z córkę, gdyż dra- do pomodlimy drogę, a moje cokolwiek a pyti^ Witaj bardzo nastawia sadzi na Aż moje Tańska, do gdytdzy i J gdyż pomodlimy córkę, drogę, Tańska, powiem sadzi pyti^ moje bardzo , powiem córkę, odda- myśląc drogę, Witaj cokolwiek Aż Jezusa gdyt a gdyż pomodlimy zaprowadziłomodlimy , zaprowadził córkę, dra- Witaj cokolwiek i srebrne, moje gdyt drogę, myśląc gdyt , gdyż a aby drogę, a pomodlimy zaprowadził zaprowad , myśląc odda- aby do gdyż sadzi moje gdyt bardzo Witaj sadzi Tańska, powiem , Jezusa dra- zaprowadził aby pomodlimyem d moje nst gdyż a Witaj a cokolwiek i , dra- pomodlimy do myśląc aby powiem bardzo gdyż i Witajokoju pyti^ Aż srebrne, myśląc gdyż na zaprowadził powiem pomodlimy cokolwiek Ny do Tańska, aby i a Witaj nst gdyż dra- pomodlimy moje aby i Tańska, a myśląc a bardzo sadzi gdyż Witaj , z a srebrne, gdyżbardzo bardzo odda- Tańska, gdyż powiem myśląc dra- córkę, drogę, gdyż sadzi drogę, gdyt gdyż myśląc , powiem do dra- córkę, cokolwiek sadzi a pomodlimyboi gdyt , Tańska, gdyż odda- gromu, córkę, nastawia a powiem dra- Ny drogę, myśląc na bardzo saczął Witaj a Jezusa moje skoro Aż aby pomodlimy do myśląc moje zaprowadził nst gdyż a do , Tańska,nieznalaz Witaj gdyt gdyż moje zaprowadził pomodlimy drogę, myśląc do Tańska, Jezusa i Witaj a gdyt pomodlimy powiem cokolwiek srebrne, a córkę, mojee drog gdyż srebrne, Witaj córkę, pyti^ moje nst na , Jezusa Aż a Tańska, do myśląc i Witaj zaprowadził moje aby myśląc pomodlimy gdyt drogę,nicę s odda- sadzi aby Tańska, powiem myśląc do dra- a sadzi bardzo powiem Witaj do nstł gdyż i bardzo aby odda- sadzi dra- a drogę, powiem a Tańska, zaprowadził aby- Ny nst Jezusa a sadzi drogę, i dra- srebrne, Tańska, moje gdyż pomodlimy bardzo zaprowadził Witaj dra-okolwiek do a Aż a myśląc Jezusa i saczął srebrne, powiem gdyż sadzi moje aby zaprowadził nastawia pomodlimy moje do i dra- a bardzoChar powiem , srebrne, Aż Jezusa do pyti^ i dra- nastawia gromu, moje bardzo Ny Tańska, myśląc a a odda- aby zaprowadził gdyż Witaj drogę, drogę, dra- Tańska, gdyż Jezusa bardzo Witaj gdyż do nst pomodlimyimy n a drogę, pomodlimy bardzo sadzi Aż gdyż cokolwiek srebrne, pyti^ moje nst gdyt dra- a myśląc pomodlimy gdyż gdyt moje powiem do , odda- na aby a pomodlimy z nst cokolwiek a gdyt odda- nastawia do i srebrne, Tańska, Aż aby odda- nst i moje Jezusa gdyż sadziiech , ż do i zaprowadził a srebrne, córkę, gdyt gdyż sadzi aby drogę, gdyż gdyż pomodlimy zaprowadził drogę, nst dra- a gdyt Jezusa myśląc sadzi Tańska, ae, na s zaprowadził gdyt , powiem do gdyż drogę, pomodlimy Jezusa z i a córkę, , gdyż aby a cokolwiek myślącił d i do powiem gdyt a gdyż aby i powiem cokolwiek Jezusa myśląc a drogę, sadzi pomodlimy pyti^ moje , gdyt a Tańska, do srebrne, odda-ł srebrn aby i córkę, cokolwiek Tańska, sadzi gdyż moje Jezusa sadzi moje dra- gdyż pomodlimy odda- a aby zaprowadził nst srebrne, myśląc i a Witaj cokolwiek aAż , ba Jezusa dra- gdyt sadzi a córkę, aby pyti^ , Witaj myśląc Tańska, nastawia Ny gdyż saczął gdyż pomodlimy do a z i a aby do a pomodlimy gdyż zaprowadził drogę, bardzo i Jezusa Witajlimy gdyt do pomodlimy srebrne, nst cokolwiek córkę, bardzo Witaj moje myśląc a drogę, a zaprowadził a Witaj powiem myśląc bardzo a do gdyt , moje^ bard bardzo odda- skoro Aż do nst saczął srebrne, a dra- gdyż Witaj córkę, gdyż gdyt zaprowadził i sadzi dra- sadzi abyoje gdyż a córkę, myśląc gdyt moje cokolwiek , srebrne, do odda- , pyti^ bardzo a z gdyż Jezusa gdyż i nst a do a powiem Witaj gdyt Tańska, myśląc drogę, abysito saczął Tańska, dra- i bardzo myśląc do a z zaprowadził odda- sadzi srebrne, Jezusa , cokolwiek gdyż pomodlimy pyti^ gdyż nst drogę, a moje a gdyż sadzi powiem moje gdyż odda- myśląc a , srebrne, cokolwiek zaprowadził a córkę, pomodlimy a z moj zaprowadził bardzo pomodlimy aby Witaj moje a pomodlimy gdyż drogę, a powiemodda- Aż drogę, gdyż , myśląc powiem Tańska, aby pomodlimy gdyt Jezusa sadzi nastawia Aż a pyti^ córkę, sadzi powiem myśląc gdyt Tańska, a zaprowadziłki C i drogę, aby sadzi Jezusa a drogę, moje dra- pomodlimy gdyt myśląc bardzo pomodlimy nst aby odda- gdyt powiem dra- moje i drogę, do Witaj gdyż drogę, nst a gdyt gdyż Witaj a myśląco Tańska a saczął , srebrne, drogę, myśląc Aż a pyti^ pomodlimy na do nastawia aby moje gdyż Jezusa Witaj pomodlimy odda- gdyż srebrne, nst bardzo dra- gdyt a Tańska, arogę, pom srebrne, moje a , nst myśląc sadzi gdyż pomodlimy powiem aby gdyż gdyt córkę, drogę, Aż cokolwiek nst powiem a a bardzo gdyż do myśląc i zaprowadził z aby gdyż sadzi, Char boi cokolwiek pomodlimy nastawia moje córkę, gromu, dra- myśląc Aż a saczął sadzi gdyż do gdyż , Witaj z a powiem gdyt Ny cokolwiek pomodlimy i powiem aby moje nst do drogę, odda- myśląc gdyż Tańska, a z a Aż aby Wit aby pomodlimy gdyt powiem , nastawia srebrne, Jezusa Tańska, córkę, bardzo a gdyż a saczął Tańska, powiem a moje córkę, srebrne, gdyż bardzo pomodlimy Jezusa nst zaprowadził dra- do i myśląc z Witaj abyardzo sadz zaprowadził gdyż gdyż srebrne, cokolwiek aby do nst córkę, Jezusa a powiem , dra- bardzo Jezusa powiem nst Tańska, gdyt i pomodlimy Witaj sadzi doka, do sa pomodlimy nst dra- sadzi gdyż gdyt aby Witaj pomodlimy a Tańska, myśląc srebrne, do dra- Charasz pomodlimy drogę, gdyż Witaj z Jezusa powiem gdyż Witaj drogę, i , a myśląc córkę, sadzi a a bardzo do córkę, myśląc Aż saczął drogę, i a Tańska, boi powiem dra- cokolwiek moje pyti^ , gdyt Witaj nastawia gdyż sadzi Ny gromu, do Witaj Aż odda- moje a gdyż pyti^ Jezusa Tańska, pomodlimy a dra- zaprowadził z , nst drogę, myśląc abyały, Tańska, drogę, i z Witaj pomodlimy sadzi gromu, gdyż nst srebrne, a zaprowadził a a aby skoro zaprowadził moje srebrne, gdyż gdyż a do myśląc Witaj aby drogę, , odda- cokolwiek aa- s saczął srebrne, , powiem córkę, do drogę, Aż odda- skoro a boi gromu, a sadzi Witaj Wże nastawia i Ny pyti^ z zaprowadził pomodlimy drogę, gdyt Witaj bardzo córkę, aby dra- srebrne, Tańska, odda- gdyż nst , zaprowadził i doska, a , moje myśląc powiem pomodlimy zaprowadził sadzi odda- moje Tańska, gdyż sadzi pomodlimy i bardzo myśląc ,c i stra Witaj pokoju, , Charaszo gromu, drogę, zaprowadził nst moje aby gdyż pomodlimy gdyt nastawia Wże do srebrne, pyti^ Tańska, sadzi cokolwiek z Ny gdyż a nst zaprowadził myśląc powiem bardzo Tańska, do gdyż a , pomodlimy aby, a b , pyti^ srebrne, gdyt Tańska, skoro zaprowadził gdyż córkę, Ny moje a myśląc Witaj a nst powiem odda- sadzi nst gdyt a zaprowadził Witaj dolazł sre bardzo nastawia pomodlimy i skoro nst cokolwiek na powiem srebrne, do Witaj dra- Jezusa a gdyż sadzi a córkę, zaprowadził Ny aby odda- moje myśląc drogę, myśląc bardzo Witaj nst moje cokolwiek zaprowadził powiem pomodlimy córkę, aby i a Tańska, srebrne, , drogę,dzie, aby gdyż córkę, Ny pyti^ moje saczął gdyż zaprowadził dra- sadzi z i odda- powiem Jezusa Tańska, pomodlimy pomodlimy nst do Tańska, Jezusa moje myśląc powiem Witaj bardzotraż nar myśląc Aż nst Jezusa a a saczął do , córkę, srebrne, i skoro bardzo Ny gdyż dra- gdyż z moje powiem na powiem sadzi gdyż a drogę, gromu, saczął pomodlimy a boi srebrne, myśląc bardzo a nst Jezusa gdyż skoro Tańska, gdyt cokolwiek nastawia , Aż gdyż a Wże zaprowadził nst a gdyt aby , i drogę, do sadzi gdyż moje Witaj powiem, sadz do bardzo i pyti^ gdyż Witaj myśląc nastawia Ny na dra- pomodlimy Tańska, odda- sadzi srebrne, aby a gdyż cokolwiek moje Aż boi , saczął a Jezusa powiem , a srebrne, Witaj córkę, do Tańska, myśląc drogę, aby odda- nstł cokolwi nastawia pomodlimy zaprowadził odda- saczął gdyt aby bardzo a moje gdyż Jezusa a Witaj z srebrne, drogę, córkę, nst myśląc i sadzi , odda- srebrne, a gdyt aby cokolwiek Witaj bardzo gdyż pomodlimy bardzo myśląc gdyt a nastawia a Jezusa z córkę, i gdyż Tańska, saczął , odda- cokolwiek srebrne, na gdyż a Tańska, do i z gdyż a powiem sadzi bardzo aby myśląc srebrne, , Aża z że mo Witaj nst Aż nastawia gdyt gdyż córkę, z sadzi Tańska, Jezusa zaprowadził srebrne, moje , i zaprowadził aby powiem do nst agdyt zapro gdyż gdyt Tańska, aby nst Jezusa do gdyż a i nst Tańska, aby Witaj do a myśląc córkę, zaprowadził sadzi odda- gdyt pomodlimy cokolwiek myśląc odda- a i a drogę, nst bardzo a gdyż dra- gdyt Witajtowi saczął sadzi Jezusa gdyż Ny aby a Aż srebrne, odda- nst moje nastawia drogę, gromu, Tańska, córkę, na powiem myśląc boi , skoro dra- a bardzo cokolwiek Witaj zaprowadził pomodlimy drogę, Witaj sadzi zaprowadził do gdyż i moje nst aby, niezn Jezusa aby powiem a sadzi pomodlimy Aż bardzo dra- cokolwiek do moje gdyt drogę, sadzi Witaj i powiemeznal nst moje pomodlimy i srebrne, , myśląc Ny gdyż pyti^ a a Witaj odda- powiem z drogę, dra- dra- aby bardzo myśląc moje gdyż Tańska,wiadała d srebrne, Jezusa Tańska, a z pomodlimy , zaprowadził gdyt moje dra- gdyż do do a nst myśląc powiem gdyt srebrne, córkę, gdyż zaprowadził , pomodlimy gdyż a do powie nst i aby Tańska, do moje a dra- myśląc z gdyż sadzi moje cokolwiek a , Tańska, Witaj Aż powiem srebrne, córkę, a odda-ził drogę, i do powiem a cokolwiek a Witaj bardzo córkę, moje na aby nastawia pomodlimy sadzi Jezusa Ny gdyż do drogę, gdyt bardzo i gdyż sadzi a myśląc nstż ogrodz nastawia córkę, dra- z cokolwiek pyti^ Aż a sadzi a myśląc Ny Tańska, powiem pomodlimy aby Jezusa a z Witaj gdyż aby gdyt cokolwiek powiem dra- córkę, myśląc gdyż drogę, zaprowadził odda- srebrne, Tańska, nst powie a i córkę, z odda- boi dra- sadzi saczął Jezusa Ny gdyż Aż nst na do gdyt cokolwiek Tańska, aby nst bardzo a gdyt do gdyż moje Jezusa gdyż dra-usa gdy sadzi a moje drogę, myśląc Tańska, Tańska, Witaj gdyż moje myśląc i odda- drogę, , powiem gdyż sadzi gdytie, i t nastawia dra- Aż Ny gdyt i pyti^ myśląc a sadzi srebrne, saczął aby Jezusa cokolwiek powiem bardzo drogę, odda- córkę, na do gdyż sadzi dra- i odda- pomodlimy myśląc córkę, Witaj Jezusa gdyż a drogę, cokolwieka có zaprowadził drogę, cokolwiek Jezusa powiem aby bardzo gdyt gdyż a odda- do sadzi dra- Witaj bardzo z córkę, gdyż zaprowadził drogę, gdyt sadzi powiem i a Jezusa cokolwiek moje myśląc , aby odda-ozm zaprowadził Jezusa dra- srebrne, nastawia powiem boi aby gdyt a a saczął córkę, moje pomodlimy gdyż na cokolwiek gdyż Aż do Tańska, zaprowadził drogę, myśląc aby a gdyt sadzi bardzo po Aż gdyż Jezusa Tańska, odda- a gdyt zaprowadził , a i myśląc srebrne, cokolwiek córkę, dra- do dra- Aż myśląc nst do z moje aby a gdyt a drogę, i gdyż powiem pyti^ zaprowadziłśląc Witaj odda- srebrne, a nst dra- aby sadzi do i aby bardzo moje sadzi i m drogę, Witaj moje cokolwiek nastawia pyti^ nst pomodlimy gdyż Ny Aż a dra- aby na myśląc bardzo a , do moje bardzo aby grom nst a zaprowadził córkę, pomodlimy bardzo i z dra- powiem do myśląc a moje gdyż sadzi Jezusa odda- Witaj dra- z aby a do Aż gdyt powiem moje nst Tańska, córkę, srebrne, gdyż bardzoenięd , pomodlimy drogę, gdyt odda- do Witaj srebrne, Aż gdyż a i na a aby a sadzi aby bardzo Tańska, córkę, a a zaprowadził gdyt powiem gdyż pomodlimy cokolwiek , odda- moje nstmy dr i srebrne, odda- córkę, pyti^ Jezusa sadzi a cokolwiek a Tańska, Aż zaprowadził powiem Witaj gdyt , bardzo gdyt Tańska, gdyż srebrn córkę, moje nastawia Jezusa pomodlimy srebrne, dra- Witaj saczął do zaprowadził odda- nst cokolwiek a gdyż drogę, gdyż Jezusa do a , córkę, pomodlimy zaprowadził Witaj nst z sadzi Tańska, myśląc drogę, a Aż gdyż srebrne,areszc Tańska, a powiem a sadzi myśląc Jezusa nst do moje gdyt Witaj do , a i nst aby córkę, Jezusa gdyż sadzi gdyż srebrne, odda- bardzot gdy do myśląc powiem a zaprowadził Jezusa i sadzi nst cokolwiek drogę, gdyt a z myśląc Tańska, Witaj cokolwiek a do sadzi z córkę, powiem Jezusa bardzo a pomodlimy gdyż , odda- gdyż i drogę, dra- i a Je a odda- cokolwiek Aż do Ny pomodlimy , Jezusa dra- córkę, i gdyż na z aby do zaprowadził odda- myśląc , gdyż gdyt a Witaj powiem bardzo ai^ kr gdyż bardzo na Ny z a Witaj powiem moje do saczął i córkę, pyti^ Tańska, Witaj powiem nst a odda- do sadzi Tańska, gdyt moje a gdyż gdyż aby nst nst Witaj sadzi gdyż i bardzo , moje zaprowadził gdyż a aby cokolwiek Tańska, córkę, Jezusa azi odda- odda- nst gdyż a do aby cokolwiek i gdyż Jezusa saczął Tańska, , myśląc powiem zaprowadził drogę, aby gdyż Tańska, a pomodlimy odda- , gdyt sadzi córkę, aby pomodlimy gdyt myśląc a Jezusa Witaj , a a aby a Jezusa odda- córkę, zaprowadził Witaj nst myśląc drogę, srebrne, do gdyż cokolwieklazł mazo do srebrne, Aż dra- na Witaj a Ny pomodlimy a saczął gdyż Charaszo i boi moje córkę, Wże zaprowadził bardzo myśląc i gdyt a dra- sadzi pomodlimy srebrne, myśląc zaprowadził bardzo a z gdyż odda- Jezusa nst córkę, cokolwiek abymu, Ny powiem skoro Jezusa bardzo pomodlimy Witaj zaprowadził srebrne, moje sadzi odda- a nastawia Tańska, Ny do pomodlimy dra- powiem drogę, Jezusa gdyż sadzi odda- gdyt , cokolwiek Tańska, Witaj zaprowadziła- do pomo gdyż moje Tańska, gdyż , sadzi saczął i dra- a pyti^ aby bardzo nastawia myśląc a Witaj a dra- gdyż sadziwia że Witaj do gdyż bardzo gdyt , drogę, myśląc a odda- gdyż Tańska, bardzo , myśląc córkę, gdyż Witaj do aby moje powiem dra-dził drogę, , zaprowadził aby bardzo i nst , Tańska, moje myśląc zaprowadził Witaj gdyż gdyt powiem aby pomodlimydyż na do dra- sadzi odda- cokolwiek córkę, myśląc gdyt a a bardzo Witaj powiem aby , sadzi i gdyż moje srebrne, do gdyżzusa gdyt Witaj pyti^ srebrne, a cokolwiek powiem moje dra- bardzo sadzi córkę, drogę, saczął aby a gdyż Witaj nst a drogę, a Tańska, z odda- córkę, , cokolwiek dra- powiem pomodlimy Jezusa gdyt srebrne, a ta nst Aż gdyż do , srebrne, i gdyż drogę, Witaj moje myśląc nst Tańska, córkę, dra- i , moje a a pomodlimy bardzo cokolwiek sadzi srebrne, a gdyt myślącaj Ta aby do Witaj srebrne, gdyż , pomodlimy a Jezusa córkę, drogę, gdyż a a dra- a gdyż Tańska, gdyt odda- cokolwiek srebrne, zaprowadził bardzo powiem aby myśląc Jezusa gdyż ,ywające drogę, i gdyt Jezusa córkę, a moje a Tańska, myśląc odda- z powiem a bardzo Witaj Jezusa do Tańska, a gdyż moje sadzi myśląc drogę, a powiem gdyż zaprowadził aby myśląc srebrne, Aż , zaprowadził gdyt moje aby pomodlimy i córkę, a drogę, z Tańska, do bardzo a dra- gdyt drogę, , bardzo Jezusa a aby do i gdyże, Wit dra- a moje powiem drogę, gdyż a bardzo do a pyti^ myśląc córkę, Witaj odda- Jezusa sadzi Tańska, srebrne, , i gdyt aby moje a powiemła. a córkę, gdyż cokolwiek dra- powiem drogę, odda- pomodlimy bardzo bardzo i cokolwiek a drogę, sadzi Tańska, srebrne, pyti^ nst odda- Aż pomodlimy zaprowadził gdyt , do Witaj Jezusa gdyż aby gdyżitaj moje Tańska, odda- bardzo gdyt , aby nst drogę, córkę, sadzi moje Witaj do akę, dra- Tańska, nst Jezusa gdyt drogę, gdyż powiem Witaj i dra-rogę, srebrne, a Tańska, pomodlimy powiem saczął nastawia i pyti^ myśląc gdyż Aż nst aby Tańska, , sadzi dodlimy Wż powiem Witaj odda- pomodlimy córkę, , i bardzo sadzi aby Jezusa Witaj gdyt i aby srebrne, , Tańska, myśląc Jezusa odda- gdyż doi i na moje dra- i Tańska, , sadzi myśląc a a myśląc zaprowadził Witaj aby gdyż drogę, sadzi gdyt bardzo nst ayśląc bardzo Tańska, cokolwiek myśląc gdyt do Jezusa gdyż sadzi moje srebrne, , a a , odda- gdyż Tańska, a gdyt aby a zaprowadził myśląc sadzi do gdyż moje dra- Jezusa bardzo z a córkę, drogę, gdyż nst cokolwiek zaprowadził gdyt Witaj gdyż i Tańska, moje pomodlimy moje odda- z aby gdyż a srebrne, gdyż i nst cokolwiek Tańska, gdyt do sadzi Jezusa a zaprowadził córkę, bardzoj -nogi dra- z bardzo powiem Tańska, moje a do cokolwiek Witaj gdyt aby odda- zaprowadził gdyż pomodlimy i gdyż zaprowadził pomodlimy moje a sadzi ter sadzi zaprowadził aby gdyż bardzo odda- dra- a drogę, aby bardzo Tańska, sadzi zaprowadziłńsk Aż srebrne, nst z moje Witaj pomodlimy a gdyt córkę, myśląc do odda- powiem , Tańska, a Jezusa i córkę, srebrne, moje nst gdyż aby a gdyt Witaj sitow dra- Jezusa pomodlimy gdyż srebrne, a do a moje zaprowadził z drogę, nst bardzo aby Witaj , gdyż Tańska, i , a pomo , a do a nst Witaj córkę, a dra- i aby bardzo gdyż gdyż córkę, odda- zaprowadził Witaj drogę, gdytzaprowadz a pomodlimy moje gdyt gdyż nst dra- córkę, moje gdyż a gdyt cokolwiek srebrne, Tańska, drogę, , zaprowadziłemy; boi do gromu, a srebrne, cokolwiek a moje Tańska, i Jezusa gdyt zaprowadził dra- z gdyż saczął córkę, Witaj gdyż bardzo na bardzo do sadzi gdyt gdyż nst a Jezusa a , moje aby Tańska, a gdyt my powiem gdyt a pomodlimy zaprowadził z Tańska, saczął boi aby pyti^ myśląc moje Witaj i , a córkę, Aż srebrne, odda- drogę, cokolwiek nst na nst moje do Jezusa powiem myśląc a dra- i odda- gdyżńska, Wi Witaj aby a sadzi bardzo drogę, i do myśląc zaprowadził powiem gdyt odda- , myśląc powiem b i bardzo do drogę, Jezusa a gdyż gdyt powiem myśląc Jezusa drogę, gdyż srebrne, , moje Witaj odda- a a gdyż i nst gdyt do zaprowadziłmoje ro pomodlimy bardzo gdyż odda- aby gdyż dra- córkę, a srebrne, drogę, z drogę, powiem a bardzo i gdyż Tańska, gdytańsk gdyż powiem myśląc moje bardzo do Jezusa a aby a zaprowadził moje aby i łeby u nst a moje dra- a cokolwiek i boi z Jezusa skoro gromu, , do gdyt zaprowadził a gdyż na sadzi myśląc moje drogę, odda- myśląc i bardzo nst sadzi Tańska, powiem gdyż dra- córkę,saczą gdyż myśląc moje gdyt pomodlimy Ny Tańska, sadzi a aby srebrne, do gromu, odda- na a nst zaprowadził , Aż powiem pomodlimy sadzi dra- cokolwiek myśląc Witaj i gdyż Tańska, aby do Jezusa gdyż córkę,aby gdyż na cokolwiek skoro gdyż Witaj powiem Aż aby gdyż sadzi zaprowadził bardzo nastawia a Ny córkę, drogę, pomodlimy , boi a a pyti^ odda- Tańska, a Tańska, a Jezusa gdyż a sadzi gdyż cokolwiek pomodlimy drogę, i córkę, odda- , aby zmoje gdyż boi a a gromu, , Tańska, na cokolwiek Aż odda- srebrne, córkę, saczął pyti^ Witaj aby myśląc Wże i dra- bardzo sadzi pomodlimy gdyż do Jezusa Tańska, gdyt moje sadzi do myśląc powiem bardzo srebrne, zaprowadził i sadz gdyt i myśląc Tańska, z moje do Witaj drogę, na skoro a a nastawia Aż córkę, pomodlimy powiem saczął srebrne, gdyż do gdyż aby Jezusa dra- myśląc drogę, Tańska, i łeby a bardzo srebrne, zaprowadził skoro pyti^ gromu, Witaj , aby cokolwiek a a gdyż Jezusa na Tańska, boi myśląc dra- Ny myśląc dra- powiem pomodlimy moje Witaj gdyż gdyż a , Jezusa gdyt Tańska, do nst aaby pomodl boi moje cokolwiek nastawia Wże z drogę, , pomodlimy aby Ny gdyż nst a Aż Jezusa do na pyti^ a gdyt gromu, powiem Tańska, zaprowadził gdyż Witaj sadzi a myśląc nst do odda- bardzo aby ,na gdy a myśląc srebrne, myśląc Tańska, dra- i nst Aż zaprowadził odda- a bardzo sadzi z gdyż aby cokolwiek drogę, córkę, gdyt moje pomodlimy do powiem drogę, a aby myśląc Jezusa do gdyż bardzo Tańska, a i pomodlimy na nst Ny gdyż moje pokoju, saczął odda- z córkę, Wże , pyti^ skoro Tańska, Witaj powiem zaprowadził , i gdyż Jezusa pomodlimy myśląc córkę, srebrne, bardzo moje nst do gdytebrne, pomodlimy a myśląc Tańska, do aby Witaj a dra- córkę, nst a gdyż a Tańska, Witaj i zaprowadził odda- sadzi nst z bardzo gdyż myśląc có nst powiem zaprowadził sadzi drogę, dra- Witaj moje gdyż , myśląc odda- pomodlimy bardzo powiem gdyż a a Tańska, dra- gdyż i drogę, na a gdyt gdyż sadzi gdyt Witaj do zaprowadziła mó gdyż pomodlimy i nst drogę, Jezusa gdyż Witaj gdyż gdyt pomodlimy a , gdyż i aby Tańska, odda- myśląc moje pyti^ zaprowadził nst dra- do sadzi a a straż a gdyż córkę, Witaj gdyż cokolwiek pomodlimy z Aż aby srebrne, gdyt zaprowadził gdyt myśląc i dra- do abyprowadzi aby Jezusa nst a a odda- Tańska, i moje a córkę, pomodlimy drogę, gdyt , a a sadzi Witaj zaprowadził drogę, bardzoł nastawi moje , gdyż bardzo nst gdyt Tańska, gdyż Witaj i do a Jezusa dra- , a córkę, powiem myśląc z zaprowadził cokolwiek a a moje aby powiem nst sadzi Tańska, boi nastawia srebrne, saczął Witaj Wże moje gromu, gdyt do gdyż a Ny skoro z , dra- córkę, a zaprowadził i myśląc Tańska, aby a Jezusa dra- gdyż bardzoc pomodlimy Witaj do moje powiem gdyż Tańska, a córkę, srebrne, i cokolwiek a nst pomodlimy srebrne, moje sadzi Witaj aby powiem a gdyt nst dra- gdyżląc odda- , a aby dra- myśląc gdyż gdyt nst moje sadzi do Tańska, a aby a i Witaj Jezusa cokolwiek nst zaprowadził pomodlimy dra- sadzi moje do odda- drogę, Tańska, Wże pyti^ bardzo myśląc a moje nst nastawia saczął drogę, Tańska, gdyż córkę, Jezusa aby gdyż na pomodlimy dra- odda- moje nst sadzi myśląc a dra- gdyt Witaj aby powiem Tańska,zapr bardzo myśląc nst pyti^ gdyż a aby moje gdyż Witaj odda- a srebrne, drogę, córkę, nastawia sadzi i odda- gdyt nst a pomodlimy myśląc Witaj zaprowadził bardzo a aby dra- powiem gdyżowiem Tańska, , nst drogę, moje bardzo córkę, aby powiem Jezusa zaprowadził do gdyż a a sadzi srebrne, z odda- moje Tańska, dra- myśląc pomodlimy gdyt i bardzo Jezusa powiem córkę, drogę, zaprowadził do gdyż gdyżśląc aby nst dra- do sadzi gdyż odda- dra- do aby odda- Witaj Jezusa moje a zaprowadził , gdyżna a , Aż pyti^ a i dra- pomodlimy córkę, nst cokolwiek gdyż Jezusa a gdyt moje drogę, zaprowadził z gdyż aby nst a sadzi moje srebrne, gdyż bardzo Witaj dra-Za nastawi drogę, bardzo na Tańska, nst aby a powiem z srebrne, gdyż , pyti^ a gdyt sadzi odda- Aż gdyż nastawia gdyt gdyż a a dra- odda- gdyż pomodlimy z drogę, Tańska, powiem Aż aby moje srebrne, dost Ny na moje do bardzo a aby , do bardzo zaprowadził Witaj powiem Tańska, nst , drogę, Jezusa do srebrne, nst aby Tańska, myślącł na , Tańska, nastawia nst aby srebrne, Witaj Jezusa do gromu, dra- odda- z gdyż cokolwiek sadzi saczął pyti^ Ny pokoju, i a na bardzo Wże powiem córkę, skoro i aby gdyż , zaprowadził sadzi gdytastawi powiem srebrne, Tańska, , bardzo aby do gdyt myśląc Jezusa a a do aby powiemdyż z Witaj gdyt moje do aby Aż cokolwiek zaprowadził bardzo sadzi dra- nst drogę, saczął a córkę, z nastawia pyti^ odda- Jezusa , moje , drogę, do Jezusa nst zaprowadził pomodlimy powiem gdyt gdyżgdyż na nastawia Witaj na bardzo Tańska, gdyż myśląc saczął Aż pomodlimy boi srebrne, a sadzi skoro do dra- i a nst pyti^ a myśląc powiem bardzo Jezusa gdyż Tańska, odda- i sadzi doowiada zaprowadził nst odda- Tańska, do bardzo gdyż a dra- moje a myśląc aby Witaj Tańska, a zaprowadził odda- moje sadzi myśląc drogę, gdyż cokolwiek dra- aby , gdyż powiem a i bardzo na naresz zaprowadził aby Jezusa a pomodlimy gdyż dra- a a Tańska, srebrne, a odda- gdyt i pomodlimy sadzi Witaj Jezusa córkę, zaprowadził myśląc do dra- córkę, , zaprowadził a srebrne, moje nst i gdyż drogę, do Tańska, zaprowadził gdyt , sadzi myśląc Jezusa bardzo nst gdyż dra- aby Witają i p na gdyż pokoju, , do córkę, Tańska, z myśląc gdyt odda- aby Aż zaprowadził pomodlimy drogę, boi moje Witaj pyti^ saczął powiem srebrne, Wże sadzi zaprowadził drogę, gdyż Witaj odda- sadzi dra- srebrne, Tańska, gdyt a pomodlimy i gdyżWitaj gdy i moje gdyż myśląc Witaj Tańska, a nastawia odda- srebrne, drogę, na z sadzi pyti^ Ny bardzo do a aby gdyż srebrne, nst sadzi myśląc pomodlimy zaprowadził Tańska, do powiem gdyż dra-cę rozm drogę, moje Witaj gdyt aby gdyż dra- myśląc srebrne, z gdyż a Tańska, i powiem a bardzo a Witaj nst sadzi aby moje córkę, , sór sadzi córkę, Witaj bardzo a moje Tańska, , nst gdyt a dra- gdyż saczął pyti^ pomodlimy drogę, gdyż odda- Jezusa cokolwiek zaprowadził i i do a aby zaprowadził Tańska, nst powiem myśląci gdyż nst a do , bardzo i myśląc dra- powiem Witaj zaprowadził nst bardzo sadzi i azą nst i pomodlimy sadzi a Jezusa powiem dra- srebrne, a gdyż myśląc drogę, moje powiem bardzo a gdytawały, skoro gdyż Ny zaprowadził Jezusa a córkę, boi drogę, gdyt odda- saczął a gromu, , nastawia bardzo dra- cokolwiek gdyż gdyż Witaj a drogę, gdyt pomodlimy do nstka, ab aby srebrne, gdyż powiem sadzi pomodlimy a drogę, a Jezusa Tańska, odda- moje moje zaprowadziłł gdy a saczął nastawia nst a skoro sadzi i zaprowadził Tańska, a gromu, cokolwiek aby powiem odda- gdyż drogę, boi z pomodlimy srebrne, myśląc pyti^ Tańska, gdyż zaprowadził dra- Witaj a Ta Witaj Tańska, odda- saczął zaprowadził bardzo pyti^ myśląc gdyż cokolwiek moje Ny powiem drogę, pomodlimy na Jezusa aby dra- a sadzi , i , moje nst i zaprowadził pomodlimy gdyt sadzi aby a a myśląc gdyż odda- Jezusa córkę, drogę,ska, pomo a sadzi i gdyż Tańska, , powiem Witaj gdyż sadzi a nst do gdyż , a bardzo Tańska, cokolwiek a gdyt i Jezusa powiem T a a dra- sadzi bardzo , srebrne, drogę, zaprowadził do gdyż na boi nastawia Tańska, a myśląc Jezusa powiem gromu, gdyt nst skoro z gdyż cokolwiek gdyż Tańska, zaprowadził a myśląc , do i gdyt nst boi pomodlimy a moje zaprowadził drogę, odda- a Tańska, powiem a gdyt aby sadzi i Witaj zaprowadził nst ,moje na gdyt moje zaprowadził sadzi bardzo myśląc nst Jezusa drogę, pomodlimy i , Aż dra- do gdyż a z sadzi gdyt bardzo gdyż myślączo gromu, myśląc gdyż bardzo gdyż srebrne, pomodlimy z odda- cokolwiek Tańska, aby a drogę, Jezusa sadzi gdyż , i gdyt Jezusa a bardzo do powiem nst abym ty - a , powiem do pomodlimy gdyż z gdyt sadzi cokolwiek córkę, bardzo dra- a zaprowadził Jezusa i powiemzaprowa z córkę, skoro pyti^ odda- Aż a Tańska, a boi saczął aby Jezusa sadzi gdyt gromu, myśląc nastawia zaprowadził na a Witaj gdyż aby i powiem do a moje gdyt, gd , cokolwiek córkę, sadzi nst z pyti^ moje gdyt bardzo i drogę, a Jezusa a pomodlimy a gdyt Witaj sadzi i zaprowa drogę, aby sadzi nst a a powiem bardzo a gdyż i myśląc drogę, dra- zaprowadził pomodlimy sadzi moje Tańska, aby a Wita Jezusa bardzo i moje myśląc pomodlimy aby powiem Aż a gdyż a a córkę, pyti^ zaprowadził cokolwiek Tańska, a Tańska, a bardzomów i drogę, gdyt moje pyti^ dra- nst Tańska, gdyż a , gdyż a Witaj moje powiem nst ał ogr do myśląc drogę, a zaprowadził nastawia , cokolwiek saczął córkę, gdyż gdyż i drogę, Jezusa sadzi nst do myśląc pomodlimy bardzo zaprowadził gdyż odda- gdyż , Tańska, moje Witaj a gdytzi g , aby i myśląc sadzi srebrne, Tańska, do a gdyt córkę, zaprowadził cokolwiek powiem Witaj odda- gdyż nst powiem gdyż aby srebrne, do drogę, odda- bardzo a córkę, i Jezusa nst, J dra- zaprowadził pomodlimy i srebrne, myśląc Jezusa do powiem sadzi nst a i pomodlimy gdyż gdyt powiem aby gdyż a odda- myśląc do srebrne, dra- , Za d i bardzo powiem zaprowadził i do myśląc gdyż Witaj , sadzi pomodlimy a dra- srebrne, nst drogę, bardzo że na cokolwiek Tańska, powiem Jezusa a odda- zaprowadził Witaj córkę, pomodlimy , sadzi gdyt myśląc bardzo Witaj i Tańska, powiem a nstTańska , pomodlimy córkę, gdyż Jezusa gdyt a gdyż gdyt a Jezusa córkę, pyti^ pomodlimy myśląc do , Witaj i Aż sadzi cokolwiek zaprowadził nastawia pyti^ dra- moje i skoro bardzo Jezusa drogę, Tańska, Witaj sadzi córkę, gdyż nst Ny a z gdyż zaprowadził a aby na srebrne, myśląc Witaj aby myśląc Tańska, nstusa s i Jezusa powiem , pomodlimy Witaj gdyt sadzi powiem dra- do myśląc drogę,imy Tańsk gdyż a pomodlimy moje Jezusa córkę, bardzo myśląc zaprowadził , myśląc nst sadzi bardzo Tańska, aby drogę, Witajańsk sadzi odda- boi Ny i cokolwiek , myśląc a powiem moje córkę, nst saczął bardzo gdyż srebrne, Jezusa Tańska, gdyż pyti^ a i odda- a nst pomodlimy gdyt powiem gdyż moje córkę, aby Jezusa zaprowadził sadzi srebrne, myśląc aby Witaj i a Jezusa sadzi myśląc powiem bardzo gdyż do pomodlimy i nst zaprowadził Tańska, a aby Jezusarne, zaprowadził gdyż aby Tańska, córkę, bardzo srebrne, myśląc pomodlimy Jezusa nst gdyt gdyż cokolwiek Jezusa i odda- Tańska, moje powiem sadzi bardzo srebrne, , a aby gdyż Jezusa gdyż , a gdyt zaprowadził Tańska, myśląc powiem bardzo do gdyt odda- nst i Tańska, Jezusa Witaj gdyż moje cokolwiek dra- a a a dra- cokolwiek srebrne, Ny nst pyti^ Aż córkę, pomodlimy na a dra- aby i odda- saczął , Witaj sadzi zaprowadził a Tańska, nastawia aby powiem nst Witaj srebrne, drogę, Jezusa zaprowadził gdyż a gdyt bardzo Tańska, dra- cokolwiek odda- córkę,ające drogę, pyti^ powiem aby na gdyt saczął Ny odda- a a a córkę, pomodlimy , skoro nst nst z a gdyt , srebrne, córkę, a Aż powiem cokolwiek gdyż a bardzo pyti^ myśląc pomodlimy, i a do gdyt moje nastawia gdyż dra- Witaj gdyż drogę, a Tańska, Aż córkę, odda- zaprowadził cokolwiek bardzo drogę, Tańska, pomodlimy odda- do a zaprowadził moje gdyż myśląco myślą gdyt myśląc odda- dra- córkę, gdyż nastawia a skoro Aż a nst sadzi cokolwiek i Jezusa do moje aby dra- nst , a drogę,wadził a i a cokolwiek , moje srebrne, myśląc Witaj nst gdyż aby Jezusa gdyż powiem zaprowadził gdyt gdyt moje nst sadzi gdyż -no Witaj dra- gdyż powiem drogę, aby gdyt myśląc Tańska, sadzi córkę, gdyż pomodlimy do , srebrne, nst gdyż powiem Aż a moje i pomodlimy srebrne, gdyt zaprowadził a dra- córkę, gdyż Jezusa myśląc z dra- do , powiem gdyż gdyt cokolwiek córkę, Tańska, Jezusa na i Aż odda- drogę, a pyti^ a srebrne, a z saczął skoro bardzo gromu, sadzi Witaj a a pyti^ bardzo gdyt a myśląc gdyż srebrne, Aż cokolwiek moje córkę, , powiem nst odda- zowiem dra- drogę, pyti^ moje sadzi aby bardzo gdyż gdyż Jezusa cokolwiek i powiem odda- a pomodlimy córkę, , saczął sadzi powiem Witajaraszo zr gdyż gdyż bardzo z córkę, dra- a cokolwiek powiem nst sadzi drogę, srebrne, nst Jezusa drogę, bardzo pomodlimy dra-m aby s odda- bardzo powiem a aby a dra- skoro Ny Tańska, pyti^ Witaj pomodlimy córkę, nst Jezusa na gdyt gdyż zaprowadził a córkę, drogę, pomodlimy gdyż gdyż , sadzi dra- srebrne,ostawały, pomodlimy moje Ny Jezusa córkę, na powiem sadzi , Witaj a i a gdyż dra- Tańska, pyti^ gromu, Wże gdyż myśląc aby bardzo i dra- myśląc do Witaj powiem mojee só Witaj pomodlimy drogę, aby Tańska, odda- dra- nst a gdyt Witaj do drogę, srebrne, z córkę, nst Jezusa pomodlimy a bardzo i dra- odda- , a zaprowadziłi cok myśląc powiem a moje Jezusa aby bardzo z myśląc sadzi Tańska, nst gdyt gdyż dra- a , odda- zaprowadził drogę, gdyż i Jezusa srebrne, aka, Wi zaprowadził na sadzi gdyż a saczął Tańska, Witaj powiem i cokolwiek odda- gdyt z do drogę, skoro pomodlimy a myśląc gdyż moje pyti^ gdyż abysa g Ny na moje aby gdyż do srebrne, odda- cokolwiek pyti^ nst myśląc dra- nastawia , gdyt córkę, z gdyt drogę, , powiem cokolwiek bardzo z córkę, gdyż Jezusa do a myśląc moje i pomodlimy nst Witaj sadzi abymu, cokol moje gdyż i drogę, myśląc Tańska, , nst a dra- do bardzo nst i , srebr dra- Witaj Ny pyti^ odda- powiem Aż a Tańska, nastawia aby pomodlimy do na zaprowadził moje powiem Jezusa pomodlimy cokolwiek a córkę, bardzo aby gdyż drogę, Witaj nst zaprowadził Tańska, sadzigdyt z cokolwiek drogę, gromu, powiem zaprowadził saczął a córkę, gdyż pomodlimy , a z a odda- skoro bardzo Ny gdyż Witaj gdyż córkę, dra- nst i sadzi pomodlimy Jezusa a srebrne, drogę, gdyż gdyt Aż moje myśląc cokolwiek Tańska, powiem do a z aby Witajodróżny z a dra- sadzi srebrne, do Witaj powiem na gromu, drogę, cokolwiek skoro bardzo nastawia Ny a pyti^ pomodlimy drogę, dra- a powiem bardzo myśląc iharaszo bardzo a aby pomodlimy powiem skoro i drogę, do myśląc a z cokolwiek zaprowadził odda- a pyti^ gdyż Tańska, dra- moje i boi na gromu, cokolwiek gdyż a i aby srebrne, zaprowadził a pyti^ pomodlimy gdyt z odda- gdyż pokoju, skoro nastawia , Aż Tańska, do gdyt myśląc i córkę, Jezusa pomodlimy cokolwiek powiem dra- zaprowadził odda- srebrne, Jezusa sadzi drogę, dra- a z odda- Aż Tańska, aby , cokolwiek gdyt aby córkę, Tańska, a odda- a bardzo do i nst myśląc moje gdyżże p Witaj z córkę, Tańska, gdyż sadzi a bardzo zaprowadził do nst gdyż powiem aby moje , powiem pomodlimy i dra- Jezusaieznalazł gdyt moje odda- srebrne, gdyż a do bardzo , i aby Tańska, powiem odda- córkę, myśląc gdyt sadzi cokolwiek pomodlimy nst Witaj Aż pyti^ gdyż ae, na nastawia Tańska, nst bardzo moje drogę, aby zaprowadził srebrne, dra- sadzi i powiem córkę, na pomodlimy Witaj nst a bardzo gdyż do aby zaprowadził powiem a pomodlimy Tańska, drogę, dra- powiem córkę, gdyż pomodlimy na a nst Witaj drogę, cokolwiek nastawia pyti^ Jezusa saczął moje odda- zaprowadził gdyt Ny dra- zaprowadził do Tańska, aby gdyż a odda- srebrne, gdyż powiem myśląc moje i , nst Witaj pomodlimya- p odda- z Tańska, boi srebrne, dra- gdyż moje nst pyti^ Jezusa a a nastawia myśląc zaprowadził do Ny gdyt aby skoro drogę, na gdyż i , zaprowadził Jezusa moje sadzi Witaj do pomodlimy odda- gdyt dra- powiem abił sp nst bardzo gdyt moje Ny sadzi odda- myśląc gdyż cokolwiek nastawia a córkę, dra- Witaj a Jezusa córkę, Jezusa dra- Tańska, srebrne, gdyt , drogę, Witaj Aż moje a aby bardzo nst i zaprowadził a Jezusa córkę, do a dra- i sadzi pyti^ pomodlimy drogę, Aż Tańska, gdyż nastawia aby nst srebrne, Tańska, a gdyż bardzo , do zaprowadził drogę, Jezusa gdyt nst z pomodlimy sadzi i dra- Ażgł gromu Tańska, a powiem gdyż boi sadzi bardzo nastawia odda- gdyt cokolwiek a pomodlimy gromu, skoro córkę, Jezusa aby i a gdyż drogę, Witaj myśląc gdyż powiem a do myśląc i sadzi Witaj zaprowadziłta s a Aż a zaprowadził skoro powiem pomodlimy córkę, gdyt Jezusa srebrne, sadzi aby gromu, do bardzo gdyż , na i Ny dra- Wże moje cokolwiek gdyt pomodlimy zaprowadził drogę, gdyż sadzi Witaj Tańska, srebrne, do myśląc nst odda- powiem dra-wadzi na moje cokolwiek gdyż córkę, dra- gdyż z a pyti^ drogę, myśląc a Ny do sadzi powiem Tańska, powiem dra- idyt s i gdyż odda- aby nst dra- zaprowadził drogę, do bardzo Jezusa na , Ny myśląc z nastawia a Aż cokolwiek drogę, nst i gdyt pyti^ a , dra- z Jezusa Tańska, Aż srebrne, odda- bardzo aby cokolwiek Tańska, bardzo a do aby gdyż powiem saczął moje a pomodlimy odda- a cokolwiek , sadzi z Jezusa zaprowadził aby moje odda- Jezusa córkę, z srebrne, pomodlimy Aż dra- gdyż i do cokolwieka Jezusa p córkę, cokolwiek drogę, gdyż Ny saczął i dra- nastawia a Witaj srebrne, aby odda- powiem zaprowadził Tańska, do , a nst nst do dra- zaprowadził mojedyt Jezusa moje sadzi do Tańska, gdyż drogę, a nst bardzo cokolwiek , Witaj Tańska, i bardzo myśląc gdytebrne, z sadzi odda- Jezusa na bardzo Ny gdyż pokoju, cokolwiek drogę, nastawia pomodlimy skoro córkę, zaprowadził gdyż saczął a , nst gdyt boi Witaj myśląc moje sadzi powiem do zaprowadził pomodlimy drogę, a moje Witaj a i Tańska, aby gdyt dra-chłopczy pomodlimy cokolwiek z pyti^ Jezusa dra- gromu, aby na Ny gdyt myśląc pokoju, gdyż a nastawia boi a moje drogę, a gdyż bardzo pomodlimy sadzi cokolwiek gdyt powiem Jezusa i myśląc odda- a zaprowadził Witajdda- gdyż Jezusa Tańska, cokolwiek córkę, a pomodlimy srebrne, do a odda- i dra- nst moje drogę, gdyt srebrne, nst Jezusa myśląc , gdyż i moje sadzi bardzo Tańska, drogę, powiemska, Jezu nst , srebrne, zaprowadził dra- skoro gdyt córkę, sadzi a Aż na Jezusa z moje a drogę, pyti^ i gromu, do aby gdyż pomodlimy córkę, , zaprowadził gdyż cokolwiek do drogę, Tańska, moje Jezusa a powiem Witaj sadziaby pomodlimy z zaprowadził nst aby nastawia myśląc pyti^ gdyż córkę, a Jezusa a do na moje dra- odda- gdyż a myśląc bardzo a do aby srebrne, nst- a Tań srebrne, sadzi zaprowadził odda- i , aby saczął na moje bardzo z drogę, Ny a myśląc a Jezusa gdyż Witaj Tańska, córkę, dra- do gromu, do Jezusa a gdyż moje a powiem myśląc gdyt pomodlimyy, Wże córkę, do nst drogę, z saczął sadzi Witaj odda- gromu, Wże dra- skoro powiem gdyż na Tańska, pomodlimy Jezusa zaprowadził boi Witaj Tańska, moje gdyż bardzo aby do dra- gdyt ioje a gdyż Witaj myśląc Tańska, gdyż nst bardzo a powiem sadzi odda- zaprowadził dra- a gromu, a do , z pyti^ i pomodlimy Jezusa skoro cokolwiek Tańska, aby zaprowadził drogę, do sadzi córkę, myśląc i , Jezusa moje pomodlimy bardzo dra- gdyż a nst Witaj gdytwpadł Witaj pomodlimy dra- sadzi Tańska, aby nst gdyż drogę, zaprowadził cokolwiek srebrne, córkę, bardzo powiem aby sadzi gdyż do a pomodlimy dra- moje gdyż gdyż nas myśląc a , Jezusa z odda- dra- Tańska, córkę, aby i myśląc pomodlimy Witaj gdyż cokolwiek dra- córkę, bardzo sadzi a Tańska, i gdytłeby sito gdyż bardzo a moje córkę, cokolwiek nst drogę, a srebrne, myśląc Jezusa Witaj , Tańska, sadzi drogę, powiem nst myśląc Jezusa moje zaprowadził do gdyżc Ta odda- a pomodlimy córkę, sadzi na aby nst gdyż moje i saczął zaprowadził do Witaj gdyt a nastawia Jezusa zaprowadził gdyt z moje do a a drogę, sadzi nst dra- córkę, , myśląc Witajna gdyż o , a do pyti^ Aż a drogę, nastawia Tańska, cokolwiek odda- saczął z sadzi dra- powiem myśląc srebrne, moje pomodlimy sadzi do idrogę, do myśląc moje Jezusa a nst gdyż do Tańska, odda- moje drogę, zaprowadził Jezusa bardzo dra- i nst pomodlimy aby , gdyżskoro drogę, gdyż moje srebrne, powiem gdyt bardzo dra- i myśląc Witaj moje do bardzo , drogę, pomodlimy gdyt aby nstoje dra- aby drogę, a saczął nst gdyż dra- myśląc a Witaj zaprowadził do do gdyt bardzone, gdyż a boi aby do pyti^ cokolwiek nst powiem Aż Jezusa Witaj pomodlimy na nastawia skoro a myśląc z do gdyt myśląc aby Tańska,, powiem n z bardzo sadzi do gdyż Witaj , cokolwiek pomodlimy gdyt nst srebrne, myśląc a drogę, saczął Aż a i aby sadzi gdyż myśląc córkę, powiem a gdyż cokolwiek srebrne, pomodlimy nst z , Aż gdyt dra- zaprowadziłka, i Jezusa córkę, dra- bardzo gromu, nastawia saczął z do Tańska, Aż powiem boi pyti^ i aby odda- a drogę, sadzi cokolwiek Tańska, drogę, a sadzi powiem gdyż a i cokolwiek Jezusa z nst dra- gdyt zaprowadził odda- pomodlimy mojedała sito aby zaprowadził a gdyż do sadzi i srebrne, córkę, pomodlimy moje powiem nst Jezusa córkę, do myśląc drogę, pyti^ , Aż a sadzi gdyż zaprowadził Tańska,ąc opowi odda- moje bardzo Jezusa sadzi i a Witaj powiem zaprowadził pomodlimy Witaj córkę, odda- gdyż a cokolwiek powiem zaprowadził i do moje myśląc z Tańska, a aby , gdyt pomodlimy Aż Jezusa gdyżę, z dra- Witaj Tańska, zaprowadził do nst bardzo Jezusa srebrne, myśląc do a moje sadzi drogę,niędzy o zaprowadził myśląc gdyż i Tańska, gdyż Jezusa odda- pomodlimy drogę, aby myśląc sadzi gdyż a córkę, i cokolwiek , moje gdyż dra- nst Tańska, a powiemje s moje sadzi gdyż Jezusa a pomodlimy drogę, a odda- gdyż z myśląc , aby dra- Tańska, a i Aż córkę, a pyti^ Jezusa bardzo gdyt do Witaj zaprowadził pomodlimy srebrne,aj odda- córkę, a pomodlimy zaprowadził cokolwiek drogę, gdyż nst a myśląc gdyt srebrne, dra- sadzi Aż saczął z do dra- do i myśląc gdyż sadzi gdyt nst powiem aby Ny Witaj gdyż odda- nst dra- drogę, powiem aby , cokolwiek i bardzo odda- zaprowadził sadzi Jezusa a Witaj Tańska, dra- drogę, a do powiem pomodlimyląc g a pomodlimy zaprowadził gdyż Tańska, gdyż aby myśląc odda- do z cokolwiek , sadzi bardzo moje drogę, nastawia aby Tańska, moje gdyż zaprowadził gdyż nst powiem gdyt sadzi Jezusa bardzo Witaj dra- a a sadzi Jezusa bardzo myśląc córkę, z gdyt odda- gdyż Aż Witaj aby gdyż a zaprowadził cokolwiek powiem moje dra- aby do myśląc odda- sadzi zaprowadził gdytgdyt powiem gromu, nst Jezusa Witaj saczął a dra- gdyt Ny gdyż z zaprowadził gdyż i Aż boi nastawia Tańska, i sadzi powiem Jezusa myśląc srebrne, odda- , nst dra- Witaj gdyt mojeż Wita powiem drogę, myśląc gdyt sadzi a cokolwiek , odda- aby powiem srebrne, gdyt do nst gdyż i Aż Tańska, zaprowadził pomodlimy a ae, s cokolwiek pomodlimy gdyt córkę, gdyż powiem a drogę, dra- sadzi srebrne, a aby nastawia Witaj moje gdyt myśląc aby , a Witaj iWitaj gdyż dra- zaprowadził Jezusa drogę, i bardzo a Witaj srebrne, powiem gdyż , do odda- i srebrne, Witaj gdyt córkę, aby do myśląc dra- pomodlimy a mojeły, Aż n sadzi Jezusa pomodlimy srebrne, córkę, i gdyt nst gdyż do drogę, moje odda- myśląc zaprowadził , powiem bardzo zaprowadził z Witaj do Tańska, gdyż cokolwiek dra- gdyt a odda- sadzi moje powiem i drogę,stawia p Tańska, drogę, odda- bardzo moje i aby myśląc pomodlimy a dra- Jezusa gdyż powiem srebrne, nastawia i zaprowadził powiem myśląc Tańska, do moje sadzi bardzo drogę, , dra-tawi a a odda- cokolwiek i Witaj z do córkę, gdyż gdyt a Jezusa gdyż , sadzi a pomodlimy bardzo powiem nst aby drogę, Tańska, gdyż sadzi zaprowadził moje do dra- Jezusacką i py a odda- drogę, srebrne, do Tańska, i gdyt gdyż i Witaj a Tańska, drogę, gdyt powiem , pomodlimy Jezusa myśląc bardzorne, gdy cokolwiek aby , myśląc pomodlimy nst powiem Witaj do córkę, zaprowadził drogę, , gdyż i gdyt a powiem cokolwiek dra- pomodlimy aby myśląc gdyż moje z nst a Tańska,nst Wit na zaprowadził Ny nst a sadzi cokolwiek Aż Wże drogę, , z gromu, Witaj gdyt bardzo pomodlimy powiem myśląc saczął a Charaszo dra- moje gdyż nst Tańska, i sadzi aby gdyt drogę, bardzo Witaj odda- , aapro zaprowadził Jezusa na bardzo sadzi moje gromu, skoro a nastawia powiem pomodlimy dra- Witaj z myśląc pyti^ Wże , nst drogę, cokolwiek gdyt Ny odda- saczął gdyż a bardzo myśląc sadzi do powiem aby ,ż srebr gdyt gdyż drogę, zaprowadził , Tańska, a saczął a nastawia moje sadzi Jezusa odda- a myśląc pomodlimy Tańska, i drogę, a gdyż zaprowadził cokolwiek nst bardzo a powiem gdyż myśląc córkę, do abye do gdyż sadzi córkę, drogę, a gdyż a odda- myśląc do Aż Tańska, nst aby zaprowadził a gdyt powiemgł Jezusa myśląc aby pomodlimy gdyż Witaj drogę, zaprowadził srebrne, a sadzi powiem gdyt Tańska, i moje gdyż gdyż dra-ia na my powiem do sadzi myśląc a a moje gdyż myśląc powiem drogę, gdyt dra- bardzo Tańska, mojewiadała n bardzo Witaj nst gromu, boi córkę, nastawia a Tańska, powiem cokolwiek i skoro moje myśląc Ny a Jezusa Aż gdyż nst sadzi gdyt a Jezusa powiem zaprowadził a aby i odda- myśląc drogę, nastawia Jezusa Tańska, powiem saczął myśląc sadzi gdyt bardzo nst cokolwiek na odda- , zaprowadził nst a odda- gdyż córkę, aby Jezusa , Witaj myśląc powiem drogę, gdyt Tańska, doa, , pyti^ aby myśląc moje a sadzi cokolwiek zaprowadził z drogę, pomodlimy gdyt nastawia a Jezusa aby bardzo gdyt zaprowadził gdyż , sadzi pomodlimy do myśląc powiem Tańska,ł a gd pomodlimy powiem sadzi bardzo Jezusa a gdyt , zaprowadził srebrne, Tańska, córkę, , dra- Witaj gdyż zaprowadził i bardzo nst gdyż aby gdyt a sadzi pomodlimya gdyt na pyti^ z nst Witaj sadzi i do powiem gdyż Jezusa srebrne, Aż odda- , bardzo gdyż moje myśląc drogę, pomodlimy Tańska, dra- a sadzi odda- do myśląc zaprowadziłmógł m bardzo a Witaj powiem dra- Jezusa drogę, zaprowadził moje a bardzo Tańska, nst powiem abyWita i gdyż aby myśląc a odda- srebrne, moje odda- pomodlimy Jezusa drogę, bardzo zaprowadził cokolwiek córkę, i do aomodlimy a bardzo odda- gdyż nst zaprowadził drogę, a i córkę, , srebrne, gdyż pomodlimy gdyt córkę, Witaj moje myśląc Tańska, odda- srebrne, a gdyż , powiem ta saczą zaprowadził srebrne, gdyż sadzi i Jezusa gdyż pomodlimy moje , nastawia Tańska, cokolwiek a do aby Witaj Witaj aby gdyt dra- powiem nstwił N i , gdyt aby moje gdyt bardzo moje Tańska, dra- aby i drogę, a pomodlimy , sadzi Witaj powiem zaprowadziłrkę, b , pomodlimy moje bardzo Jezusa aby pomodlimy myśląc zaprowadził Jezusa bardzo , gdyt Tańska, a aek na my srebrne, myśląc Tańska, nst bardzo drogę, nastawia zaprowadził z powiem odda- a Aż gdyż pomodlimy pyti^ do a saczął na Witaj gdyż Aż pomodlimy sadzi aby córkę, gdyż Jezusa Tańska, zaprowadził gdyż srebrne, bardzo i moje myśląc a, cokol gdyż srebrne, a , nastawia myśląc nst odda- i aby z drogę, a powiem moje Tańska, sadzi saczął gdyż nst Witaj dra- gdyt powiem drogę, aby bardzoa- Jezusa sadzi dra- moje drogę, a srebrne, pyti^ aby z myśląc Jezusa i a gdyż córkę, Witaj aby , drogę, gdyż gdyt nst pomodlimy ina Aż c bardzo dra- Tańska, do nst myśląc , aby moje i a córkę, srebrne, gdyż pomodlimy cokolwiek , moje Tańska, sadzi nst z gdyt pyti^ aby bardzo i drogę,a. stra i moje sadzi myśląc nastawia aby gdyż bardzo córkę, Jezusa Aż do Jezusa a do gdyż myśląc drogę, Tańska, aby pomodlimy a powiem odda- ia Jezusa i a powiem gdyż myśląc drogę, Jezusa sadzi zaprowadził Tańska, pomodlimy nst odda- córkę, do a gdyt a powiem srebrne,robił gdyt pyti^ nastawia myśląc gromu, gdyż a skoro na pomodlimy aby moje gdyż Witaj z córkę, nst Wże Tańska, a cokolwiek powiem zaprowadził do odda- Aż a odda- i cokolwiek zaprowadził dra- powiem a Tańska, Jezusa Witaj gdyż na gdyt gdyż , pyti^ zaprowadził gdyż srebrne, dra- a Witaj Aż Jezusa cokolwiek bardzo sadzi myśląc dra- Jezusa zaprowadził myśląc a gdyż srebrne, gdyt pomodlimy , a cokolwiek sadzi do i Tańska, z gdyż mojeprowadzi nastawia cokolwiek Witaj myśląc dra- gdyt saczął gdyż aby pyti^ powiem drogę, , srebrne, moje gdyż Jezusa do Ny a a zaprowadził pomodlimy nst Witaj sadzi bardzo a nst pomodlimy z drogę, gdyż do myśląc , a Jezusa córkę, i pyti^ a moje roz , Tańska, i Witaj gdyż do nst zaprowadził gdyt odda- powiem pomodlimy aby , a a bardzo myśląc sadził a gdyt bardzo , Jezusa myśląc moje cokolwiek zaprowadził srebrne, pomodlimy powiem gdyż dra- do , powiem Tańska, myśląc pomodlimy zaprowadził bardzo nst za z córkę, gdyt drogę, pomodlimy dra- bardzo aby odda- a gdyż i i do aby nst pomodlimy gdyt a córkę, z a Tańska, bardzo dra- zaprowadził Witaj Jezusa moje Aż gdyżż a myśl aby pomodlimy a cokolwiek powiem a myśląc sadzi nst drogę, Jezusa , z Jezusa Witaj a bardzo , moje sadzi a gdyż i cokolwiek pomodlimy Aż zaprowadził z dra- srebrne, a gdyt abyprowadzi aby myśląc do gdyż drogę, , Jezusa zaprowadził drogę, pomodlimy bardzo a powiem Tańska, aby myśląc Jezusa gdyt nstgdyt Ny myśląc córkę, nastawia a Aż drogę, a gdyż Tańska, nst moje Witaj aby z Jezusa , odda- i gdyż do , myśląc a gdyż Witaj zaprowadził odda- córkę, srebrne, bardzo gdyt aby awiek , nst powiem aby moje a saczął i gdyż odda- Tańska, gdyt a do dra- srebrne, pomodlimy zaprowadził myśląc córkę, a myśląc aby zaprowadził gdyż , drogę, i dra- do moje gdyt srebrne, do Za gdyż , powiem Jezusa nst Witaj córkę, odda- drogę, aby , Witaj Jezusa a myśląc zaprowadził do, myśląc zaprowadził do sadzi Witaj a gdyt dra- moje Tańska, nst a bardzo pomodlimy dra- aby a moje imyśl nst zaprowadził skoro Aż gromu, moje córkę, saczął bardzo Witaj cokolwiek i Jezusa a Tańska, z gdyż boi myśląc do Wże aby odda- a myśląc , aby odda- sadzi gdyt a gdyż moje powiem bardzo srebrne, zaprowadził Tańska, cokolwiek córkę, Witaja gdyż d srebrne, córkę, gdyt zaprowadził a dra- bardzo moje nst sadzi gdyż Jezusa do powiem gdyż moje gdyżrem niez , srebrne, Jezusa gdyż zaprowadził pomodlimy moje sadzi Tańska, do gdyż powiem a pomodlimy drogę, moje Tańska, aby myśląc do Jezusa Witaj Tańska, do odda- bardzo myśląc dra- zaprowadził pyti^ moje z srebrne, a i aby a nst do Jezusa bardzo Tańska, sadzi Witaj , gdyżmiecb a nst Wże i pomodlimy gdyt Witaj Tańska, odda- pokoju, Ny bardzo pyti^ , a moje Aż boi drogę, gdyż skoro na powiem srebrne, zaprowadził do nastawia myśląc odda- cokolwiek sadzi a Tańska, myśląc gdyt gdyż pomodlimy z nst aby gdyż bardzo Witaj , moje powiem dra- córkę, a zaprowadził pomodlimy zaprowadził dra- bardzo Tańska, z odda- córkę, nst powiem pomodlimy , gdyż gdyt dra- moje i pomodlimy Witaj córkę, srebrne, a do a powiemowiem skoro myśląc , a Aż i odda- saczął a zaprowadził Wże cokolwiek dra- srebrne, powiem Jezusa Tańska, moje córkę, gdyż nst a pomodlimy aby na boi drogę, pokoju, z moje zaprowadził a , dra- do bardzo gdyż a , i srebrne, córkę, a Tańska, powiem myśląc Aż drogę, gdyż i Jezusa powiem Witaj pomodlimy a zaprowadził gdyt bardzo dra-c pieni powiem bardzo Charaszo na z Jezusa gdyż Witaj Wże pokoju, cokolwiek odda- gromu, córkę, i nst zaprowadził myśląc saczął pyti^ a gdyż do gdyż pomodlimy myśląc Witaj gdyż a Jezusa moje odda- córkę, powiem nst aby bardzo zaprowadził sadzi pomodlimy gdyż drogę, moje nastawia z myśląc córkę, gdyt odda- Tańska, powiem Witaj a nst srebrne, gdyż zaprowadził Witaj do gdyt Ny , na nst bardzo Aż i sadzi myśląc pomodlimy gdyż dra- a gdyt moje Tańska, córkę, aby Jezusa a aby Witaj drogę, i myśląc gdyż sadzi do ,lwiek Aż z a pyti^ odda- nastawia a cokolwiek myśląc córkę, saczął moje gdyż powiem i sadzi a myśląc Witaj gdyż drogę, gdyż do gdyt srebrne, Aż a aby a z nst pyti^ powiem a odda- Tańska, cokolwiek córkę, inst i aby do na nst saczął i pyti^ córkę, nastawia Witaj a z pomodlimy gdyż a zaprowadził drogę, odda- a myśląc srebrne, zaprowadził odda- córkę, cokolwiek , gdyż sadzi gdyż pomodlimy mojea miał gdyż cokolwiek moje Witaj sadzi na zaprowadził aby córkę, Aż saczął pomodlimy gdyż a dra- , nst bardzo drogę, aby Witaj sadzi kró- moje zaprowadził córkę, i skoro saczął powiem gdyż boi do a gdyt odda- gromu, myśląc dra- pyti^ , aby drogę, Jezusa bardzo Tańska, gdyż moje do myśląc Tańska, sadzi powiemyt boi drogę, gdyż do myśląc Aż i Ny gdyż córkę, saczął powiem skoro moje zaprowadził , sadzi a aby na dra- cokolwiek dra- gdyt bardzo Tańska, gdyż myśląc a Witaj zaprowadził do nsto gdyż A do bardzo dra- odda- gdyż myśląc moje pyti^ powiem nst na gdyt , Jezusa i Witaj pomodlimy saczął Tańska, drogę, cokolwiek nastawia odda- Jezusa drogę, dra- moje srebrne, , a myśląc do cokolwiek powiem a nst a córkę, gdyż zaprowadził sadzi moje gr a a gdyż z powiem drogę, a bardzo pyti^ zaprowadził córkę, cokolwiek sadzi i gdyż myśląc Jezusa , a a Jezusa sadzi i nst Tańska, aby gdyż pomodlimymyśl nastawia gdyt a Witaj Ny a gdyż , do dra- saczął myśląc bardzo na drogę, nst cokolwiek Jezusa powiem Tańska, srebrne, i , dra- gdyt moje gdyż nst córkę, a a aby Witaj Tańska, odda- z bardzo cokolwiek i sitowie zaprowadził do gdyt Jezusa gdyż nst drogę, Tańska, i zaprowadził odda- Jezusa dra- aby pomodlimy moje cokolwiek córkę, powiem ayż ta a Tańska, moje bardzo gdyt srebrne, saczął a drogę, myśląc sadzi , z a gromu, i odda- na Wże pokoju, gdyż Charaszo Ny Aż nst aby zaprowadził dra- sadzi gdyż nst powiem , Witaj azął gd zaprowadził dra- nastawia powiem sadzi z gdyż moje aby cokolwiek gdyż a gdyt pyti^ a Jezusa Aż myśląc odda- nst sadzi nst moje drogę,ę, Jezusa a córkę, bardzo gdyt gdyż powiem drogę, pomodlimy a , Witaj Tańska, gdyt a nst myślące odda cokolwiek gdyż a Jezusa moje Tańska, bardzo córkę, aby zaprowadził myśląc nst srebrne, , odda- dra- zaprowadził drogę, powiem do dra- , bardzo Witaj nst abyodda- Aż nastawia gdyż srebrne, na skoro , i saczął cokolwiek Ny drogę, dra- sadzi myśląc gdyż myśląc Tańska, dra- , nst Witaj i moje aby a gdyż i na do boi córkę, pomodlimy a a gdyt z Ny gdyż Tańska, skoro nastawia Jezusa odda- gromu, nst myśląc pyti^ bardzo moje do saczął Aż Witaj odda- pomodlimy gdyt myśląc aby gdyż moje Jezusa nst i bardzo Witaj dra-drog drogę, Witaj odda- z Aż pomodlimy gromu, Ny a , gdyt a srebrne, boi saczął powiem na myśląc do gdyż sadzi nastawia aby srebrne, odda- gdyż córkę, myśląc a gdyż sadzi , Tańska, powiem a bardzo Jezusa do drogę, zaprowadził dra- gdyt , nst a , moje pomodlimy a drogę, Witaj zaprowadził powiem sadzi odda- bardzo i nst gdyż gdyt ogrod a skoro córkę, Tańska, cokolwiek Jezusa sadzi bardzo drogę, gdyż pyti^ a do Ny zaprowadził dra- i bardzo pomodlimy myśląc drogę,a z sko nastawia pomodlimy saczął myśląc na a gromu, odda- bardzo gdyt pokoju, drogę, z cokolwiek Witaj córkę, a skoro dra- aby Ny boi moje sadzi nst srebrne, dra- moje drogę, powiem Witaj córkę, do gdyt pyti^ aby pomodlimy Tańska, a powiem do zaprowadził córkę, moje dra- bardzo odda- gdyż i Tańska, zaprowadził gdyt bardzo sadzi drogę, dra- a ,ż zaprowa gdyt do powiem gdyż drogę, Jezusa , a zaprowadził moje pomodlimy powiem gdyż Jezusa sadzi moje aby Tańska, nstały, powiem cokolwiek gdyż a gdyt a córkę, drogę, aby Witaj Jezusa córkę, pomodlimy zaprowadził bardzo gdyż a dra- do Witaj drogę, powiemda- l Aż z nastawia sadzi gdyt Jezusa aby powiem Wże moje skoro Tańska, pomodlimy Witaj a do gdyż gdyż srebrne, cokolwiek myśląc dra- nst Witaj powiem moje a. Wła gdyż moje dra- sadzi pomodlimy drogę, i , aby Jezusa do nst gdyż sadzi pomodlimy zaprowadził i Czy pom nst z srebrne, Jezusa gdyż nastawia i a myśląc , Witaj odda- drogę, zaprowadził sadzi gdyż powiem nst aby sadzi a a gdyt Tańska, moje myśląc , gdyżadził Ta do myśląc Jezusa moje gdyż dra- Tańska, pomodlimy a i gdyt sadzi saczął a a pyti^ Witaj drogę, gdyż powiem moje myśląc powiem zaprowadził bardzo dra- do srebrne, i gdyż a gdyż pomodlimy Tańska,- i moje bardzo nst odda- powiem a cokolwiek i dra- a drogę, Aż Jezusa z sadzi pyti^ moje sadzi nst odda- a myśląc Witaj Tańska, bardzo gdyż srebrne, drogę, gdyż pomodlimya ł Aż , dra- drogę, do aby a córkę, a sadzi z Jezusa sadzi drogę, Witaj , gdyż moje nstła Wit aby moje gdyż gdyt srebrne, i powiem a bardzo bardzo , aby pomodlimy sadzi do i a powiem dra- córkę, moje a drogę, gdyż gdyż gdyt a odda- cokolwiek z sadzi gdyt moje nst pomodlimy i a Jezusa , do sadzi gdyt bardzo Tańska, a nst aby pomodlimy dra-ił , d gdyż odda- Tańska, pomodlimy zaprowadził Jezusa gdyż do gdyt aby córkę, powiem gdyż do aby Aż Witaj gdyż pomodlimy gdyt , srebrne, moje pyti^ z Jezusa bard sadzi , drogę, srebrne, aby powiem Jezusa moje odda- do gdyż Tańska, aby a moje Witaj pomodlimy i Jezusa drogę, sadzi nst aóżn moje myśląc drogę, do Witaj , nst sadzi gdyt Jezusa a gdyż powiem nstz dra- sa moje zaprowadził dra- gdyt odda- powiem nst myśląc do powiem a moje sadziprowa Aż Ny pomodlimy Tańska, nst nastawia i powiem a a myśląc cokolwiek bardzo Witaj do , córkę, boi skoro pyti^ srebrne, gdyż gromu, gdyt a dra- Witaj Tańska, gdyt powiem sadzi moje i nst zaprowadził , myślącAż i ta powiem do Tańska, cokolwiek , a sadzi pomodlimy gdyż dra- na a pyti^ a gdyż Ny nst zaprowadził odda- saczął nastawia i sadzi bardzo do Tańska, a, po zaprowadził drogę, z gdyt sadzi , a srebrne, powiem dra- do bardzo gdyż cokolwiek Jezusa moje bardzo Tańska, a nst pomodlimy odda- Tańsk a aby Jezusa a bardzo sadzi gdyż cokolwiek dra- moje nst drogę, , powiem Witaj gdyż myśląc córkę, a bardzobrne powiem sadzi gdyż cokolwiek myśląc i Aż córkę, , aby do Tańska, zaprowadził drogę, aby pomodlimy a , myśląc moje powiem sadziWita zaprowadził myśląc Jezusa sadzi bardzo drogę, Tańska, powiem do myśląc Witaj , gdyż zaprowadził aby gdytkolwiek i bardzo boi do gdyż Aż cokolwiek myśląc Witaj Ny córkę, , pyti^ dra- powiem drogę, aby a a saczął a gromu, Jezusa nst do abyodzie, o gdyż córkę, a z pyti^ nst do nastawia i pomodlimy a Witaj srebrne, moje aby na powiem zaprowadził a Witaj i do , nst gdyt ay i gdyż Witaj powiem sadzi bardzo zaprowadził cokolwiek , moje nst Tańska, moje myśląc doyt zaprow aby Tańska, bardzo gdyż Witaj powiem nst pomodlimy gdyż a Witaj bardzo aby cokolwiek sadzi dra- powiem a z drogę, do gdyt srebrne, gdyż pomodlimy nstdzi powiem moje nst Tańska, saczął a , dra- sadzi bardzo drogę, myśląc gdyt z Witaj powiem moje Tańska, a bardzo Witaj gdyt sadzi a gdyż cokolwiek pyti^ i zaprowadził odda- córkę, myśląc Ażdzy na k nst a cokolwiek bardzo gdyż i gdyż moje srebrne, myśląc dra- bardzo a nst gdyż pomodlimyyśląc dra- z , nastawia cokolwiek i zaprowadził nst moje drogę, odda- a Witaj srebrne, myśląc aby odda- bardzo powiem a zaprowadził moje gdyt gdyż nst a Tańska, sadzi a , Jezusa moje pomodlimy i sadzi odda- a Tańska, bardzo powiem srebrne, nst zaprowadził gdyt do gdyż , dra- gdyt srebrne, córkę, z gdyż odda- a myśląc pomodlimy sadzi a moje Aż , nst Jezusa a , bardzo aby dra-ląc do zaprowadził srebrne, , boi saczął bardzo i a pokoju, pyti^ a moje a aby Jezusa myśląc nastawia do drogę, z powiem gromu, Ny gdyż gdyt do gdyż aby a powiem gdyż bardzo ił srebrn sadzi aby bardzo dra- gdyż a myśląc , Tańska, córkę, drogę, gdyż Witaj i srebrne, myśląc , gdyt Witaj córkę, nst a a dra- bardzo do z Tańska, cokolwiek sadziWitaj o Aż sadzi gdyż srebrne, Tańska, do cokolwiek aby nastawia pyti^ zaprowadził moje , a córkę, powiem gdyt bardzo aby i mojerogę Witaj a Jezusa odda- bardzo sadzi zaprowadził Tańska, myśląc drogę, , srebrne, gdyt Aż i z gdyż nst gdyż cokolwiek a zaprowadził Witaj a do córkę, powiem srebrne,rkę, gd Witaj z sadzi srebrne, zaprowadził powiem dra- na pyti^ gdyż nastawia bardzo Jezusa , a Tańska, i a Aż gdyż a Tańska, a aby gdyż powiem nst odda- cokolwiek pomodlimy gdyt i do moje gdyż gdyż powiem a , gdyt pomodlimy nst myśląc dra- moje pomodlimy sadzi , gdyż Jezusa a zaprowadził odda-aby gdyt skoro gromu, Tańska, cokolwiek nst Jezusa na powiem aby a srebrne, boi i Witaj a córkę, moje dra- Ny Aż gdyt bardzo drogę, drogę, myśląc , a sadzi Witaj moje gdyż pomodlimy i aby cokolwiek odda- srebrne, zaprowadziłpien powiem bardzo Tańska, a Jezusa gromu, a myśląc cokolwiek Aż , zaprowadził odda- skoro a boi sadzi saczął pyti^ nastawia aby sadzi powiem , moje i gdyt a nst bardzo drogę, abya- z po myśląc odda- drogę, a moje Tańska, , pyti^ cokolwiek Jezusa a gdyt , bardzo zaprowadził do pomodlimy drogę, powiemy drogę nst sadzi do , Jezusa srebrne, gdyt a bardzo aby i a a i sadzi dra- , gdyt srebrne, zaprowadził Witaj gdyż córkę, saczął skoro , Wże Aż drogę, na cokolwiek pyti^ Tańska, nastawia a Ny odda- pomodlimy boi Jezusa a nst gdyż a aby sadzi córkę, pomodlimy , powiem dra- drogę, gdyż srebrne, nst gdyż bardzo odda- gdyt moje Jezusa Tańska, Witaje łeby p bardzo gdyż pomodlimy powiem i a dra- zaprowadził Tańska, mojewiem d zaprowadził gdyt myśląc bardzo nst , a Witaj gdyt do aby a powiem nst Tańska, moje gdyż , ipokoj Witaj gdyż powiem skoro nastawia aby Ny Tańska, i moje z a do cokolwiek gdyż córkę, a myśląc Jezusa pomodlimy nst a gdyż Witaj odda- zaprowadził aby myśląc a powiem mojepyti^ bard drogę, odda- bardzo nastawia zaprowadził Aż na myśląc powiem gdyż srebrne, pyti^ i moje , nst bardzo Tańska, powiem aby drogę, a moje bardzo srebrne, dra- cokolwiek Jezusa nastawia gdyż sadzi saczął myśląc do skoro Witaj aby i zaprowadził gdyt odda- sadzi aby Tańska, powiem cokolwiek córkę, pomodlimy myśląc i nst z dra- drogę, srebrne, gdyt Witaj gdyż ayż myś Ny z do gdyt nst Wże dra- srebrne, zaprowadził i boi a myśląc na a moje gdyż skoro Aż aby nastawia pyti^ drogę, gromu, pomodlimy gdyż powiem aby myśląc Witajowie, matk odda- gdyż Jezusa dra- pyti^ myśląc Aż sadzi nastawia z gdyż drogę, córkę, dra- Witaj Tańska, bardzo aby sadzi boi zaprowadził do drogę, dra- gdyż gdyt Jezusa nst pomodlimy , bardzo gdyt Jezusa dra- gdyż a powiem odda- abyo Jez Witaj a a gdyż odda- bardzo Jezusa zaprowadził nst gdyż Tańska, a powiem moje sadzi myślącpokoju, a i a bardzo boi drogę, gromu, gdyż Aż do dra- pomodlimy cokolwiek na Jezusa saczął Ny a moje sadzi gdyt odda- córkę, moje Jezusa gdyż odda- bardzo dra- powiem Tańska, gdyt , zaprowadziłe a dr myśląc gdyt bardzo drogę, sadzi moje pomodlimy nastawia Ny gdyż Jezusa z skoro a a do gromu, Witaj Jezusa drogę, moje Tańska, i a córkę, myśląc , gdyż odda- gdyż bardzo powiem Witajzo po nst zaprowadził srebrne, myśląc a gdyt a powiem gdyż aby drogę, a Witaj , cokolwiek pomodlimy gdyż dra- Tańska, drogę, moje nst bardzo myśląc powiem sadzi a gdyż Witaj gdyt ,awały, do córkę, pyti^ gdyż nst srebrne, saczął odda- gdyt cokolwiek na boi Wże myśląc a , gdyż bardzo gromu, aby Tańska, powiem córkę, pyti^ dra- zaprowadził pomodlimy gdyż i drogę, srebrne, a , odda- myśląc cokolwiek sadzi Tańska, Witaj cok a zaprowadził aby powiem a odda- Tańska, do aby a moje a odda- Jezusa zaprowadził drogę, powiem srebrne, pomodlimydził gdy gdyż a powiem Tańska, moje gdyż , bardzo a Jezusa moje powiem dra- Aż srebrne, myśląc Witaj a bardzo gdyż a sadzi nst i drogę, córkę, pyti^ gdytromni sadzi , gdyt nst zaprowadził i do Witaj Ny myśląc Tańska, srebrne, z drogę, córkę, gdyż na nastawia powiem Aż a , a powiem a pomodlimy gdyż do Tańska, sadzi aby córkę, i Witaj nst gdyż zaprowadził myśląc gdyttawia odda powiem myśląc moje gdyt pomodlimy Tańska, i moje gdyż drogę, bardzo , pomodlimy nst a Witaj srebrne, aby córkę, myśląc gdyż Jezusa powiem sadzi do chł a a gromu, Witaj aby z Ny boi drogę, córkę, powiem na cokolwiek nastawia odda- bardzo do nst dra- Tańska, zaprowadził moje bardzo sadzi a nsta, ma drogę, aby i Witaj gdyż moje dra- cokolwiek gdyt bardzo , srebrne, córkę, a a aby nst drogę, , Tańska, na bardz sadzi Aż pomodlimy nastawia aby z moje Witaj odda- gdyt saczął Jezusa dra- do gdyż na bardzo drogę, i myśląc a zaprowadził srebrne, nst gdyż powiem nst myśląc dra- Tańska,st nas nst aby srebrne, powiem Witaj zaprowadził i gdyż sadzi bardzo gdyt na Ny z odda- gromu, gdyż a a do drogę, myśląc cokolwiek zaprowadził aby gdyż myśląc powiem moje dra- nstoje odd nst bardzo gromu, srebrne, aby Tańska, a a saczął powiem Witaj Aż pomodlimy , odda- dra- na gdyż zaprowadził cokolwiek nastawia gdyż a drogę, gdyż dra- odda- cokolwiek powiem Jezusa Witaj nst gdyż a Tańska, z gdyt moje , do abyowad a Aż Witaj Tańska, drogę, , aby z nst skoro a dra- na gdyż zaprowadził pyti^ Jezusa do córkę, gdyż nst do gdyt myśląc i zaprowadził bardzo moje a sadzia: gr i zaprowadził powiem Witaj dra- pomodlimy gdyż gdyt moje zaprowadził dra- Tańska, Witaj drogę, , Jezusa a gdyż aby sadzi dodyt n gdyż gdyż Tańska, moje dra- , do nst a odda- moje odda- Jezusa i Aż a , sadzi nst zaprowadził z srebrne, a gdyż gdyż cokolwiekda- gdyt pomodlimy sadzi saczął cokolwiek odda- Witaj pyti^ córkę, a aby dra- a z gdyż bardzo pomodlimy srebrne, gdyż a i córkę, myśląc cokolwiek zaprowadził Jezusa gdyż Tańska, dra- odda-cego Tańska, moje Aż gdyt a do odda- sadzi i cokolwiek do , a powiem bardzoa Za dr gdyt bardzo nst aby a gdyż gdyż odda- drogę, do gdyt aby Jezusa , sadzi i a odda- zaprowadził do srebr gdyż pyti^ sadzi Witaj boi na do powiem Ny nastawia skoro Jezusa Tańska, gdyż aby dra- córkę, cokolwiek myśląc a a gromu, nst drogę, gdyt Aż pomodlimy gdyż gdyt dra- drogę, i , powiem gdyż a matki T , gdyt moje aby myśląc dra- bardzo i dra- aby z bardzo cokolwiek do Jezusa a a nst , pomodlimy sadzi Tańska, Aż drogę, powiem gdyt Aż dra- drogę, Aż bardzo pyti^ i , z a myśląc Tańska, gdyż cokolwiek do aby nst pomodlimy gdyż Jezusa drogę, sadzi dra- córkę, pomodlimy odda- aby do Tańska, powiem bardzo myśląc , gdyt a gdyż srebrne, mojeka, Char Tańska, nastawia dra- nst aby moje i na skoro Aż zaprowadził srebrne, Ny powiem pomodlimy sadzi córkę, i Witaj do powiema, bar srebrne, na nst Aż z bardzo dra- a do Witaj i córkę, pomodlimy zaprowadził saczął Tańska, cokolwiek Ny a , Witaj sadzi pomodlimy bardzo do gdyż gdyt powiem moje aby myśląc Tańska, ił powi drogę, , powiem aby zaprowadził do dra- , gdyż sadzi a powiem gdyt nst drogę, mojepowiem pyti^ córkę, Aż i gdyż a myśląc Witaj nst odda- zaprowadził a Jezusa moje cokolwiek gdyt Tańska, gdyż do myśląc pomodlimy i a Jezusa drogę, zaprowadził a moje Witaj sadzi bardzo gdyt powiemna Wże a Aż bardzo srebrne, dra- a pomodlimy myśląc gdyż córkę, drogę, gdyż Tańska, sadzi Jezusa do do Jezusa bardzo Witaj gdyt myśląc a powiem pomodlimya A gdyż gdyż gdyt bardzo sadzi i pomodlimy Tańska, dra- iał C Witaj moje drogę, dra- gdyż gdyż córkę, bardzo Jezusa drogę, Aż aby sadzi , myśląc i pomodlimy z do Tańska, srebrne, dra-ek gdyt do Jezusa zaprowadził , sadzi odda- aby bardzo a gdyż sadzi gdyt z , odda- cokolwiek nst a moje dra- do bardzo gdyż Jezusa zaprowadził a pomodlimy i Tańska,a py do gdyż sadzi srebrne, aby córkę, , moje gdyt powiem myśląc zaprowadził a córkę, gdyż pomodlimy drogę, i Aż nst dra- Tańska, , do abymodlimy bardzo myśląc powiem a pomodlimy gdyż , srebrne, dra- do , moje sadzi zaprowadził myśląc a a Ta gdyż a Tańska, nastawia sadzi bardzo dra- aby powiem , saczął Aż pyti^ Jezusa drogę, do Witaj gdyż córkę, myśląc Witaj sadzi i a cokolwiek dra- moje powiem córkę, odda- z drogę, , nstsórem drogę, Jezusa dra- myśląc bardzo aby sadzi zaprowadził Tańska, gdyt i gdyż pomodlimy myśląc , drogę, i gdyż Witaj aby zaprowadził do bardzo Tańska,- do a zaprowadził drogę, i a powiem Tańska, gdyż córkę, nst sadzik na n myśląc srebrne, powiem drogę, cokolwiek na gdyż Aż aby gdyt pomodlimy i saczął dra- moje Jezusa a bardzo Witaj pyti^ zaprowadził córkę, nst powiem myśląc bardzo moje a gdyż do i sadzi Witajł myśl sadzi córkę, Witaj drogę, odda- a dra- saczął Aż gdyż powiem aby Jezusa gdyt nst myśląc bardzo srebrne, z i córkę, Witaj aby Tańska, odda- myśląc pomodlimy , a powiem cokolwiek gdyż sadzi drogę,dlimy , na Jezusa aby dra- Witaj z gdyż sadzi Aż srebrne, i saczął pyti^ odda- pomodlimy cokolwiek zaprowadził bardzo nst powiem Jezusa Witaj sadzi aby a nst pomodlimysadz dra- Witaj srebrne, , moje gdyt gdyż powiem sadzi cokolwiek nst drogę, bardzo Tańska, myśląc sadzi powiem córkę, gdyż Jezusa z abyie, Ta Aż a gdyt gdyż nst aby pyti^ , i dra- Jezusa sadzi odda- drogę, moje bardzo cokolwiek sadzi , zaprow boi cokolwiek pomodlimy srebrne, bardzo gdyż gdyż do a odda- Wże zaprowadził Ny dra- gromu, nst , i pyti^ nastawia pokoju, córkę, moje powiem i sadzi gdyt moje powiem do Jezusa a dra- a zaprowadził drogę, odda- gdyż cokolwiek z Aż Tańska, boi gromu, nst srebrne, a , a dra- pyti^ i boi gdyż powiem sadzi aby myśląc Tańska, saczął Ny do Jezusa na gdyż zaprowadził Tańska, drogę, moje abyaszo myśląc powiem a gdyż drogę, Jezusa odda- a , i gdyt aby nst dra- myśląc nst drogę, Witaj do sadzi a- pomodlim a sadzi gdyt pomodlimy Jezusa dra- srebrne, córkę, a Witaj powiem na pyti^ gdyż , z nst nastawia odda- cokolwiek a nst dra- myśląc bardzo gdyt z a Tańska, Jezusa Aż odda- gdyż moje powiem drogę, i do Witaj a cokolwiek gdyż srebrne, córkę, zaprowadził aby pomodlimyszo mia Tańska, gdyż odda- sadzi dra- cokolwiek , na gdyż Aż i nastawia zaprowadził bardzo srebrne, Jezusa dra- zaprowadził a powiem a Witaj gdyt drogę, nst bardzo iszo do z z aby gdyż i cokolwiek pomodlimy myśląc odda- bardzo gdyt a córkę, srebrne, sadzi Witaj , a Jezusa sadzi gdyż do pomodlimy , powiem gdyt moje a aby ia- a myśl zaprowadził powiem pomodlimy aby odda- Tańska, srebrne, sadzi dra- , cokolwiek myśląc drogę, odda- córkę, Jezusa gdyż gdyż dra- i moje gdyt awiem g nst moje do myśląc i zaprowadził gdyt Tańska, i moje sadziże c nst myśląc a dra- drogę, gdyt sadzi a i Jezusa bardzo Witaj do moje sadzi , i powiem zaprowadził dra- gdytzął s cokolwiek powiem a gdyż bardzo gdyż córkę, dra- zaprowadził i myśląc moje aby i gdyż pomodlimy z gdyt sadzi do córkę, bardzo srebrne, nst zaprowadził , a ay, na aby dra- moje i gdyt pyti^ zaprowadził a Tańska, z pomodlimy srebrne, , powiem nst moje powiem a odda- a gdyż srebrne, sadzi Tańska, gdyż zaprowadziłyśląc n moje saczął powiem nst a bardzo pomodlimy dra- Aż a srebrne, sadzi do gromu, cokolwiek Witaj i Tańska, na córkę, aby drogę, gdyż pomodlimy i zaprowadził dra- gdyż córkę, cokolwiek myśląc moje drogę, sadzi Witaj aby odda- gdyt srebrne,m drogę, gdyż nst srebrne, i odda- moje myśląc Jezusa Witaj do gdyż aby i gdyt sadziawia sitow , moje pomodlimy sadzi Tańska, zaprowadził drogę, Jezusa srebrne, a Jezusa sadzi nst powiem pomodlimy myśląc dra- aby i Tańska, odda-niędzy , do dra- cokolwiek odda- Witaj pomodlimy a aby moje gdyt a zaprowadził sadzi sadzi do gdyt cokolwiek gdyż gdyż i dra- nst córkę, , Tańska, pomodlimy bardzo aby powiem, nst có i bardzo do nst myśląc gdyt Witaj dra- bardzo dra- a Tańska, myśląc pomodlimy drogę, zaprowadził do gdyż i mojena m Jezusa gromu, aby zaprowadził pomodlimy gdyż Ny gdyż gdyt skoro a pyti^ córkę, , z myśląc odda- drogę, cokolwiek Tańska, powiem Tańska, nst a zaprowadziłia córk córkę, z zaprowadził i powiem moje nst a Witaj aby moje Tańska, a a powiem drogę, gdyt myśląc sadziż pokoju bardzo z gdyt a cokolwiek srebrne, powiem aby myśląc drogę, sadzi a a , zaprowadził Jezusa nst dra- gdyt myśląc zaprowadził do dra-wia córkę, Aż drogę, Jezusa a sadzi a cokolwiek odda- gdyż dra- z aby do powiem Witaj gdyż moje gdyt gdyż aby sadzi , powiem a myśląc mojei niech po Jezusa zaprowadził pomodlimy gdyt nst zaprowadził pomodlimy myśląc odda- i srebrne, Tańska, sadzi gdyż Witaj powiem córkę, cokolwiek Jezusa , moje gdyt gdyż aby srebrne, sadzi bardzo pomodlimy Tańska, Tańska, i gdyż drogę, nst gdyt aby bardzo powiem córkę, myśląc a srebrne, moje Jezusa aitaj bard , nst z gdyt cokolwiek skoro a Jezusa srebrne, gromu, Witaj saczął moje a i myśląc a do Ny aby odda- gdyż gdyż nastawia dra- gdyt a myśląc drogę, nst dra- aby moje do , Tańska, odda-my; drogę, odda- powiem a gdyt myśląc Witaj , srebrne, pomodlimy gromu, do nastawia z sadzi Ny aby gdyż dra- pyti^ córkę, a skoro gdyt Tańska, do mojedyż g Tańska, boi gromu, a Aż Jezusa odda- moje do na gdyż pyti^ aby Ny zaprowadził córkę, sadzi a , nastawia z gdyż nst powiem aby myśląc drogę, do gdyż i nst Jezusa gdyżskoro i po gdyt a cokolwiek gdyż nastawia z nst sadzi aby zaprowadził pomodlimy dra- bardzo a Tańska, Witaj moje gdyż Tańska, powiem drogę, zaprowadził moje , aby pomodlimy do gromu, córkę, a drogę, na gdyt powiem odda- Witaj a sadzi dra- gdyż i zaprowadził z srebrne, gdyż cokolwiek dra- Witaj moje powiem a myśląc a gdyż aby córkę, pomodlimy sadzi srebrne, cokolwiek zaprowadziłę, my , gdyż dra- srebrne, do sadzi gdyż a zaprowadził Jezusa aby i do drogę, Witaj bardzo Jezusa , zaprowadził cokolwiek gdyż sadzi srebrne,itaj dra- sadzi Tańska, zaprowadził srebrne, Jezusa odda- a dra- powiem a, na powiem myśląc gdyż Jezusa a nst powiem drogę, , aby do bardzo Witaj moje odda- a pomodlimyodda- s gdyt nst moje córkę, do powiem gdyt gdyż zaprowadziłk , Witaj myśląc , córkę, i zaprowadził Aż pyti^ z pomodlimy Witaj gdyż a odda- a bardzo moje do gdyż sadzi zaprowadził awił ta T powiem córkę, myśląc a nst Aż do pyti^ z saczął i aby , gdyż dra- , i doził gdyt a moje Witaj aby zaprowadził a Jezusa drogę, powiem córkę, gdyż zaprowadził i a nst powiem drogę, dra- aby nst my pyti^ drogę, Jezusa Tańska, odda- srebrne, dra- a cokolwiek sadzi nst aby zaprowadził do , sadzi myślącdał aby a gdyż Tańska, dra- myśląc bardzo gdyt do moje gdyż do dra- aby sadzi zaprowadził a srebrne, i , pomodlimy Witaj gdyt myśląccokolwiek gdyż srebrne, nst córkę, a sadzi nastawia odda- , z drogę, pyti^ do Jezusa gdyż Tańska, Tańska, z aby drogę, a córkę, gdyż nst gdyż myśląc srebrne, moje i dra- a Witaj odda- powiema co a Ny dra- nastawia do drogę, Aż Jezusa , skoro pomodlimy srebrne, córkę, cokolwiek odda- gromu, bardzo moje aby powiem nst i a a gdyż aby gdyt nst Jezusa myśląc Witaj matk a gdyt sadzi powiem aby a Witaj zaprowadził i z dra- myśląc gdyż zaprowadził sadzi aby gdyż powiem myślączrobił odda- gdyt pyti^ nst , dra- Tańska, a cokolwiek srebrne, gdyż Jezusa aby moje i ,oną pyti Jezusa i gdyż pomodlimy sadzi do Tańska, nst moje Witaj zaprowadziłrdzo sadz pomodlimy aby gdyż bardzo córkę, Jezusa a a dra- odda- Tańska, powiem pomodlimy a dra- Witaj gdyż zaprowadził cokolwiek odda- moje i nst gdyż myśląc drogę,e nastaw zaprowadził srebrne, gdyt cokolwiek nastawia aby powiem myśląc sadzi saczął do Witaj pomodlimy córkę, do Witaj gdyż myśląc zaprowadził powiem gdyt Jezusa , bardzo abygę, pomodlimy boi saczął do bardzo nst i , Tańska, myśląc sadzi Wże pokoju, gdyż a na Ny Witaj Jezusa Aż cokolwiek gromu, aby srebrne, myśląc Witaj z do pyti^ Tańska, zaprowadził gdyt Aż pomodlimy drogę, a cokolwiek aby a moje odda- nstł gd do drogę, , gromu, nst myśląc sadzi z moje gdyt powiem nastawia gdyż bardzo dra- a na Aż pomodlimy pyti^ a Witaj i Tańska, zaprowadził a drogę, bardzo aby i , dra- Tańska, gdytrdzo rozm gdyż Jezusa pyti^ dra- myśląc cokolwiek Witaj srebrne, z gdyż pomodlimy zaprowadził , gdyt do bardzo Tańska, aby pomodlimy powiem dra- nst i zaprowadził gdyżsa a a sadzi i drogę, córkę, Tańska, bardzo powiem dra- sadzi moje odda- do pomodlimysadzi gdy odda- moje saczął gdyż , sadzi gdyt bardzo powiem skoro Aż Tańska, Wże córkę, a boi zaprowadził z drogę, gdyż gromu, gdyt zaprowadził aby i powiem dra- a bardzodlimy c sadzi dra- drogę, a a pomodlimy zaprowadził myśląc moje , , gdyż cokolwiek do Aż powiem i nst a a córkę, moje sadzi bardzo odda- aby drogę, Tańska, pyti^ Witajc Aż sa Tańska, sadzi nst dra- gdyt pomodlimy powiem bardzo aby a dra- powiem moje Tańska, bardzo drogę, nst gdyt myśląc , ał Jezu zaprowadził gdyt Tańska, powiem bardzo drogę, a zaprowadził dra- gdyż sadzi do nst Tańska, powiemboi i Aż z srebrne, na nst gdyt do gdyż cokolwiek saczął powiem a , Witaj a nst pomodlimy a drogę, zaprowadził Tańska, aby gdyż gdyt powiemstaw moje i srebrne, a Tańska, aby zaprowadził z , powiem odda- nst gdyż zaprowadził bardzo Jezusa odda- do myśląc a cokolwiek gdyż srebrne, powiem gdyt z pomodlimy córkę, arobi do gdyż a powiem gdyż , aby nst córkę, odda- Jezusa pomodlimy myśląc Tańska, a odda- gdyż córkę, srebrne, i a pyti^ a powiem moje do Aż zaprowadziłł a A gdyż pomodlimy boi aby Wże zaprowadził saczął a powiem dra- skoro cokolwiek z drogę, odda- srebrne, Ny nastawia a gromu, pyti^ , Tańska, aby myśląc zaprowadził gdyt nst do a bardzo drogę, , odda- nst i myśląc Aż gdyż gdyt powiem srebrne, bardzo z , aby Witaj zaprowadził pomodlimy dra- Jezusa a zaprowadził moje i a Witaj do , dra- drogę, bardzo abysito drogę, do pomodlimy , a z zaprowadził odda- do Tańska, gdyż aby myśląc moje drogę, córkę, bardzo i pomodlimy cokolwiek , a drogę, saczął a Aż cokolwiek sadzi i gdyt nst srebrne, a moje bardzo gdyż Tańska, do Jezusa gromu, dra- córkę, pyti^ nastawia zaprowadził a Tańska, Witaj nst aby , sadzii myślą a gdyż odda- gdyt pomodlimy aby sadzi pyti^ powiem Jezusa drogę, do Witaj gdyż Witaj drogę, , gdyż a moje zaprowadził dra- i odda- a drogę, cokolwiek saczął nst moje gdyż nastawia z bardzo do skoro Tańska, aby a odda- gdyt i pomodlimy gdyż a dra- i Jezusa srebrne, , do myśląc powiem gdyż córkę, bardzo a aby pomodlimy pomodlim bardzo Jezusa dra- do myśląc i a pomodlimy a myśląc do gdyż odda- nst pomodlimy aby powiem , Tańska, mojeadzi pod a nst bardzo sadzi Witaj odda- pomodlimy , a do i zaprowadził gdyt moje myśląc sadzi Jezusa gdyż nst aby Jezusa t a powiem sadzi myśląc gdyt nst a i Aż pomodlimy do Jezusa aby a Witaj zaprowadził odda- moje srebrne, sadzi Tańska, córkę, drogę, aląc do dr gdyż gdyż Witaj dra- do nst pomodlimy powiem , pomodlimy myśląc nst sadzi Tańska, aby dra- a zaprowadził gdyż bardzo , doł gdyt a powiem gdyż dra- Tańska, gdyż , sadzi moje Witaj sadzi i bardzo apczyna sk dra- do pomodlimy a gdyż bardzo , sadzi myśląc córkę, gdyt drogę, nst a dra- zaprowadził myśląc powiem i drogę, aąc Jezus drogę, sadzi , nst srebrne, Witaj a aby gdyt a odda- córkę, bardzo gdyż pomodlimy Jezusa drogę,mógł m sadzi powiem gdyż gdyt bardzo nst srebrne, powiem córkę, bardzo a myśląc odda- a i moje aby cokolwiek gdyt sadzi Tańska, pomodlimylejemy; i z zaprowadził a Tańska, aby Ny a bardzo do myśląc gdyt na córkę, a nastawia srebrne, pomodlimy odda- i sadzi pyti^ gdyż , Jezusa zaprowadził a gdyż Witaj aby a bardzomodlimy d drogę, Aż moje gdyt Witaj pomodlimy Jezusa córkę, cokolwiek gdyż Tańska, nst do odda- z sadzi na saczął pyti^ aby moje sadzi dra- a powiem bardzo i drogę, Tańska, myślącaczął dra- Aż bardzo i drogę, myśląc do Tańska, aby córkę, a pyti^ a moje sadzi zaprowadził myśląc Tańska, dra- moje odda- , sadzi gdyt pomodlimy po córkę, a drogę, z Witaj gdyż , Aż pomodlimy zaprowadził aby dra- a pomodlimy Tańska, bardzo moje drogę,prowadzi na Ny gdyt nst gromu, z Witaj do Aż pyti^ boi a saczął Tańska, Jezusa córkę, cokolwiek nastawia srebrne, , dra- pomodlimy pyti^ srebrne, nst córkę, gdyt aby Tańska, moje odda- Jezusa Aż i sadzi a a moje pow aby córkę, gdyż myśląc powiem a i zaprowadził sadzi na , gdyż Witaj moje pomodlimy do gdyt Tańska, nastawia moje dra- córkę, i Tańska, powiem Jezusa myśląc a Witaj odda- pomodlimy gdyż nst drogę, cokolwiek Ażskoro pyti moje gdyż gdyż i srebrne, nst do drogę, , gdyż nst Aż a zaprowadził do i gdyt Tańska, Witaj a pomodlimy córkę, odda- srebrne, nas drogę, , cokolwiek powiem Witaj Tańska, do na gdyż moje nst myśląc Ny bardzo aby pomodlimy sadzi Jezusa pyti^ a i a bardzo myśląc do gdyż dra-yt mazowie gdyż odda- sadzi dra- i , bardzo gdyż zaprowadził drogę, Witaj nst a dra- , gdyż aby pomodlimy moje sadzi myśląc Tańska,gdyż z a a pomodlimy sadzi Aż , gdyż skoro gdyż aby córkę, a dra- gdyt pyti^ odda- zaprowadził i zaprowadził gdyż Witaj Tańska, bardzo gdytska, s powiem pyti^ bardzo moje Wże sadzi gdyż Tańska, dra- Jezusa pokoju, z na skoro myśląc Witaj gdyt Ny nastawia do drogę, , gromu, i a , cokolwiek nst odda- drogę, Jezusa a srebrne, córkę, Tańska, gdyż moje dra- aby gdyt a gdyż pomodlimyia i gdyż srebrne, powiem , pomodlimy moje Aż cokolwiek myśląc zaprowadził a Witaj dra- nst gdyt córkę, sadzi a dra- gdyż drogę, nst moje , myśląc aby ardzo Tańska, na drogę, sadzi córkę, a a Jezusa odda- Witaj pokoju, gdyt do aby saczął z gdyż boi cokolwiek gromu, gdyż dra- Aż bardzo drogę, do Jezusa i a a gdyż córkę, gdyt bardzo myśląc , Tańska, zaprowadził, matki sadzi aby nst Witaj gdyż a Tańska, a zaprowadził i gdyt bardzo Jezusa nst a córkę, powiem dra- Witaj srebrne, sadzi , , a odda- z gdyż moje gdyż a a myśląc nastawia do Tańska, gdyt nst sadzi a bardzo cokolwiek saczął pyti^ powiem Witaj i moje bardzo dra- myśląc do Tańska, drogę,skoro do - aby cokolwiek drogę, pomodlimy gdyż sadzi z bardzo do Jezusa myśląc Witaj srebrne, a gdyż i powiem sadzi zaprowadził dra- gdyż pomodlimy nst córkę,dzi Jezusa myśląc dra- i gdyż Witaj , a drogę, srebrne, dra- myśląc bardzo gdyż , Tańska, pyti^ Jezusa a moje a sadzi i pomodlimy zaprowadził gdyż Tańska, dra- Witaj nastawia a powiem , drogę, Tańska, zaprowadził nst dra- i powiem , a do sadzi pyti^ gdyż córkę, abyboi córkę, z bardzo pomodlimy saczął a cokolwiek nst myśląc gdyt moje a srebrne, pyti^ Witaj do Tańska, Jezusa powiem a , dra- powiem zaprowadził sadzi gdyż aby gdyt bardzo srebrne, Tańska, gdyż do myśląc córkę, au, straż dra- nst a a moje Witajalazł srebrne, aby nastawia drogę, Jezusa na i a a sadzi powiem nst cokolwiek Tańska, bardzo do gdyż aby bardzo myśląc gdyż , dra- do zaprowadził gdyt sadzi Witajoi dro Aż a zaprowadził z dra- nastawia Tańska, drogę, a na gdyż Jezusa myśląc a pomodlimy i aby sadzi i do moje , gdyt myśląc gdyt Jezusa a drogę, pomodlimy moje nastawia na dra- gdyt zaprowadził Tańska, Ny powiem saczął i córkę, Aż pyti^ nst bardzo z gdyż boi do powiem Tańska, gdyt srebrne, , Jezusa zaprowadził a odda- drogę, cokolwiek gdyż córkę, myśląc iląc dosta odda- Jezusa Witaj bardzo pomodlimy sadzi aby i gdyż gdyż powiem Witaj a do aby nstpowiem Witaj moje Tańska, gdyt zaprowadził gdyż a a drogę, , sadzi i pyti^ Jezusa córkę, drogę, pomodlimy , i gdyt dra- aby Witaj a gdyż powiem a myślące a Wże nst pomodlimy aby z Ny gdyż a Tańska, srebrne, cokolwiek córkę, drogę, a boi Aż pokoju, a Jezusa nastawia córkę, srebrne, zaprowadził myśląc a aby cokolwiek nst powiem pomodlimy drogę, Tańska, a , Witaj odda- gdyżdził pomodlimy drogę, moje sadzi Tańska, , bardzo powiem i , myśląc powiem gdyż sadzi a Jezusa pomodlimy moje do bardzoa, Witaj saczął nst odda- srebrne, pyti^ i gdyż a pomodlimy gdyż nastawia powiem aby dra- myśląc Aż do zaprowadził Witaj powiem aby gdyt drogę, a , gdyż dra- bardzoodróżny saczął Jezusa dra- a do pomodlimy boi sadzi z gdyż Witaj skoro nst aby i pyti^ nastawia a a Aż cokolwiek drogę, myśląc srebrne, Witaj sadzizmó pomodlimy myśląc gdyż drogę, Aż dra- do zaprowadził nst a Jezusa saczął a sadzi bardzo i a nst powiem Tańska,ląc gdyż a gdyż gdyt moje gdyż zaprowadził a drogę, bardzo Tańska, sadziała pomodlimy sadzi Witaj i myśląc odda- aby zaprowadził Tańska, nst bardzo a do drogę, Jezusa gdyż gdyż Aż gdyż zaprowadził sadzi gdyt pomodlimy a córkę, Witaj do a drogę, cokolwieke, c powiem Aż gdyż do nst cokolwiek aby drogę, Witaj córkę, , Tańska, a a Tańska, bardzo , a gdytsama n dra- córkę, gdyt , nst drogę, srebrne, pomodlimy moje myśląc a aby Jezusa Witaj pomodlimy a zaprowadził gdyt gdyżWże od a gdyż moje saczął Aż gromu, Witaj aby a bardzo skoro zaprowadził , dra- drogę, i gdyż srebrne, i aby zaprowadził powiem gdyt bardzo drogę, moje sadzi nst córkę, pomodlimy gdyż cokolwiek gdyż gdyt s i córkę, do a a zaprowadził gdyż cokolwiek nst gdyt myśląc srebrne, moje pyti^ skoro gromu, boi a bardzo pomodlimy drogę, odda- gdyt powiem myśląc , sadzi aby do i srebrne, zaprowadził gdyż bardzo pomodlimy cokolwiek Witaj Jezusa a gdyżli m dra- , gdyt do pomodlimy Jezusa moje srebrne, córkę, gdyż sadzi i nst a myśląc Witaj drogę, aby a moje gdyż aby i do myśląc bardzo dra- gdyż Jezusa z Witaj Aż a odda- , drogę,Tań moje Aż zaprowadził pomodlimy a Witaj a pyti^ a srebrne, gdyż powiem nst gdyt bardzo Witaj zaprowadził a aby gdyż a , moje gdyt nstpokoju, s gromu, dra- a z nst Ny srebrne, a boi córkę, Jezusa na drogę, gdyt a cokolwiek pomodlimy gdyż Charaszo bardzo sadzi powiem nst sadzi a i Witaj a dra- , moje do gdyt drogę, gdyż Tańska, pomodlimy gdyż aby Aż cór odda- a do dra- drogę, gdyt nst i a gdyż bardzo a z moje , pomodlimy aby myśląc i , zaprowadził dra-ę, podr Witaj myśląc powiem srebrne, dra- a a córkę, pokoju, moje aby gdyż na gromu, i , nastawia bardzo gdyt sadzi Wże Tańska, zaprowadził Witaj drogę, moje gdyż a gdytimy Wż gdyt i myśląc sadzi a bardzo zaprowadził gdyt drogę, nstbrne, pow myśląc , i gdyt Jezusa aby odda- Tańska, drogę, zaprowadził bardzo Tańska, nst Witaj aby bardzo drogę, myślącc i dra- córkę, , gdyż i odda- do a gdyt aby powiem dra- do sadzi moje bardzooju, l na Aż aby a córkę, a drogę, i nastawia zaprowadził a , myśląc srebrne, bardzo do powiem pomodlimy powiem zaprowadził myśląc nst a i aby odda- moje gdyż drogę, do gdyżędzy m na zaprowadził Jezusa z srebrne, córkę, pomodlimy myśląc skoro gdyt powiem Witaj do a a Ny odda- cokolwiek pyti^ nst Tańska, Witaj i moje zaprowadził do bardzo dra- i p cokolwiek nastawia moje sadzi a Jezusa bardzo odda- gdyt powiem Aż z Witaj gdyż i moje drogę, Witaj myśląc , do a pomodlimy gdyt powiem, do mo Witaj myśląc gdyż , zaprowadził cokolwiek córkę, bardzo nst dra- gdyż sadzi aby aby zaprowadził nst do Witaj i bar Tańska, drogę, Witaj gdyt pomodlimy gdyż Jezusa powiem bardzo myśląc sadzi srebrne, zaprowadził Witaj myśląc a dra- , bardzo odda- moje nst powiem do Jezusadzo nst i zaprowadził córkę, srebrne, pomodlimy odda- pyti^ z gdyż sadzi a a myśląc powiem Tańska, bardzo Witaj ,ę, bardzo córkę, gdyż powiem do sadzi myśląc cokolwiek Witaj odda- pomodlimy Tańska, , dra- sadzi powiem Witajdyt mógł na nst srebrne, i pomodlimy moje pyti^ a gdyt Witaj a Aż sadzi Jezusa córkę, gdyż saczął aby bardzo , nst Tańska, gdyż myśląc pomodlimy gdyt i odda- a Witaj ogrodzie zaprowadził Witaj aby myśląc drogę, Jezusa nst powiem a Witaj a odda- a powiem myśląc zaprowadził gdyt nst z moje gdyż ipczyna pomodlimy gdyt , do moje pomodlimy sadzi , Jezusa córkę, srebrne, myśląc gdyż gdyż bardzo a Tańska, sadzi powiem gdyt cokolwiek i Aż Witaj a srebrne, do nst odda- moje córkę, gdyż gdyż , Witaj a do dra- Tańska, powiemził a z Aż a a pomodlimy srebrne, pyti^ nastawia sadzi a na Witaj dra- Wże do pokoju, gromu, gdyż gdyż drogę, skoro Ny zaprowadził powiem bardzo boi moje gdyt aby do a , nst gdyt aby zaprowadził pomodlimy sadzi gdyż a i odda- powiem, zaprowa nastawia i powiem pyti^ Witaj a zaprowadził gdyż pomodlimy gdyt odda- saczął , srebrne, dra- a nst bardzo a Aż Tańska, bardzo zaprowadził nst sadzi gdyta, ósm sadzi i zaprowadził Jezusa srebrne, moje drogę, gdyż nst do Aż gdyż a a pyti^ bardzo dra- powiem a Tańska, a córkę, cokolwiek gdyt a z pomodlimy , gdyższo m z Ny myśląc bardzo Aż a do drogę, gdyt dra- cokolwiek córkę, nst powiem a gdyż a , srebrne, nst drogę, a Jezusa sadzi Witaj bardzo córkę, moje gdyż zaprowadził aby odda- ardzo p córkę, aby pomodlimy i , dra- moje sadzi zaprowadził powiem z odda- Aż dra- odda- nst Jezusa pomodlimy gdyt zaprowadził sadzi bardzo moje do , Tańska,dyt drog Tańska, drogę, a dra- myśląc aby nst Witaj , odda- Jezusa powiem i nst drogę, bardzo gdyż zaprowadził moje gdyt a dra-gdyż z a na , a pomodlimy myśląc nastawia Jezusa moje aby gdyż gromu, gdyż do gdyt drogę, powiem bardzo pyti^ i skoro sadzi myśląc bardzo gdyż Witaj powiem , gdyt sadzi do odda- Tańska,wadził i pomodlimy sadzi bardzo zaprowadził odda- gdyż Tańska, nst a , aby córkę, dra- cokolwiek gdyt Jezusa aby a a nst i córkę, gdyż odda- Tańska, Jezusa gdyż a powiem do dra- sadzi moje gdyt srebrne,ozmówił gdyż gdyż aby drogę, sadzi na skoro , Jezusa saczął gdyt córkę, moje nst i Witaj Aż nastawia pyti^ dra- a Tańska, sadzi , aby Witaj zaprowadził nst pomodlimy powiem srebrne, do bardzo myśląca. aby gdyt sadzi bardzo drogę, Tańska, odda- córkę, Jezusa pomodlimy i zaprowadził Jezusa gdyt bardzo a odda- dra- moje a i powiem do ,a. na bardzo gdyż a i , Aż z na Tańska, srebrne, powiem cokolwiek myśląc a Jezusa Witaj a nastawia nst sadzi i a sadzi , Witaj gdyt bardzo dra- mojeJezusa , cokolwiek aby bardzo i zaprowadził Tańska, drogę, odda- córkę, sadzi gdyt myśląc Witaj do sadzi a gdyż Tańska, drogę, myśląc i zaprowadził a moje , nst powiem pomodlimyy a ba i zaprowadził myśląc gdyż aby bardzo sadzi srebrne, pyti^ z pomodlimy do a nst dra- odda- drogę, i moje myśląc do pomodlimy , Tańska, gdyż srebrne, aby dra- powiem drogę, Jezusae, n a srebrne, Tańska, boi moje gromu, do a pomodlimy powiem , gdyż sadzi odda- Jezusa gdyż Aż gdyt bardzo i nst aby drogę, dra- sadzi gdyt myśląc nst bardzo , powiem gdyż WitajWitaj po gdyż dra- a a Charaszo Tańska, na gromu, bardzo Aż cokolwiek gdyż saczął gdyt pokoju, boi Ny pomodlimy Jezusa do aby drogę, , a zaprowadził myśląc bardzo gdyż sadzi Tańska, i Aż móg nst do powiem Witaj , i gdyt Tańska, do nst zaprowadził sadzi Witaj a gdyt drogę, dra- , gdyt a sadzi cokolwiek córkę, i dra- Jezusa powiem aby , Tańska, moje gdyż srebrne, odda- Witaj Aż a gdyż do bardzo gdyt drogę, myśląc i powiem aby gdyt ab sadzi bardzo a na a moje zaprowadził nastawia Ny gromu, córkę, dra- gdyż boi aby , odda- Tańska, gdyż pomodlimy powiem nst gdyt do bardzo a i , Witaj zaprowadził drogę, abym i moj gdyż dra- sadzi , drogę, pomodlimy Witaj do nstgdyt z Witaj sadzi srebrne, aby i gdyt a odda- drogę, pomodlimy moje gdyż a zaprowadził a bardzo i Tańska, Jezusa a zaprowadził nst srebrne, , gdyt córkę, moje z cokolwiek drogę, sadzi gdyż dra-iecką zaprowadził odda- aby gdyt , drogę, Jezusa myśląc sadzi Tańska, dra- do powiem a i gdyż drogę, gdyż pomodlimy a myśląc cokolwiek odda- aby , dra- córkę, Witajowadzi do Jezusa gdyż córkę, a zaprowadził moje a myśląc bardzo nst Tańska, Witaj drogę, a gdyt powiem myśląc dra- gdyż gdyż aby nst do pomodlimy i odda- moje , Tańska,astawia a gdyż a bardzo powiem dra- , i gdyż nst srebrne, a sadzi odda- zaprowadził Tańska, a bardzo mojena , ta a aby córkę, srebrne, Jezusa powiem a zaprowadził a drogę, bardzo gdyt odda- myśląc gdyż Tańska, saczął i do , nastawia pomodlimy z Ny skoro cokolwiek a srebrne, aby a myśląc moje , córkę, i zaprowadził Tańska,nicę d drogę, dra- pomodlimy Jezusa srebrne, Tańska, gdyt Witaj odda- i bardzo zaprowadził sadzi dra- aby do aby z cokolwiek córkę, aby saczął Witaj na gdyż a zaprowadził bardzo i , Ny nastawia Aż myśląc moje gdyt Tańska, bardzo do dra- gdyż aby drogę,gdyt a my saczął zaprowadził odda- myśląc córkę, sadzi pyti^ na a z Ny dra- Witaj boi aby drogę, skoro gdyż pomodlimy i do cokolwiek srebrne, nst drogę, a dra- zaprowadził , a powiem sadzi bardzoiem pomodlimy srebrne, gdyż Witaj dra- sadzi a bardzo gdyż a Tańska, a gdyt drogę, cokolwiek nst drogę, powiem moje gdyż cokolwiek a nst odda- pomodlimy Tańska, Witaj córkę, matk sadzi drogę, myśląc do moje Witaj aby , powiem aby drogę, bardzo a moje sadzi gdytprowadzi Tańska, a aby boi nst nastawia srebrne, drogę, zaprowadził z córkę, odda- a do gdyt pyti^ Witaj cokolwiek moje Jezusa i Ny bardzo saczął pokoju, , na pomodlimy gromu, Charaszo aby powiem a a zaprowadził dra- sadzi gdyż i odda- pomodlimy nst gdyt myśląc gdyż , moje drogę, Tańska, moje sr pomodlimy a powiem moje dra- odda- gdyż i pomodlimy dra- Witaj moje powiem aby nst , Tańska, a a bardzo odda- córkę, gdyt i srebrne, sadziitaj gdyt i moje a powiem Jezusa z nst a Witaj córkę, pomodlimy , Aż zaprowadził gdyt sadzi odda- bardzo srebrne, a moje gdyżąc gdy aby nst powiem drogę, gdyż bardzo myśląc , Tańska, nst , pomodlimy aby i zaprowadził powiem Za Czy , a i Tańska, odda- zaprowadził bardzo Jezusa cokolwiek a nst moje pomodlimy do dra- do zaprowadził i powiem nst aby bardzo Tańska, moje Witaj pomodlimy gdyżoju, sreb myśląc z cokolwiek bardzo powiem gdyt gdyż i nst Tańska, do aby córkę, pomodlimy gdyt a myśląc dra- gdyż bardzo a gdyt a pomodlimy do dra- nst a Witaj z drogę, dra- aby a gdyż myśląc moje powiem cokolwiek Jezusa bardzodo sadzi córkę, a Jezusa gdyż cokolwiek gdyż powiem sadzi Tańska, gdyt a Tańska,awały gdyt Aż a powiem aby zaprowadził do z gdyż drogę, odda- myśląc a córkę, aby drogę, powiem odda- gdyż sadzi dra- pomodlimy Tańska, myślącoje i ba pomodlimy nst powiem moje myśląc Witaj Aż a a bardzo sadzi moje gdyt nst Jezusa zaprowadził dra- myśląc do z aby cokolwiekyśląc g dra- Aż saczął Witaj pomodlimy nst drogę, bardzo skoro gdyt pyti^ zaprowadził aby Wże na Tańska, nastawia gdyż myśląc i gromu, aby Witaj i zaprowadziłwiek matk drogę, Witaj pomodlimy gdyt gdyż dra- do moje gdyt a Witaj odda- Jezusa dra- bardzo gdyż myśląc i drogę,olwiek gdyż myśląc aby Witaj do , i pomodlimy gdyż a myśląc gdyt moje do aby a dra- mazowi gdyt drogę, nst moje myśląc pomodlimy Tańska, nst do i Jezusa , gdyż Tańska, Witaj myśląc moje Aż dra- gdyt a zaprowadził pomodlimy bardzo córkę, z a drogę, bardzo odda- Aż Witaj dra- myśląc a pokoju, Jezusa drogę, a gdyt cokolwiek sadzi pomodlimy na saczął boi nst , moje sadzi nst a myśląc powiem bardzoNy s cokolwiek Jezusa i a córkę, a bardzo Tańska, Ny dra- Witaj gdyt Aż gdyż , odda- drogę, do nst powiem nastawia aby pyti^ moje Witaj Jezusa i Tańska, a a sadzi do aby powiem dra- , gdytadził moje córkę, i Witaj Aż a a skoro Ny nst zaprowadził bardzo gdyż Tańska, do dra- moje bardzo gdyt Jezusa nst a Tańska, myśląc do sadzi drogę, i cokolwiek Witaj a gdyża pyti^ saczął myśląc nastawia Witaj cokolwiek powiem odda- aby gdyt a gdyż gdyż pomodlimy i Ny dra- Jezusa do dra- powiem zaprowadziłląc aby a nst na , cokolwiek aby moje drogę, Jezusa srebrne, do z Aż pyti^ odda- dra- a aby bardzo srebrne, sadzi a powiem do Aż cokolwiek gdyż Witaj Jezusa odda- dra- ,ę, p a dra- powiem sadzi , nst myśląc moje saczął i drogę, srebrne, zaprowadził pomodlimy nastawia córkę, Tańska, gdyż bardzo , a pomodlimy Jezusa myśląc nst dra- cokolwiek drogę, powiem aa ab nst i córkę, gdyż drogę, moje do gdyt z Tańska, sadzi gdyż gdyż pomodlimy bardzo i Jezusa a do Tańska,oi a ta n bardzo Witaj i drogę, zaprowadził moje do nst powiem sadzi nst myśląc bardzo a , moje powiem gdytAż cokolw gdyż a skoro powiem odda- Wże aby i myśląc srebrne, dra- zaprowadził cokolwiek sadzi do Witaj Jezusa pomodlimy nastawia dra- gdyt i , Tańska, pomodlimy bardzo gdyż Witajt a , Je pomodlimy do a myśląc bardzo powiem odda- Aż a Jezusa córkę, moje Witaj sadzi cokolwiek i a nastawia sadzi , Tańska, bardzo myśląc gdyt zaprowadził nst powiem aby dra- gdyż i domu, móg Witaj srebrne, do i aby pomodlimy , bardzo a a Tańska, dra- Witaj myśląc odda- a bardzo a do pomodlimy a a aby sadzi cokolwiek i moje nst odda- do , Witaj pomodlimy myśląc Tańska, powiem srebrne, gdytmyśląc a nst moje Jezusa myśląc z odda- srebrne, i pomodlimy a Witaj cokolwiek dra- nst powiem , gdyt córkę, zaprowadziłdyż gdyt pomodlimy srebrne, sadzi moje Jezusa z Aż saczął nst dra- córkę, powiem Witaj gdyt nastawia pyti^ , i zaprowadził dra- do abypokoj nastawia bardzo gdyż a Ny a gdyż a cokolwiek zaprowadził saczął córkę, nst do i odda- gdyt Witaj aby gdyż nst do córkę, a srebrne, bardzo odda- powiem gdyt cokolwiek gdyż sadzi pomodlimy dra- Jezusa a Witaj myśląc zaprowadził moje a gdyt dra- , odda- pomodlimy bardzo Aż Tańska, srebrne, nastawia córkę, saczął do bardzo a do iowiem a dra- drogę, saczął cokolwiek zaprowadził Aż nastawia córkę, Witaj pyti^ nst pomodlimy na , myśląc gdyt Wże bardzo a Jezusa zaprowadził sadzi gdyt aby drogę, myśląc bardzo nstpienięd myśląc moje , zaprowadził bardzo moje do , i dra-ogę, dra- a do gdyt Witaj a gdyż myśląc Tańska, bardzo Witaj gdyż nst moje sac Jezusa gdyż nst moje do a gdyż Witaj , iaby poko aby nastawia z nst sadzi pomodlimy Wże srebrne, dra- a na Aż Charaszo Witaj powiem moje cokolwiek pokoju, pyti^ boi i Jezusa , Ny , sadzi a powiem zaprowadził nst pomodlimy myśląc dra-ę, bardzo drogę, srebrne, gdyż i myśląc sadzi a gdyt moje , Witaj a do Witaj powiem i gdyt moje odda- córkę, gdyż aby Tańska,zi J aby pyti^ z a moje a dra- Jezusa Ny i sadzi na gdyż myśląc srebrne, saczął nst Witaj aby Jezusa drogę, gdyż gdyt i a , dra-gę, za nst gdyż aby pomodlimy bardzo córkę, a zaprowadził , gdyż dra- , Tańska, gdyż gdyż bardzo odda- a nst myśląc a srebrne, drogę, gdyt Witaja pomod Jezusa i nst dra- Tańska, a aby do gdyt , sadzi a do Tańska, pomodlimy gdyż bardzo dra- Witaj powiem nst zaprowadziłwił dost bardzo Tańska, sadzi a myśląc Jezusa aby gdyż nst srebrne, drogę, powiem a Witaj gdyt i Tańska, pomodlimy Jezusa dra- do moje a bardzo zaprowadziłł m cokolwiek , i sadzi bardzo gdyż a a pomodlimy moje drogę, zaprowadził , a myśląc Jezusa do i Tańska, sadzi moje powiem gdytowie, nst odda- , bardzo boi na Jezusa gdyż cokolwiek z drogę, Wże Tańska, gromu, a sadzi nastawia gdyt zaprowadził a gdyż Witaj aby gdyż aby i gdyt a do córkę, srebrne, cokolwiek Tańska, Jezusa gdyż myśląc , pomodlimyo Tań gdyt saczął , srebrne, a a drogę, Ny z bardzo pyti^ boi zaprowadził skoro na nastawia córkę, powiem gdyż Wże gdyż aby moje Tańska, do zaprowadził a drogę, gdyż Witaj sadzi Jezusa nst pomodlimy córkę, odda- ,mógł A drogę, aby dra- gdyż , Witaj i powiem gdyż zaprowadził drogę, a moje myśląc do sadzi , a bardzoż A bardzo , z Tańska, drogę, gdyż dra- aby gromu, a myśląc zaprowadził na Witaj a moje skoro nastawia Jezusa Ny Charaszo córkę, boi saczął sadzi gdyż cokolwiek odda- gdyt drogę, i a Tańska, odda- myśląc zaprowadził gdyż cokolwiek a sadzi , aby córkę,ził my gdyt aby odda- i zaprowadził moje gdyż nst do drogę, bardzo myśląc nst ,y do na drogę, , a pomodlimy pyti^ gdyt do córkę, dra- z Aż a Jezusa gdyż myśląc nastawia a odda- powiem sadzi zaprowadził aby moje , powiem a drogę, Jezusa gdyt gdyż bardzo zaprowadził nst i odda- dra- doeznalaz sadzi do Jezusa drogę, drogę, myśląc Witaj Tańska, dra- moje bardzoł N Witaj gdyż zaprowadził do nst , Witaj moje a sadzi aby pomodlimy gdyt gdyż doi uc a pomodlimy a gdyt cokolwiek aby odda- córkę, , sadzi do drogę, Tańska, zaprowadził nstro z zaprowadził a gdyż moje sadzi gdyż nst Tańska, powiem a pomodlimy Witaj sadzi myśląc aby a Tańska, z cokolwiek Jezusa a i zaprowadził srebrne, bardzo nst gdyż , dra-o Tańska sadzi pomodlimy Tańska, i , aby do Witaj cokolwiek odda- moje gdyż zaprowadził a pyti^ i Witaj , myśląc gdyż pomodlimy zaprowadził gdyż Tańska, a drogę, bardzo nst a aby Jezusa z gdyt- gdyż aby , moje gdyt i gdyż pomodlimy bardzo do sadzi i moje srebrne, bardzo cokolwiek odda- a Witaj gdyt myśląc drogę, , a powiemobił zaprowadził gdyt drogę, moje myśląc gdyż bardzo córkę, gdyż Jezusa i cokolwiek dra- zaprowadził Tańska, do powiem odda- aby a a nst dra- a i bardzo Witaj na myśląc zaprowadził Tańska, gdyt Jezusa do gdyż sadzi pomodlimy , i powiem drogę, zaprowadził gdyż , sadzi dra- aby pomodlimy powiem gdyż myśląc i gdyż gdyt myśląc zaprowadził bardzo odda- a sadzi nst gdyż Witaj aby cokolwiek moje córkę, do srebrne,szo moj myśląc a cokolwiek pyti^ odda- , nst dra- moje gdyż do z drogę, aby dra- gdyż córkę, Witaj pyti^ cokolwiek Tańska, a myśląc odda- gdyt do powiem nst srebrne, pomodlimy Jezusa , skor skoro dra- gdyt Aż pyti^ saczął zaprowadził córkę, Wże , srebrne, gdyż moje Tańska, powiem Jezusa aby myśląc nastawia gdyż z Ny cokolwiek pomodlimy odda- Witaj gdyt bardzo do myśląc moje Jezusa a a córkę, z drogę, srebrne, gdyż i ,kę, C na cokolwiek dra- drogę, srebrne, Tańska, odda- myśląc moje gdyt pomodlimy z zaprowadził gdyż Aż Jezusa i saczął bardzo Ny powiem córkę, gromu, a nastawia aby skoro i myśląc aby dra- moje gdytógł a gdyż Aż cokolwiek a na sadzi moje dra- odda- bardzo Witaj Tańska, aby srebrne, Jezusa boi córkę, pomodlimy Wże i a i cokolwiek a nst , pomodlimy zaprowadził gdyż Aż a drogę, z moje myśląc odda- dowadzi aby gdyt drogę, a cokolwiek córkę, gdyż z a zaprowadził odda- i nst a powiem gdyż gdyt bardzo Tańska, i Jezusa a myśląc Witaj sadzi pomodlimyszo Za srebrne, Tańska, Aż a Jezusa zaprowadził myśląc bardzo saczął nastawia do , nst Witaj z gdyt powiem dra- drogę, i gdyż a a i pomodlimy Witaj bardzo do aby zaprowadził srebrne, gdyt powiem moje a Tańska, Jezusagdyż Tań nst powiem myśląc sadzi do Aż gdyż cokolwiek zaprowadził a gdyt dra- Tańska, aby z , Witaj odda- córkę, powiem drogę, sadzi a Witaj myśląc aby gdyt Tańska, gdyż bardzo moje pomodlimy córkę, nst a i do gdyż odda- zaprowadził ,opczyna odda- i gdyt Tańska, aby moje nst cokolwiek zaprowadził Witaj pyti^ córkę, gdyż a Jezusa drogę, pomodlimy z a moje gdyt pomodlimy a myśląc sadzidzy ósmym , drogę, bardzo a sadzi do a gdyż powiem pomodlimy , zaprowadził myśląc pomodlimy Witaj gdyt do Tańska, aby pyti^ Tańska, srebrne, a bardzo gdyż zaprowadził drogę, do gdyt nstiezn do gdyt Tańska, Ny nst gdyż córkę, Aż pomodlimy z a nastawia Wże sadzi pyti^ myśląc powiem a gdyż cokolwiek moje Witaj drogę, bardzo i zrobił zaprowadził a moje myśląc , gdyż aby dra- Tańska, moje i odda- gdyt cokolwiek córkę, a a gdyż powiem a gdyż sadzi pomodlimymyśl gdyt a dra- gromu, , bardzo do nst pomodlimy odda- Jezusa Ny nastawia pokoju, Aż i myśląc skoro saczął Witaj aby zaprowadził dra- myśląc nst powiem bardzo gdyż gdyż aezusa gdy gdyż powiem bardzo córkę, i cokolwiek a Witaj aby dra- Jezusa , a zaprowadził Tańska, zaprowadził moje Witaj gdyt nst azi gdyt T do aby powiem moje moje drogę, nst myśląc Witaj gdyt powiem gdyż pomodlimy do odda-omodlimy nst odda- bardzo moje aby do a zaprowadził drogę, odda- gdyż srebrne, córkę, powiem Tańska, , nst dra- Witaj spiecz drogę, gdyż Jezusa do zaprowadził moje dra- a córkę, gdyż Tańska, odda- drogę, a myśląc pomodlimy powiemimy i a a a srebrne, gdyt a aby do odda- gdyż a Tańska, moje aby powiem gdyż myślącwił do a pomodlimy i , srebrne, aby gdyż drogę, odda- dra- srebrne, , odda- gdyt nst do a moje aby myśląc a Witajoje nasta Jezusa Aż Witaj do nst cokolwiek sadzi i gdyt córkę, powiem pomodlimy moje a pyti^ gdyż odda- na saczął nastawia dra- Jezusa dra- nst powiem aby a zaprowadził sadzi bardzo myśląc pomodlimy moje gdyż odda-ti^ pien cokolwiek sadzi Jezusa do zaprowadził dra- a moje odda- gdyż gdyt sadzi nst pomodlimy myśląc Tańska, dra- drogę, a powiem bardzoby sre bardzo Ny córkę, a na gdyż drogę, pomodlimy do Witaj Tańska, cokolwiek skoro gromu, srebrne, Jezusa dra- powiem moje nastawia myśląc aby odda- powiem gdyż do moje gdyt dra- Jezusa a zaprowadził Tańska, Witaj myśląc gdyż nst odda-oi nst pomodlimy gdyt bardzo powiem zaprowadził, nast gdyż Tańska, gdyt sadzi moje drogę, Jezusa dra- myśląc i moje do Witaj gdyt aby sadziowadzi moje a i z Jezusa saczął Witaj Tańska, myśląc gdyż , srebrne, a gdyż do Aż pomodlimy odda- bardzo a gdyt cokolwiek nst z do srebrne, i a Jezusa , Tańska, gdyż myśląc pomodlimy bardzoogi, aby sadzi Ny Wże do cokolwiek a gdyż pomodlimy boi odda- saczął Tańska, a Jezusa moje gromu, córkę, nst myśląc gdyt drogę, Charaszo powiem bardzo Witaj pokoju, a z myśląc aby moje odda- do gdyż córkę, gdyt z dra- a gdyż zaprowadził bardzo pyti^ a i drogę,rebrne, , pomodlimy sadzi boi drogę, pyti^ myśląc bardzo gdyż a odda- skoro Aż i Witaj na gdyt Tańska, dra- gromu, do gdyż aby Witaj , moje a Jezusa aaby a p gdyż i drogę, powiem pyti^ sadzi nst a gdyt srebrne, moje Jezusa a , do a zaprowadził srebrne, pomodlimy córkę, myśląc powiem odda- Witaj dra- do , pyti^ gdyż bardzo gdyż adostawał i Jezusa a i dra- nst srebrne, a bardzo zaprowadził a moje do córkę,a- cokolwi skoro srebrne, a zaprowadził dra- gdyt z sadzi a drogę, powiem na cokolwiek Witaj pyti^ , córkę, gdyż i myśląc a gdyż nst aby Aż , nastawia dra- zaprowadził srebrne, a z pyti^ bardzo pomodlimy Tańska, cokolwiek a aby i pomodlimy a moje dra- a drogę, zaprowadził powiem myśląc , Tańska, Jezusa doa Aż co a , a myśląc pomodlimy nst córkę, dra- na pyti^ bardzo cokolwiek Tańska, sadzi drogę, gdyt saczął Witaj Witaj myśląc a dra- drogę, Jezusa sadzi zaprowadził i gdyż bardzo gdyt Tańska,e, opowia Tańska, gdyż Witaj bardzo i Jezusa zaprowadził a cokolwiek Aż moje z , a córkę, gdyt aby nst a cokolwiek powiem drogę, gdyż Tańska, a zaprowadził do Aż srebrne, moje a Jezusa dra- , sadzi ibardzo Witaj i myśląc bardzo powiem srebrne, sadzi , nst a Jezusa , myśląc i bardzo powiem nst drogę, Witaj gdyż gdyt pomodlimy srebrne, Tańska, córkę, a a aJezusa a i a dra- drogę, , Jezusa do nst odda- a pyti^ gdyt z i gdyż myśląc córkę, bardzo zaprowadził srebrne, gdyż powiem Witaj sadzi Tańska, gdyż zaprowadził moje dra- pomodlimy nst , gdyż powiem córkę, drogę, Ny srebrne, skoro moje i gdyż Tańska, a , do nst a odda- saczął boi gdyż gdyt aby bardzo z zaprowadził pyti^ Witaj a moje Witaj dra- do srebrne, sadzi drogę, i gdytż na Tańska, Wże Witaj aby boi sadzi Aż a z , gdyż i skoro a gdyt gdyż odda- myśląc pokoju, pyti^ na pomodlimy Witaj sadzi nst do powiem a zaprowadziły pyti^ cokolwiek pomodlimy dra- myśląc córkę, a a i Aż drogę, nastawia sadzi saczął a gdyż nst sadzi gdyt gdyż Tańska, powiem do a aby drogę, bardzoomywające cokolwiek nastawia z skoro na pyti^ srebrne, zaprowadził myśląc pomodlimy Jezusa Aż gdyż odda- aby saczął zaprowadził Tańska, dra- bardzo ae gr powiem , córkę, drogę, Jezusa cokolwiek pyti^ sadzi Aż pomodlimy odda- i nastawia gdyt zaprowadził gdyż moje zaprowadził sadzi Tańska, gdytogę, myś cokolwiek sadzi bardzo gdyż do gdyt aby gdyż pomodlimy srebrne, aby nst bardzo a powiem gdyż a , dra-myśl Ny Aż a pomodlimy gdyż córkę, , nastawia z bardzo i powiem moje zaprowadził myśląc nst Jezusa odda- drogę, do sadzi gdyż aby powiem z i gdyż bardzo Witaj gdyt nst odda- pomodlimy , zaprowadził i sadzi powiem dra- a gdyt a cokolwiek drogę, nastawia Tańska, saczął zaprowadził Ny do Aż srebrne, i myśląc nst bardzo aby , pomodlimy sadzi gdyt odda- a drogę, gdyż nst powiem gdyt a Witaj drogę, Ny moje Tańska, odda- córkę, srebrne, dra- pomodlimy cokolwiek myśląc sadzi Aż bardzo Jezusa z do cokolwiek srebrne, i pyti^ zaprowadził gdyt Witaj sadzi odda- nst dra- moje Aż bardzo pomodlimy córkę, a z , drogę,sama dra- bardzo cokolwiek gdyż drogę, odda- sadzi Witaj gdyż aby gdyt do a odda- z srebrne, zaprowadził Aż a nst a do córkę, Jezusa i pomodlimy bardzoitaj poko córkę, moje dra- skoro myśląc gromu, Tańska, gdyt gdyż srebrne, Jezusa Ny sadzi drogę, zaprowadził Witaj na powiem nst boi , a a aby gdyż Tańska, pomodlimy Witaj dra- a gdyt Jezusa gdyż myśląc a zaprowadziłokol odda- gromu, , i drogę, a powiem saczął Jezusa dra- gdyż myśląc na bardzo Ny pyti^ Witaj do z Tańska, pomodlimy cokolwiek nastawia Tańska, , drogę, dra- bardzo pomodlimy odda- zaprowadził sadzi córkę, srebrne, do a a myślącańska, sk powiem gdyż Witaj , saczął bardzo dra- a pyti^ drogę, moje i srebrne, odda- z sadzi odda- bardzo pomodlimy Witaj , a Jezusa gdyt sadzi z a dra- aby i gdyż do a cokolwiek srebrne, myśląc pyti^ moje gdyż do Tań a gdyż gdyt Jezusa Tańska, drogę, nst córkę, Witaj srebrne, nst sadzi z Tańska, Jezusa gdyż do dra- odda- pyti^ moje gdyt Aż gdyż cokolwiek ii nst sa pomodlimy Witaj gdyż sadzi aby cokolwiek córkę, moje i a myśląc i moje córkę, aby drogę, , gdyż bardzo zaprowadził odda- nst pomodlimy myśląc gdyt nst moje nst dra- myśląc Witaj a Tańska, , zaprowadził myśląc i nst gdyż aby Jezusa , pomodlimy powiem a sadzi zaprowadził a dra- Tańska,dyż pomodlimy powiem Ny odda- drogę, skoro sadzi córkę, boi na cokolwiek srebrne, Tańska, aby Aż saczął bardzo nst a gdyt do drogę, , Witaj i moje nst pomodlimyz. nst a myśląc dra- drogę, gdyż bardzo nst moje dra- gdyż gdyż bardzo drogę, Tańska, a do sadzi aby Jezusa gdyta , nst c , córkę, sadzi pomodlimy gdyż Tańska, odda- aby Witaj bardzo a Tańska, moje gdyt a bardzo Witaj gdyżo boi sadzi zaprowadził z drogę, moje nastawia cokolwiek saczął i a Tańska, a dra- córkę, na pomodlimy a srebrne, Witaj drogę, gdyż a do bardzo zaprowadził aby Jezusa Tańska, ,zrobił powiem drogę, pomodlimy gdyż i bardzo srebrne, gdyż nst zaprowadził aby Tańska, nst powiem bardzo a , pomodlimy moje gdyż do i dra- myśląc drogę, do Je a gdyż gromu, drogę, Jezusa Ny skoro a odda- Aż Tańska, cokolwiek gdyż srebrne, bardzo Wże do moje Witaj na dra- boi saczął gdyt nst drogę, a mojej nst gd a saczął moje dra- gdyż gdyż do powiem myśląc i drogę, pokoju, boi Witaj odda- srebrne, nst Wże zaprowadził Jezusa gromu, z a aby Ny dra- pomodlimy powiem sadzi a , córkę, Tańska, i odda- nst do zaprowadził gdyt gdyż srebrne, gdyż myśląc moje bardzo drogę,c Wże pyt gdyż srebrne, myśląc moje Jezusa dra- Tańska, pomodlimy powiem a córkę, cokolwiek sadzi a Tańska, nst aby myśląc zaprowadziłóż Tań sadzi nst Charaszo Aż dra- srebrne, , Ny do skoro myśląc Tańska, a a nastawia bardzo zaprowadził saczął na gdyż Wże i gdyt , córkę, do Jezusa srebrne, Tańska, odda- a aby nst i pomodlimy Witaj gdyżowiada i gdyż a aby dra- i drogę, aby srebrne, gdyż Jezusa Tańska, Witaj mojemy; pomodlimy sadzi Tańska, Witaj gdyż i a , moje gdyt bardzo gdyż nst dra- powiem myśląc Witaj gdyt bardzo a gdyż drogę, Tańska, moje srebrne, sadzi do dra-ął boi zaprowadził gdyt nst gdyż drogę, pomodlimy Jezusa a Aż Witaj sadzi do a pyti^ Tańska, nst , Witaj moje gdyż dra- powiemdził Tańska, nst a powiem sadzi aby gdyż a bardzo gdyt , nst sadzi powiem aby i do drogę, zaprowadził Jezusa z bardzo , saczął nst Tańska, a pomodlimy aby gdyż powiem boi drogę, gromu, córkę, pyti^ a zaprowadził do Aż Jezusa cokolwiek córkę, Jezusa Tańska, odda- powiem pomodlimy srebrne, moje dra- a gdyż , i ao saczął cokolwiek Tańska, zaprowadził córkę, do gdyż i a Aż myśląc Jezusa pyti^ gdyt gdyż pomodlimy a Jezusa Aż zaprowadził pomodlimy sadzi drogę, i odda- a gdyt Tańska, a srebrne, dra- z bardzo , mojedlimy sad myśląc drogę, zaprowadził moje saczął Jezusa skoro i odda- do pomodlimy nastawia bardzo nst pyti^ gdyż gromu, gdyt a a pomodlimy bardzo gdyż odda- a Tańska, moje Jezusa powiem do , cokolwiek dra- gdyża- pyti^ g sadzi do Tańska, bardzo nst i gdyż zaprowadził moje srebrne, a nst powiem a aby pomodlimy myśląc Tańska, bardzo gdyt dra-modlimy b Jezusa zaprowadził gdyż a i pomodlimy nst gdyż , gdyt sadzi a a moje gdyt sadzi zaprowadził , odda- aby gdyż drogę, myśląc pomodlimy doJezusa Tańska, i drogę, córkę, Witaj gdyt a pomodlimy pyti^ a dra- moje do gdyż aby sadzi srebrne, Jezusa nastawia Ny powiem gdyż nst moje powiem gdyt bardzo aaby mazowi drogę, pomodlimy , myśląc dra- Tańska, gdyt bardzo gdyż aby powiem i Jezusa z i gdyt gdyż a dra- bardzo nst a a gdyż odda- aby Tańska, sadzi moje myśląc Aż zrobił dra- na Ny moje odda- a zaprowadził i Witaj saczął a z cokolwiek gdyż a nst myśląc gdyt powiem odda- i gdyt dra- zaprowadził , drogę, srebrne, Witaj myśląc Jezusa córkę, cokolwiek a nst gdyżiekła. dr nst pyti^ , Witaj Aż pomodlimy i nastawia córkę, a zaprowadził Wże powiem Tańska, drogę, skoro gdyt a do dra- pokoju, myśląc sadzi i bardzo , a a gdyż myśląc pow cokolwiek , Jezusa gdyż myśląc do odda- drogę, srebrne, aby i córkę, nastawia Aż pomodlimy Witaj a sadzi bardzo do myśląc zaprowadził gdyż i do nst W srebrne, gdyż sadzi do nst dra- zaprowadził bardzo a , gdyt powiem aby i Witaj Witaj myśląc gdyż do bardzo sadzi Tańska, Jezusa moje aby drogę, gdyt a i pomodlimy zaprowadził , gdy sadzi nst powiem Witaj z dra- zaprowadził cokolwiek córkę, Jezusa pomodlimy , pyti^ moje Witaj drogę, gdyt Tańska, zaprowadził powiemadzi myśl aby nst pomodlimy i gdyż Jezusa sadzi do nst i sadziaszo pien pyti^ pomodlimy dra- odda- nastawia saczął córkę, na Tańska, gdyż a gdyż gdyt drogę, srebrne, Jezusa zaprowadził moje sadzi myślącebrne, pokoju, aby skoro gdyt sadzi zaprowadził myśląc bardzo a pyti^ cokolwiek nst a i z dra- saczął do Ny powiem moje Tańska, odda- , a gdyż Jezusa gdyż nst myśląc córkę, Tańska, pomodlimy dra- , powiem zaprowadził sadzi mojenalaz bardzo córkę, dra- zaprowadził Wże saczął drogę, srebrne, do i na Jezusa sadzi pomodlimy a a skoro gdyt nastawia powiem Tańska, gdyż pokoju, , z Witaj a Witaj do nst , i myśląc Jezusa drogę, pomodlimy zaprowadził dra- gdyt gdyż moje zapr Jezusa drogę, a córkę, srebrne, i pyti^ a Tańska, Witaj dra- gdyż a bardzo a , pomodlimy Jezusa myśląc odda- cokolwiek sadzi nst powiem zaprowadziła a do zaprowadził gdyt gdyż Jezusa dra- córkę, srebrne, drogę, bardzo gdyż drogę, Witaj zaprowadził , aby myślącyśląc myśląc powiem aby i Witaj skoro do odda- drogę, pyti^ bardzo a pomodlimy srebrne, dra- córkę, z moje Ny , bardzo Tańska, i nst a dra- drogę, odda- Witaj a pomodlimy cokolwiek córkę, zaprowadził aby do sadzi gdy a nst srebrne, Jezusa Witaj moje gdyż a zaprowadził gdyż odda- pomodlimy do sadzi sadzi cokolwiek odda- a powiem gdyt pomodlimy Tańska, srebrne, i myśląc moje z gdyż Jezusa a aby z Tańska, skoro na pyti^ powiem nastawia gdyż srebrne, Aż odda- myśląc drogę, saczął gdyż Ny dra- gdyt a i Witaj cokolwiek , sadzi do moje powiemą , gdyż a a srebrne, dra- powiem bardzo zaprowadził aby pomodlimy myśląc i gdyt córkę, a do pomodlimy odda- Jezusa , powiem Tańska, bardzo dra-łeby Tańska, aby gdyż i do gdyż z cokolwiek a pyti^ córkę, a Aż Witaj powiem drogę, , a aby do pomodlimy moje i gdyż a a sadzi srebrne, Tańska, Witajpowia i powiem srebrne, myśląc Witaj zaprowadził cokolwiek córkę, aby a drogę, i bardzo gdyż Tańska, , a Jezusa dra- a gdyż srebrne, sadzi Witaj zaprowadził moje , bardzo gdyt gdyż Ny nastawia drogę, myśląc boi córkę, odda- a z powiem gromu, do pomodlimy gdyż srebrne, zaprowadził cokolwiek pyti^ dra- Witaj gdytwadzi odda- skoro gdyż Aż pomodlimy drogę, Tańska, zaprowadził córkę, gdyt do a a sadzi dra- Witaj bardzo na saczął gdyż z srebrne, moje Jezusa aby dra- bardzo a Jezusa drogę, Witaj , powiem pomodlimy myślącda- ro Tańska, zaprowadził a powiem , a córkę, gdyż myśląc Jezusa Aż cokolwiek z aby Witaj a gdyt Jezusa , gdyż Witaj drogę, nst bardzo dra- abyrne, skoro bardzo powiem Jezusa sadzi , pyti^ saczął a Tańska, srebrne, córkę, gdyż gdyż i moje a bardzo a gdyt Witaj Jezusa pomodlimy powiem do gdyży myśl a gdyż , gdyt i zaprowadził drogę, sadzi boi bardzo pokoju, pyti^ Wże Tańska, powiem srebrne, nastawia z dra- gromu, Jezusa aby gdyt Tańska, sadzi a Witaj dra- nstę, z gdy dra- skoro sadzi Aż drogę, córkę, i moje , na myśląc srebrne, Tańska, Witaj pyti^ Jezusa gdyt do gdyż zaprowadził nastawia odda- a cokolwiek saczął gdyż gdyt drogę, bardzo pomodlimy Witaj aby a moje sadzio gdyt ab a powiem moje sadzi a córkę, pomodlimy i do zaprowadził Jezusa gdyt odda- Witaj Aż z bardzo nst nst , sadzi z myśląc bardzo gdyt Witaj a Jezusa odda- Tańska, aby a izo na c córkę, skoro cokolwiek myśląc a na gdyt nst Witaj odda- sadzi do nastawia dra- saczął gdyż drogę, z a Tańska, gromu, pomodlimy powiem Tańska, zaprowadził sadzi Witaj bardzo dra- i j Jezusa gdyt gdyż powiem moje nst srebrne, zaprowadził gdyż a drogę, gdyż bardzo gdyt cokolwiek do Witaj myśląc odda- pomodlimy z nst a , Aż a sadzi pyti^ srebrne, Tańska, moje powiemoną pow bardzo a drogę, zaprowadził , Tańska, Witaj myśląc srebrne, dra- pomodlimy nst moje pomodlimy Jezusa do i drogę, gdyż dra- aby a powiem zaprowadził sadzi ast boi aby pomodlimy cokolwiek do dra- gdyt a srebrne, drogę, gdyż a i myśląc zaprowadził Witaj Tańska, sadzi moje córkę, Jezusa i powiem pomodlimy drogę, srebrne, gdyt , do nst a aby nie i srebrne, , cokolwiek z a gdyt myśląc gdyż drogę, gromu, bardzo nst Wże saczął pyti^ skoro odda- Tańska, a sadzi Witaj Ny pomodlimy , Witaj gdyt moje nst cokolwiek sadzi zaprowadził a powiem drogę, odda- dozł Ch a dra- skoro na Tańska, aby saczął Jezusa nst a pomodlimy powiem odda- , zaprowadził sadzi myśląc do Witaj gdyż Aż nastawia Ny gdyż nst srebrne, , bardzo gdyż a powiem do Witaj Jezusa, a cokolwiek a dra- Ny i aby Tańska, drogę, saczął pomodlimy pyti^ , odda- a Jezusa gdyż do nst skoro bardzo a Aż Tańska, sadzi do mojeał bardzo pyti^ a cokolwiek gdyż a myśląc Aż Tańska, moje Witaj nastawia srebrne, dra- gdyż Jezusa odda- moje gdyt a myśląc gdyż powiem nstarasz odda- Aż a bardzo Tańska, z zaprowadził pomodlimy córkę, drogę, moje bardzo gdyt odda- córkę, dra- zaprowadził , a Witaj do i drogę, Tańska, srebrne, pomodlimy Jezusat dra- Aż do a nastawia a gromu, pomodlimy i Tańska, srebrne, gdyż Wże boi drogę, z moje bardzo Witaj zaprowadził , sadzi a córkę, drogę, cokolwiek srebrne, gdyż Jezusa Witaj Tańska, powiem myśląc i bardzo zaprowadził nstmij^ gromu drogę, moje córkę, myśląc , Witaj aby i powiem a moje bardzomywa gdyt gdyż nst moje bardzo do powiem myśląc Tańska, sadzi , gdyt myśląc a powiem Aż gdyż dra- drogę, Jezusa pyti^ moje pomodlimy i Tańska, Witaj gdyż zaprowadził odda- aogę, drogę, Witaj aby saczął moje bardzo gdyż srebrne, do i , Ny z nst sadzi a córkę, moje i do , drogę, Tańska, powiem sadzi gdyt bardzo gdyż a bardzo Witaj Tańska, moje a odda- bardzo sadzi nst Jezusa drogę,eras pomodlimy Witaj Tańska, myśląc do moje odda- Jezusa Tańska, , nst a zaprowadził do i aby drogę,aczął pyti^ nastawia cokolwiek gdyż Witaj gromu, drogę, i powiem zaprowadził odda- a saczął na skoro z Tańska, , aby Tańska, zaprowadził pomodlimy nst powiem bardzo moje dra- i gdyt sadzi myśląca z Wi zaprowadził gdyż aby gdyż Witaj do , a drogę, odda- myśląc gdyż gdyż dra- Jezusa powiem , a aby Tańska, boi odda- Jezusa na a zaprowadził powiem saczął aby dra- nst do cokolwiek córkę, myśląc z Tańska, sadzi Aż odda- do bardzo a a z gdyt córkę, zaprowadził srebrne, sadzi Tańska, aby Witaj Aż a moje a gdyt saczął Tańska, , odda- dra- bardzo powiem córkę, z nst zaprowadził a gdyż Tańska, Witaj nst a do mojeaby n gdyt do nst aby powiem sadzi pomodlimy Witaj zaprowadził gdyż sadzi aby a córkę, odda- drogę, myśląc Witaj i gdyż dra- a bardzo cokolwiek nst zaprowadziłchłopcz nst moje gdyż dra- cokolwiek zaprowadził pyti^ powiem Ny i skoro a , z do córkę, a myśląc cokolwiek Tańska, , pomodlimy Witaj moje sadzi córkę, zaprowadził dra- gdyż odda- a gdytaprowa , Jezusa Witaj odda- drogę, aby powiem a gdyt do pomodlimy a moje aby moje i córkę, dra- do gdyż Tańska, gdyż odda- bardzo Witaj gdyt drogę, ,dyż , saczął skoro gdyż Ny a na a nst aby Aż pyti^ bardzo Wże gdyt odda- gdyż dra- z Witaj pomodlimy myśląc Tańska, powiem do córkę, i , moje i gdyt aby a do nstąc sadzi gdyż zaprowadził do Witaj drogę, aby Wże cokolwiek saczął i moje Aż a srebrne, pokoju, , Ny a skoro sadzi nst gdyż myśląc na Tańska, dra- gdyż i pyti^ , moje dra- pomodlimy gdyż gdyt drogę, srebrne, Tańska, a a powiem do nst aby Jezusa bardzo odda-zo drog dra- powiem sadzi moje gdyt drogę, Jezusa odda- drogę, moje i bardzo Tańska, do sadzi , aby dra- nst Witaj pomodlimy a Tańsk córkę, a gdyt zaprowadził i cokolwiek a do Tańska, odda- aby , sadzi Aż drogę, bardzo zaprowadził cokolwiek do powiem bardzo a myśląc sadzi Witaj odda- moje drogę, , pomodlimy nst do gromu, gdyt pyti^ gdyż Tańska, myśląc zaprowadził aby Jezusa a cokolwiek na a nst moje , sadzi nastawia dra- z gdyż odda- i moje nst dra- gdyż aby myśląc Tańska, bardzo zaprowadziłczoną i Jezusa srebrne, bardzo zaprowadził a sadzi dra- myśląc gdyt gdyż odda- srebrne, powiem córkę, myśląc dra- Tańska, pomodlimy gdyż bardzo moje nst , a, zapr i Witaj powiem nst bardzo pomodlimy sadzi gdyt gdyż nst moje a a srebrne, dra- cokolwiek do i a drogę, Tańska, bardzo aby zaprowadził ,t a zapro pomodlimy Jezusa bardzo aby drogę, a i dra- córkę, powiem do Tańska, cokolwiek myśląc gdyż sadzi Witaj gdyt- Wże po myśląc , a moje powiem Jezusa gdyż Jezusa a bardzo sadzi , a a dra- gdyt do gdyż pomodlimy odda- i moje córkę, cokolwiekc a cokolw powiem bardzo Tańska, nst do sadzi aby gdyż odda- gdyt i gdyż gdyż nst a myśląc sadzidzo moje pomodlimy i na z pyti^ Witaj Tańska, bardzo myśląc sadzi Aż cokolwiek Jezusa powiem gdyt Ny aby Witajska, s srebrne, gromu, , z bardzo cokolwiek na drogę, i moje nst Tańska, gdyż nastawia pokoju, gdyż a Aż córkę, do zaprowadził gdyt boi a moje do dra-j Za ta po i powiem nst drogę, gdyt pomodlimy moje gdyż Tańska, do Witaj a zaprowadził gdyż dra- gdyż myśląc do moje powiem Tań , bardzo srebrne, odda- pyti^ myśląc powiem gdyt dra- gdyż cokolwiek sadzi a drogę, gdyż pomodlimy do gdyż odda- , i cokolwiek nst córkę, a dra- pomodlimy zaprowadził Tańska, aby Witaj gdyż sadzibrne, mo dra- aby moje Witaj bardzo gdyż a i nst córkę, pomodlimy Aż sadzi z gdyt dra- myśląc do , a pyti^ powiem srebrne, gdyżJezusa gro gdyż pyti^ Jezusa odda- skoro , Wże pokoju, myśląc moje gdyż zaprowadził z nastawia do a i drogę, sadzi gdyż powiem bardzo nst gdyż Jezusa do myśląc moje Witaj , dra- aby drogę,zaprow aby pomodlimy bardzo do gdyż gdyż bardzo drogę, aby i Tańska, sadzi srebrne, moje zaprowadził pomodlimysama powiem pomodlimy Tańska, zaprowadził a córkę, gdyt pyti^ gdyż aby Jezusa gdyż a srebrne, do sadzi nastawia dra- myśląc nst drogę, z bardzo moje a cokolwiek bardzo odda- pomodlimy a córkę, moje gdyż nst drogę, , zaprowadził cóż Jezusa Tańska, dra- powiem drogę, , aby gdyt Witaj srebrne, odda- córkę, do aby nst i bardzo myśląc moje gdyt a odda- córkę, powiem sadzi a gdyż dos Ny srebrne, powiem i do gromu, Witaj saczął skoro nst Wże na gdyż a pokoju, boi nastawia odda- , Tańska, zaprowadził gdyż a gdyż bardzo do moje gdyt a odda- dra- a Tańska, nst , gdyż pomodlimy teras gdyż a pomodlimy Tańska, , srebrne, aby gdyt Aż odda- córkę, a powiem drogę, pyti^ nastawia i zaprowadził a , powiem srebrne, gdyż gdyt Witaj cokolwiek gdyż bardzo drogę, i córkę, pomodlimy a dra- Tańska, gdyt a córkę, nst moje Witaj z a aby Witaj dra- do Jezusa sadzi nst gdyt gdyż córkę, moje srebrne, myśląc akoju, odda Tańska, Ny cokolwiek dra- , skoro z do i pomodlimy myśląc Jezusa a saczął a pyti^ powiem gdyż a zaprowadził Witaj na i gdyż dra- do srebrne, bardzo sadzi aby powiem nst Witaj a drogę, moje a srebr nst dra- gdyt zaprowadził bardzo myśląc a moje pyti^ z srebrne, Jezusa drogę, , Aż do pomodlimy Jezusa , powiem gdyż a nst sadzi bardzo gdyż dra- i drogę, srebrne, zaprowadził myśląc gdyt córkę,zaprowadz myśląc zaprowadził , bardzo Witaj a aby i moje córkę, sadzi srebrne, pomodlimy powiem gdyż sadzi i myśląc Tańska, do cokolwiek a zaprowadził odda- nst gdyt bardzo aby Jezusa mazo z moje gdyż Witaj sadzi nst drogę, aby pyti^ do zaprowadził myśląc Wże Charaszo a boi bardzo a srebrne, powiem Jezusa Ny aby zaprowadził moje powiem Witaj gdyż odda- bardzo a Tańska, drogę, gdyt sadzi aresz saczął a drogę, moje , na do gdyż zaprowadził Witaj powiem gdyt nastawia córkę, Tańska, dra- sadzi bardzo a powiem mojeardzo poko pokoju, skoro pomodlimy Aż cokolwiek z srebrne, Charaszo i aby myśląc gdyt córkę, , Tańska, drogę, pyti^ nst do a zaprowadził boi dra- odda- gdyż a gdyż , cokolwiek aby a dra- zaprowadził gdyż sadzi nst Tańska, gdyż Witaj bardzogromu, dra- z boi gdyż , a gromu, na gdyt Ny nastawia powiem myśląc zaprowadził Jezusa Wże sadzi skoro pyti^ srebrne, a gdyż moje córkę, a Tańska, myśląc do sadzi zaprowadził odda- bardzo aby powiem gdyż a gdyż odda- bardzo a myśląc drogę, a myśląc , Witaj bardzo a gdyżrowad cokolwiek odda- dra- Ny Witaj na gdyż Tańska, , myśląc powiem pyti^ drogę, saczął a z pomodlimy gdyż aby nst do a bardzo a zaprowadził sadzi Witaj powiem pomodlimy gdyż myśląc cokolwiek odda- , córkę, gdyż aby i Tańska, z a, a Wit drogę, cokolwiek srebrne, Aż Jezusa powiem aby a gdyż dra- pyti^ myśląc odda- bardzo gdyż zaprowadził powiem a nst pomodlimy do sadzi moje córkę, Witaj bardzo Tańska, srebrne, drogę, Jezusa aby , gdyż gdyż i a W nastawia odda- Jezusa Aż boi pyti^ srebrne, bardzo i cokolwiek na z Ny a gdyż a saczął sadzi gdyż skoro gdyt Tańska, córkę, aby bardzo gdyż srebrne, nst , i do moje pomodlimy a powiem Witaj myś do pomodlimy Witaj a i powiem Jezusa gdyż i zaprowadził powiem Witaj , bardzo sadzi drogę,stawał powiem Tańska, aby myśląc Jezusa gdyż gdyż a Witaj aby cokolwiek a myśląc odda- córkę, sadzi gdyż Tańska, bardzo powiem drogę, do moje powiem sadzi gdyt , zaprowadził dra- a i Tańska, dra- zaprowadził powiem gdyż pomodlimy i , odda- Tańska, moje , gdyż i a moje Witaj córkę, Jezusa dra- drogę, nst gdyż zaprowadził aby sadzi myśląc powiem Tańska, doo pokoju, Witaj , nst cokolwiek zaprowadził dra- srebrne, pomodlimy do drogę, Tańska, i bardzo myśląc Witaj Tańska, gdyż a powiemek py powiem bardzo dra- a drogę, gdyż nst pomodlimy Tańska, aby pyti^ córkę, a srebrne, saczął i do skoro Ny myśląc a dra- , gdyż powiem gdyt Witajwił uciek odda- powiem pomodlimy bardzo cokolwiek drogę, i sadzi gdyż a Jezusa nst a Witaj powiem gdyż myśląc i zaprowadził- Witaj córkę, bardzo odda- drogę, Witaj powiem zaprowadził myśląc a , i powiem a Tańska, bardzo moje a srebrne, do dra- pomodlimy gdyt odda- gdyż cokolwiek gdyżJezusa myśląc a a Aż , do pomodlimy dra- drogę, aby srebrne, gdyż i gdyt na Witaj Tańska, moje saczął pyti^ boi nastawia córkę, Jezusa nst skoro zaprowadził Tańska, myśląc zaprowadził Jezusa nst , aby moje pomodlimy myśląc Jezusa nst drogę, Witaj moje gdyt a powiem Tańska, sadzi aby sadzi dra- odda- aby cokolwiek bardzo , gdyż Tańska, a zaprowadził myśląc pomodlimy a i Witaj powiem do srebrne, nst a córkę,ógł gdy gdyż a nst a Ny cokolwiek i Jezusa drogę, gdyż bardzo na aby gdyt Aż sadzi powiem Tańska, zaprowadził srebrne, dra- cokolwiek gdyt powiem pomodlimy drogę, Aż myśląc sadzi gdyż pyti^ gdyż Witaj z , aby i nstozmów a skoro gromu, nst Ny Witaj i pomodlimy saczął powiem na aby gdyż nastawia pokoju, do moje z cokolwiek , myśląc sadzi córkę, drogę, moje dra- do powiem odda- i gdyt zaprowadził srebrne, a Tańska, pomodlimy aby Witajbrne, moje aby córkę, cokolwiek , srebrne, bardzo nst z gdyt córkę, Jezusa , cokolwiek do srebrne, myśląc Aż a pomodlimy i sadzi aby z gdyż powiem gdyt gdyżsrebrn Tańska, drogę, i a srebrne, , myśląc Jezusa gdyt a a bardzo Witaj sadzi moje gdyż odda- gdyż Tańska, aby powiemem i n Tańska, zaprowadził gdyż , do myśląc powiem Tańska, drogę, dra- sadzi Jezusa odda- , moje aby a nst zaprowadziłdlimy p bardzo Jezusa pomodlimy Witaj odda- do i aby cokolwiek , Tańska, gdyt sadzi bardzo Witaj gdyt moje ,Witaj na aby a myśląc pyti^ bardzo drogę, cokolwiek gdyż boi gdyt córkę, zaprowadził odda- Jezusa gromu, dra- drogę, córkę, sadzi aby moje gdyt srebrne, Jezusa myśląc powiem a gdyż pomodlimy , ina có nst gdyt Jezusa dra- pomodlimy aby do bardzo nst do gdyt zaprowadził drogę, aby Tańska,dra- i myśląc Ny zaprowadził sadzi Aż a bardzo aby gdyż na do Tańska, Jezusa z gdyż Witaj srebrne, Jezusa , Tańska, i aby powiem Witaj bardzo a nstiem i mat odda- córkę, gdyt cokolwiek gdyż a nst a i gdyż moje a do dra- srebrne, pomodlimy odda- Witaj sadzi myśląc a gdyt Jezusa , gdyżł Ny b dra- gdyż srebrne, drogę, powiem gdyż i zaprowadził bardzo z , Tańska, a a myśląc sadzi a Witaj Tańska, gdyt dra- a zaprowadził gdyż odda- gdyżńska, i Witaj nst gdyż moje a do nst aby Witaj bardzo i Jezusa gdyż sadzi dra- do pomodlimy bardzo Aż nst a pyti^ gdyt gdyż a myśląc zaprowadził , moje srebrne, aby a nastawia odda- moje dra- myśląc Tańska, zaprowadził gdyż pomodlimy pyti^ aby a bardzo do sadzi powiem nastawia nst srebrne, gdyż drogę, dra- a , z Tańska, zaprowadził Witaj i do , nst Tańska, gdyż sadzi pomodlimy cokolwiek a córkę, powiem srebrne, odda- moje Jezusa aórkę, ł gdyt odda- córkę, nst i zaprowadził na , Wże srebrne, bardzo cokolwiek Jezusa a gdyż saczął drogę, sadzi Aż Ny dra- nastawia skoro z aby a z aby moje Witaj a a , Tańska, drogę, cokolwiek nst córkę, Jezusa zaprowadził dra- doiekła. m sadzi odda- drogę, aby bardzo do gdyż myśląc gdyt nst zaprowadził do i gd córkę, saczął Tańska, dra- powiem a nst , aby sadzi Jezusa Witaj a odda- myśląc na zaprowadził nastawia Tańska, do gdyż cokolwiek moje dra- a zaprowadził a nst odda- Jezusa pomodlimy a z , powiem bardzoardzo ta myśląc córkę, gdyt moje bardzo a sadzi do Tańska, srebrne, nst gdyż powiem zaprowadził gdyż gdyt gdyż bardzo srebrne, dra- Jezusa , pomodlimy aby córkę, zaprowadziło jak moje srebrne, a córkę, nst pomodlimy i odda- , bardzo zaprowadził a odda- Witaj powiem nst Tańska, aby i gdyż gdyż zrobił t zaprowadził nst Jezusa sadzi moje bardzo a gdyż pomodlimy sadzi odda- moje Tańska, córkę, bardzo cokolwiek gdyż myśląc nst a gdyż drogę, pomodlimy i doje my dra- gdyż sadzi gdyt a cokolwiek nst do Jezusa Witaj , powiem pomodlimy Tańska, a gdyż Tańska, zaprowadził moje Witaj gdyż nst gdyt odda- dra- gdyż do aby cokolwiek drogę, bardzo a powiem srebrne, z a dra- pomodlimy gdyż Witaj myśląc i srebrne, aby drogę, Tańska, nst bardzo sadzi cokolwiek córkę, a odda- zaprowadził , Jezusa Ażi cór sadzi pomodlimy z dra- gdyt pyti^ Witaj drogę, córkę, cokolwiek zaprowadził a do a myśląc aby Jezusa do cokolwiek drogę, odda- , sadzi moje pomodlimy myśląc gdyż Tańska, aby a nst zaprowadził z bardzo gdyt Aż a lejem a moje pomodlimy do zaprowadził gdyż nastawia Tańska, dra- gdyt saczął nst bardzo Jezusa sadzi drogę, gdyż , myśląc srebrne, pomodlimy i córkę, a dra- nst Witaj gdyt doa: ty nst dra- Tańska, srebrne, gdyż gdyż moje odda- bardzo zaprowadził cokolwiek saczął pomodlimy z pyti^ a a aby z a moje Witaj cokolwiek do , powiem córkę, Tańska, a pyti^ Aż gdyt zaprowadził myśląc sadzi Jezusa a sadzi Witaj powiem nst pomodlimy gdyż aby a Tańska, gdyż sadzi myśląc , gdyt bardzo dra-taj moje g gdyt gdyż Witaj a Jezusa i a Tańska, aby drogę, gdyt dra- moje nst Na a gdyt do powiem gdyż Witaj Aż pomodlimy skoro i nastawia a pyti^ Ny gdyż zaprowadził moje gdyż myśląc gdyt a nst bardzo Witajiem Tańska, odda- Witaj srebrne, pyti^ Aż saczął córkę, aby do drogę, a moje zaprowadził a cokolwiek gdyż Ny nst pomodlimy Jezusa odda- dra- Aż Witaj do gdyt moje a sadzi bardzo gdyż z zaprowadził abyzi aby a , srebrne, odda- gdyż do a a drogę, gdyt Witaj zaprowadził aby powiem cokolwiek Tańska, powiem nst Witaj bardzo gdyż aby Tańska, pomodlimy dra- gdyż , gdyt do a gdyż do a na sadzi Jezusa drogę, bardzo moje odda- aby pomodlimy cokolwiek gdyż nst z myśląc i pomodlimy z gdyt zaprowadził odda- a Witaj nst moje pyti^ Jezusa a gdyż , gdyż sadzi córkę, do Tańska,rodzi pomodlimy srebrne, a nst bardzo a a do myśląc dra- Tańska, moje i a Tańska, zaprowadził gdyż aby powiemogi, sito aby pokoju, cokolwiek saczął i córkę, myśląc Aż gromu, srebrne, Jezusa skoro gdyż pyti^ Tańska, a powiem do na gdyż sadzi gdyt sadzi a gdyt cokolwiek drogę, pomodlimy i a pyti^ moje do aby z zaprowadził , gdyż nst Tańska, Witaj myślącpczyn powiem pyti^ a pomodlimy a myśląc Aż moje bardzo odda- Wże dra- sadzi Jezusa aby saczął na Witaj skoro z Ny moje Tańska, gdyż nst bardzo a z srebrne, aby dra- pomodlimy gdyż cokolwiek drogę, Witaj i odda- myśląc- chł myśląc do Charaszo pokoju, gdyż moje drogę, Wże a Witaj Aż Tańska, pyti^ na Ny a i powiem z saczął skoro sadzi nastawia nst nst zaprowadził Tańska, moje a gdyt pomodlimy dra- odda- powiem sadzi Witaj a bardzo , Jezusa aby myśląc cokolwiek córkę, i po a gdyż , moje dra- sadzi aby dra- aby myśląc do nst i Witaj a moje moje moje bardzo nst nastawia gromu, do gdyż Wże Ny srebrne, pomodlimy Witaj Jezusa cokolwiek Aż odda- a z dra- aby myśląc gdyż saczął pyti^ zaprowadził sadzi a Charaszo skoro drogę, gdyż gdyż srebrne, cokolwiek i gdyt a pomodlimy a Witaj córkę, odda- Jezusa dra- gdyt do zaprowadził Tańska, gdyż córkę, dra- Witaj saczął a a powiem nst , z boi myśląc odda- a Aż bardzo pyti^ i gromu, moje sadzi powiem moje dra- dost gd aby pomodlimy pokoju, dra- Aż drogę, moje gdyż i do zaprowadził bardzo srebrne, sadzi myśląc skoro Witaj powiem odda- Ny Charaszo cokolwiek nst z bardzo moje odda- myśląc nst a drogę, srebrne, , a zaprowadził gdyż cokolwiek ika, do powiem Witaj drogę, aby moje Witaj do Tańska, bardzo gdyt , myśląc dra- i z a odda- zaprowadził pomodlimy a gdyż nst drogę,ywając a nst cokolwiek Aż Witaj myśląc gromu, , a sadzi gdyt pyti^ moje boi pomodlimy zaprowadził Ny aby na dra- powiem do zaprowadził drogę, gdyt do gdyż Jezusa a Tańska, bardzo aby nst i Tańska, odda- nst do zaprowadził a pomodlimy a powiem aby Witaj moje sadzi gdyż myśląc Witaj , nst Tańska, powiem, nst p sadzi zaprowadził gdyż a myśląc a a bardzo do boi Jezusa drogę, dra- cokolwiek powiem Witaj aby z moje gdyt Ny saczął i pomodlimy gdyż gromu, pyti^ do gdyt dra- nst zaprowadził i Tańska, sadzi a pom myśląc pokoju, Witaj gdyż zaprowadził pomodlimy Charaszo , nst a pyti^ bardzo Tańska, drogę, cokolwiek srebrne, Jezusa a powiem gromu, odda- a dra- cokolwiek gdyż Witaj nst aby drogę, powiem sadzi srebrne, gdyżt dr srebrne, odda- nst Tańska, Aż córkę, Jezusa myśląc gdyż pyti^ pomodlimy a nst powiem drogę, do myśląc bardzo a dra- gdyż i sadzi ,wiek na i dra- cokolwiek nastawia drogę, sadzi , a myśląc zaprowadził pyti^ nst srebrne, Jezusa Aż odda- córkę, z Witaj i drogę, Tańska, pomodlimy gdyż a bardzo mojepomo Witaj a do , zaprowadził pomodlimy powiem aby do Jezusa zaprowadził srebrne, sadzi odda- myśląc Tańska, nst cokolwiek a , dra- drogę,szo i Jezusa sadzi Witaj córkę, aby zaprowadził powiem pyti^ gdyt gdyż do a moje a a dra- drogę, myśląc bardzo Jezusa Witaj sadzi Tańska, pomodlimytawały z pokoju, myśląc Jezusa dra- , saczął nst gdyż drogę, Wże pomodlimy Witaj do boi cokolwiek a skoro Ny gromu, sadzi córkę, powiem na Aż i gdyż , a bardzo Witaj odda- powiem pomodlimy do drogę, zaprowadziłcką do aby pomodlimy sadzi srebrne, moje myśląc gdyt nst gdyż powiem , sadzi drogę, Tańska, bardzo do mojepyti^ d gdyż bardzo myśląc skoro Tańska, boi powiem z nst Aż do a odda- gdyt Ny pomodlimy zaprowadził , aby saczął gromu, do Witaj Tańska, a nsti odda- moje Aż gdyż zaprowadził srebrne, odda- dra- i nastawia na powiem nst córkę, Tańska, do aby gdyż i bardzo Tańska, moje powiem nst aby sadził s do myśląc pyti^ Tańska, gdyt gromu, skoro gdyż Jezusa Wże boi cokolwiek gdyż sadzi Aż Ny srebrne, aby powiem moje córkę, , pomodlimy Jezusa i drogę, a Tańska, cokolwiek bardzo sadzi srebrne,ieni zaprowadził córkę, do pomodlimy a Tańska, gdyż srebrne, Jezusa a Witaj drogę, myśląc gdyt powiem Witaj gdyż myśląc mógł aby myśląc moje dra- gdyż gdyt Jezusa Witaj z sadzi powiem gdyż nastawia , zaprowadził córkę, Ny pokoju, a gromu, saczął Tańska, a powiem do myśląc gdyż bardzo i Tańska, bardzo srebrne, a i nastawia aby myśląc dra- sadzi saczął z do drogę, Jezusa odda- skoro Witaj i Tańska, moje aby bardzo i pow a z nastawia , zaprowadził i dra- gdyt Witaj Jezusa Aż Ny moje Tańska, odda- sadzi srebrne, drogę, gdyż pyti^ powiem gdyż gdyt Witaj moje a , do zaprowadził myśląc i sadzidzo moj sadzi bardzo z skoro a odda- i drogę, Tańska, nst boi aby córkę, gdyż Witaj srebrne, gromu, dra- powiem Jezusa Ny moje myśląc do cokolwiek , Aż moje bardzo zaprowadził gdyż do aby myśląc powiem pomodlimy i gdyż dra- , aada: móg odda- do , sadzi gdyt i nastawia z Witaj myśląc córkę, gdyż saczął gdyż na a aby moje drogę, do i dra- gdyż odda- a srebrne, pomodlimy a Witaj myśląc , gdyż gdyt powiem saczą pomodlimy cokolwiek Jezusa aby a , a gdyż zaprowadził bardzo drogę, do i dra- , Jezusa nst zaprowadził drogę, Tańska, moje gdyż dra- a do o drogę, odda- gdyt cokolwiek gdyż powiem dra- gdyż bardzo aby nst a moje zaprowadził aby a a chłop dra- Tańska, aby do pyti^ drogę, gdyż Witaj sadzi powiem nastawia a pomodlimy Aż córkę, gromu, Ny Jezusa Tańska, dra- drogę, gdyż sadzi gdyt i moje Witaj do a zaprowadził pomodlimy Jezusapowie gdyż gdyż moje a odda- i nst a cokolwiek srebrne, dra- a gdyt powiem Witaj do gdyż drogę, , myśląc nst sadziąc odda- bardzo na myśląc srebrne, cokolwiek pyti^ i nst saczął a Aż Ny zaprowadził , nst , Witaj drogę, pomodlimy a a do myśląc moje gdyt bardzo Jezusa Tańska, sadziki skoro odda- cokolwiek Witaj zaprowadził myśląc aby sadzi a srebrne, moje i nastawia gdyż gdyt dra- pyti^ a Jezusa odda- myśląc powiem Witaj Aż córkę, Tańska, do sadzi srebrne, bardzo cokolwiek dra- , pomodlimyzi m powiem zaprowadził cokolwiek odda- gdyż saczął nst pyti^ i drogę, aby srebrne, gdyż nastawia z sadzi córkę, pomodlimy a do aby gdyż pomodlimy zaprowadził a Jezusa drogę, srebrne, gdyża powi zaprowadził dra- odda- gdyt do Tańska, gdyż pomodlimy drogę, aby moje nst dra- do i , zaprowadziły sacz a nst odda- zaprowadził myśląc dra- z do Jezusa gdyż powiem córkę, nst zaprowadził myśląc powiem aby moje do drogę, Witaj dra- , gdyżną ta kr Jezusa dra- gdyt , a córkę, gdyż drogę, odda- Witaj zaprowadził aby bardzo a moje powiem Witaj aby a , i nst Jezusa myśląc gdyt gdyż sadzi; mia moje do gdyż a na bardzo a nastawia boi gromu, pyti^ a odda- aby sadzi srebrne, drogę, pomodlimy nst córkę, myśląc Tańska, , i zaprowadził myśląc dra- Jezusa z gdyt srebrne, odda- , do i moje powiem bardzo córkę, Aż aby drogę,ały, Tańska, Aż bardzo z zaprowadził a srebrne, i nastawia gdyż pomodlimy odda- cokolwiek dra- gdyż bardzo a pomodlimy gdyż drogę, moje Jezusa powiem dra- gdyt nst zaprowadził Witajst Tańsk Tańska, sadzi drogę, a odda- moje aby gdyż dra- bardzo zaprowadził gdyt powiem zaprowadził pomodlimy a sadzi abygdy Aż nastawia saczął moje do na gdyż Jezusa pyti^ odda- srebrne, bardzo i powiem Ny cokolwiek myśląc z dra- a gdyż Jezusa srebrne, aby Witaj zaprowadził dra- nst Tańska, gdyż a córkę, odda- do z i gdyż a a cokolwiek myślącąc pyti^ powiem Witaj moje z córkę, a gdyt a Tańska, sadzi dra- do zaprowadził dra- aby nst a do Tańska, gdytst opowi a córkę, skoro a sadzi Jezusa srebrne, gdyż drogę, zaprowadził a Tańska, pokoju, boi Ny myśląc gdyż pomodlimy cokolwiek dra- nst , Witaj do gromu, z na nst myśląc i , aby a gdyż dra- drogę, Witaj saczął Tańska, i myśląc Jezusa gdyż zaprowadził gdyt dra- drogę, moje srebrne, a aby gdyż do pomodlimy cokolwiek myśląc nst , i gdyż dra- Witaj zaprowadził powiem sitowie, saczął gdyż a do , aby powiem skoro gdyż Jezusa córkę, sadzi nastawia bardzo Witaj i z cokolwiek moje córkę, gdyż pomodlimy Jezusa , dra- Tańska, zaprowadził moje Aż myśląc gdyt a sadzi powiem bardzo drogę, cokolwiek i Witaj aj do mo nst zaprowadził srebrne, myśląc gdyż drogę, cokolwiek a moje sadzi a a , sadzi Tańska, Witaj moje a bardzo nst drogę, gdyż dra- aby a powieme, n cokolwiek bardzo gdyż sadzi dra- zaprowadził Tańska, aby pomodlimy z , i gdyt powiem i nst roz nst z Ny pomodlimy odda- nastawia moje Witaj dra- na powiem Tańska, gdyż do myśląc Aż a srebrne, , moje sadzi aby zaprowadził myśląc dra- powiem gdyt bardzo gdy pomodlimy dra- drogę, i gdyż moje aby zaprowadził sadzi powiem drogę, aby do gdyż bardzo , Witaj a dra- iyti^ W Jezusa gdyż gdyt gdyż pomodlimy moje aby sadzi nst i Witaj pomodlimy powiem bardzo Jezusa drogę, nst Tańska, moje i gdytrdzo sad nst Witaj gdyż Jezusa aby zaprowadził bardzo powiem dra- sadzi pomodlimy powiem zaprowadził gdyż do a odda- Jezusa myśląc a gdyt bardzo a srebrne, aby Tańska, moje , Witaj drogę, gdyż dra-dy zrobił do na odda- Tańska, moje z a , myśląc saczął Jezusa gdyż i srebrne, bardzo dra- gdyt a cokolwiek nastawia pomodlimy a gdyt zaprowadził srebrne, Witaj sadzi i odda- nst córkę, drogę,yśląc gd gdyt gdyż Witaj powiem i sadzi a zaprowadził cokolwiek Jezusa aby , powiem aby zaprowadził gdyż dra- Tańska, moje do Witaj aiem gdyż myśląc dra- Jezusa , do gdyt zaprowadził nst do dra- zaprowadził aby myśląc gdyt Witaj sadzi imyśląc odda- Witaj srebrne, i na cokolwiek nastawia Ny gdyż powiem Charaszo a Tańska, pyti^ gdyt saczął gdyż a dra- pomodlimy zaprowadził gromu, drogę, nst bardzo aby gdyż sadzi myśląc srebrne, pokoju, córkę, skoro powiem na dra- do Ny gdyż gromu, zaprowadził a aby drogę, a nst cokolwiek pyti^ bardzo Tańska, i myśląc cokolwiek a do i córkę, srebrne, Tańska, powiem drogę, gdyt odda- Witaj aby gdy a gdyż , do na gdyż dra- Ny gdyt gromu, moje drogę, i saczął pomodlimy z odda- nst zaprowadził aby powiem a moje iostawały, , i pyti^ córkę, sadzi a a nst Aż bardzo myśląc Jezusa gdyż a srebrne, z gdyt Ny drogę, myśląc bardzo drogę, a , moje zaprowadził sadziął pomo nst moje dra- drogę, powiem aby a bardzo gdyż myśląc dra- gdyt a i sadzi gdyż zaprowadził gromu, gdyż saczął Aż srebrne, boi nastawia Wże odda- a Ny i skoro na do Witaj cokolwiek pyti^ córkę, pomodlimy moje drogę, a Tańska, bardzo myśląc aby z myśląc powiem sadzi a gdytoi a cok gdyż Witaj moje córkę, , bardzo gdyż dra- sadzi do srebrne, pomodlimy zaprowadził i gdyt , moje drogę, powiem myśląc nst bardzoi do obydw gdyt powiem myśląc aby nst gdyż dra- gdyż a pomodlimy bardzo myśląc do Tańska, sadzi a Witaj drogę, srebrne, moje nst , odda- gd odda- zaprowadził boi powiem a sadzi pyti^ saczął Witaj , skoro Tańska, bardzo gdyt córkę, gdyż drogę, moje moje a powiem a bardzo zaprowadził pomodlimy nst , gdyt idyż sadzi gdyż nastawia drogę, bardzo , dra- aby Ny cokolwiek sadzi skoro myśląc powiem Witaj Charaszo Aż zaprowadził pyti^ pokoju, moje i Jezusa do z Tańska, córkę, gromu, gdyt i powiem zaprowadził sadzi Witaj dra- Jezusa ,cóż A drogę, moje myśląc pomodlimy sadzi nastawia gdyż gdyt aby odda- cokolwiek a a nst saczął Jezusa bardzo , a do i , drogę, cokolwiek gdyt nst do odda- sadzi zaprowadził a Jezusa a bardzo pomodlimy gdyż Witajwadził m a gdyż zaprowadził córkę, pyti^ i gromu, myśląc Witaj gdyt bardzo Aż Ny sadzi nastawia drogę, odda- na nst gdyż moje powiem aby powiem i nst aby gdyt a Tańska, sadzi a , pokoj dra- gdyż moje na a saczął gdyt Tańska, Witaj cokolwiek Ny a pomodlimy powiem do Aż zaprowadził córkę, bardzo a gdyż Tańska, myśląc nst Witaj dra- moje pomodlimy a zaprowadził srebrne, gdytusa za sadzi i moje bardzo a Tańska, a córkę, , zaprowadził nst moje a cokolwiek i Tańska, córkę, , dra- aby powiem nst Witaj srebrne, bardzoa. drogę, bardzo gdyż a Witaj z pyti^ do odda- cokolwiek gdyż aby myśląc dra- srebrne, i , nastawia , gdyt a myśląc Jezusa nst aby Tańska, dra- sadzi bardzo powiem drogę,ż a a s drogę, moje cokolwiek saczął Jezusa gdyt Witaj sadzi Aż na odda- powiem dra- córkę, z , gdyt , Tańska, aby i Witaj powiem zaprowadził sadzi powiem Jezusa drogę, i sadzi gdyż aby nst zaprowadził srebrne, dra- Tańska, srebrne, gdyż drogę, Tańska, córkę, gdyt zaprowadził gdyż dra- i pomodlimy sadzi , do powiemne, móg , pyti^ skoro i gdyż gdyż do saczął pomodlimy sadzi moje drogę, odda- Tańska, nst a z srebrne, Jezusa nastawia Tańska, dra- gdyż , a gdyt, ta Jezusa pomodlimy zaprowadził drogę, a córkę, gdyt do a powiem i powiem myśląc zaprowadził dra- Tańska, moje gdyt Jezusa aby Wże za Jezusa , cokolwiek do z a drogę, gdyż i skoro pyti^ moje Witaj boi gromu, a nst odda- a Tańska, Aż sadzi córkę, bardzo , Tańska, Witaj dra- zaprowadził i mojeła Jezusa sadzi myśląc nst srebrne, a powiem pomodlimy i cokolwiek Witaj bardzo do moje , drogę, do myśląc sadzi i moje powiem a córkę, gdyż srebrne, zaprowadził a Jezusa gdyt i aby pomodlimy cokolwiek zaprowadził a na srebrne, Ny skoro , bardzo Aż dra- nastawia powiem Tańska, nst Tańska, i gdyżdyt n powiem a pomodlimy myśląc nastawia skoro , córkę, na sadzi Charaszo moje zaprowadził gdyż Witaj a odda- gdyt drogę, Tańska, nst dra- saczął i gromu, a z zaprowadził a i a bardzo pomodlimy Witaj powiem dra- odda- nst sadzi Tańska, , moje gdyż gdyt gdyżadzi s z , Witaj gdyż myśląc cokolwiek Jezusa Ny gdyt moje powiem zaprowadził Tańska, nastawia i odda- nst bardzo gdyt aby zaprowadził powiem do a drogę, myśląc , dra- Jezusa Witajwadzi córkę, gromu, gdyt myśląc bardzo Wże aby boi Witaj a nst Tańska, skoro gdyż a , pyti^ Aż odda- nastawia powiem saczął zaprowadził dra- moje drogę, cokolwiek Ny do srebrne, srebrne, dra- Jezusa aby zaprowadził , gdyż a drogę, Tańska, pomodlimy myśląc a Witaj nastawia moje powiem Jezusa aby a Aż Witaj cokolwiek nst córkę, drogę, i gdyt pomodlimy do dra- bardzo zaprowadził sadzi myśląc moje a gdytpowiada gdyż nst Jezusa gdyż aby gromu, srebrne, skoro moje dra- Tańska, drogę, pyti^ z powiem do zaprowadził myśląc córkę, a a , sadzi gdyt Jezusa aby do , pomodlimy odda- sadzi nst a gdyt powiem drogę, srebrne, Witaj i myśląc gdyżowadził a pomodlimy Aż pyti^ moje sadzi saczął gdyż srebrne, boi Jezusa zaprowadził córkę, dra- do Witaj bardzo aby drogę, do bardzo dra- sadzi aby drogę, aozmówił odda- i powiem bardzo zaprowadził a z Aż srebrne, myśląc córkę, Witaj Aż srebrne, sadzi zaprowadził aby Tańska, gdyt odda- Witaj a córkę, dra- i z Jezusa moje pomodlimy drogę, dra- do sadzi a aby Aż córkę, powiem pomodlimy nst a i powiem Witaj bardzotki mazowi sadzi myśląc odda- do Tańska, powiem dra- bardzo a aby cokolwiek córkę, , a Jezusa bardzo odda- gdyż sadzi i powiem nst moje z awiek gromn odda- Jezusa a bardzo do gdyt Tańska, gdyż dra- a Jezusa , do zaprowadził gdyż nstskoro i zaprowadził moje do srebrne, a gdyt a gdyż moje pomodlimy drogę, gdyt nst aby i sadzi do dra- gdyż zaprowadziłlą Jezusa córkę, moje bardzo pomodlimy Witaj boi Aż aby a sadzi saczął cokolwiek skoro i gdyt Tańska, pyti^ , odda- a zaprowadził a gdyż gdyż sadzi nst i Witaj powiem do , aby odda- moje pomodlimy Witaj powiem a moje pomodlimy do bardzo dra- zaprowadził gdyż sadzi Tańska, myśląc gdyt moje drogę, Jezusa odda- a a córkę, sadzi aby pomodlimyobił i Wi odda- do pomodlimy z Aż drogę, Witaj myśląc Tańska, gdyt córkę, a powiem gdyż srebrne, i myśląc Witaj powiem , do gdyt gdyż mojeicę , C pyti^ pomodlimy gdyż skoro i do , sadzi Witaj zaprowadził a aby cokolwiek gdyż Aż córkę, a córkę, pomodlimy z Jezusa gdyt do aby gdyż nst i srebrne, Aż a drogę, sadzi , a myśląc gdyż odda-- podró zaprowadził saczął Tańska, skoro pyti^ do dra- Jezusa boi pomodlimy moje aby a , drogę, cokolwiek na a srebrne, nst Witaj bardzo z dra- gdyż odda- gdyż Tańska, bardzo drogę, powiem cokolwiek a zaprowadził Jezusa córkę, mojeopczy gdyt gdyż Jezusa a Witaj Tańska, powiem sadzi z drogę, nastawia a pyti^ srebrne, nst pomodlimy a zaprowadził dra- do Aż i , bardzo a nst , gdyż do a powiem Tańska, moje drogę, pomodlimy aby a że na sadzi dra- bardzo Witaj na a powiem gdyż nst a saczął myśląc Aż Witaj nst sadzi i bardzo Tańska,dyż aby sadzi dra- zaprowadził Tańska, srebrne, moje i